8. Sınıf Şiir Bilgisi Testi

1.   Para pul zengini, haya fakiri

Bilmem nasıl paklar, toprak bu kiri?

İşte, böylesine zavallı biri

Davul gümbür gümbür lakin uyanmaz

(haya: utanma duygusu)

Bu dörtlük, aşağıdaki şiir türlerinden han

gisine örnektir?

A) Pastoral B) Satirik

C) Lirik D) Epik

2.   Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü

Yukarıdaki şiirde bulunan kafiye çeşidi aşa ğıdakilerden hangisidir?

A) Yarım kafiye B) Tam kafiye

C) Zengin kafiye D) Cinaslı kafiye

3.   Bayraksızlar, bayraksızlar

Yere düşse bayrak sızlar

Yukarıdaki şiirde bulunan kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam kafiye B) Zengin kafiye

C) Tunç kafiye D) Cinaslı kafiye

4.   Söylersin de söz içinde coşmazsın

Helâli haramı yersin seçmezsin

Nasibin kesilir de sular içmezsin

Akar çaylar senin olsun ne fayda

Bu dörtlük, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

A) Pastoral B) Lirik

C) Didaktik D) Satirik

5.   Aşağıdakilerin hangisinde tam kafiye kullanılmıştır?

A)Yelkenimde kadırgaların görkemi.

En belalı dalga bile tutamazdı beni.

B)Tarlalarda başaklar yüzümüze gülüyor.

Ilık bir rüzgâr ile ekinler bükülüyor.

C)Çekirgeler atlıyor, kertenkele koşuyor

Karıncalar durmadan, daima çalışıyor.

D)Bir gece habersiz gel

Merdivenler gıcırdamasın.

6 ve 7. sorulan aşağıdaki parçaya göre cevaplayın.

Ankara’da şanlı ordu Her tarafa çadır kurdu Türk ordusu karşısında Zalim düşman kaçıyordu

6.   Yukarıdaki şiirin konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lirik şiir B) Pastoral şiir

C) Epik şiir D) Satirik şiir

7.   Dörtlüğün kafiye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım kafiye B) Tam kafiye

C) Zengin kafiye D) Tunç kafiye

8.   Kiremit aktarmak için

Bir gün Hoca çıktı dama

Kızıyordu için için

Hiç rahat yoktur adama

Yağmur yağar, damlar akar

Bu iş yine sana bakar

Bu şiir için aşağıda bazı ifadeler verilmiştir:

1. Birinci ve üçüncü dizelerde cinaslı kafiye vardır.

2. İkinci ve dördüncü dizelerde tunç kafiye vardır.

3. Beşinci ve altıncı dizelerde tam kafiye vardır.

Buna göre ifadelerle ilgili hangi seçenekte verilenler doğrudur?

1.İfade2. İfade3. İfade
A)YanlışYanlışDoğru
B)DoğruDoğruYanlış
C)DoğruYanlışDoğru
D)YanlışDoğruYanlış

 

CEVAPLAR: 1)B 2)B 3) D 4) D 5)B 6)C 7)C 8) A

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Şiir Bilgisi Testi
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Şiir Bilgisi Testi
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü