8. Sınıf Sanatlar Testi

1) Hayatımın en mutlu anını yaşadığım o an sanki bizim suçtan, cezadan ve pişmanlıktan kurtulduğumuz gibi dünya da yer çekimi ve zamanın kurallarından kurtulmuş gibiydi.
Bu paragrafta aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Benzetme                        B) Kişileştirme
C) Abartma                          D) Konuşturma

2) Anne: Parmak kadar çocuğa iş buyuruyor. O çocuk bu işi nasıl yapsın?
Bu konuşmada aşağıdaki sanatsal anlatımlardan hangileri vardır?
A) Abartma – benzetme
B) Benzetme – kişileştirme
C) Kişileştirme – konuşturma
D) Konuşturma – abartma

3) Azra: …
     Arda: Abartıyorsun.
Azra, Arda’ya aşağıdakilerden hangisini söylemiş olabilir?
A) Günler uzamaya başladı.
B) Yeni gelen öğretmeni çok sevdim.
C) Dün gece kabus gördüm.
D) Dünya kadar derdim var.

4) Köklerimiz olan geleneklerimize sahip çıkalım ama onları tıpkı her yıl yenilenen yapraklar gibi yenileyerek, çağdaşlaştırarak, günümüze uygun bir yorum getirerek uygulayalım. Ulu bir çınar ağacı, kuru yapraklarına asılıp kalıyor mu? Hayır, tam tersine yenilerini üretiyor.
Paragrafa göre günümüzde geçerliği olmayan gelenekler neye benzetilmiştir?
A) Ulu bir çınara
B) Bir ağacın köklerine
C) Kuru yapraklara
D) Geçen yıllara

5) Masaya oturunca terbiye edilmiş bir makine gibi yazının başına geçerim. Bazı törencikler, bazı kurallar, ezberlenmiş alışkanlıklar beni terbiye eder.
Bu paragrafta aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Abartma                         B) Benzetme
C) Kişileştirme                    D) Konuşturma

6) Adamın biri bir dost aramak için yollara düşmüş. Yolda bir ayıyla karşılaşmış. Ayı da yalnızlıktan çok bunaldığı için birbirleriyle arkadaş olmaya karar vermişler.
Bu paragrafta aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Konuşturma                  B) Benzetme
C) Kişileştirme                   D) Abartma

7) Edebiyat, görsel ve plastik sanatlar gibi, müzik gibi değildir. Başka dilde yazılmış bir eseri okumak için bildiğimiz bir dile çevrilmesi gerekir. Bu çeviri de eninde sonunda İdil Biret’in piyanodaki parmaklarına başka parmakların karışması, fırçayı tutan ele başka bir elin değmesi demektir.
Bu paragrafta bir edebî eserin çevirisi ile ilgili verilen benzetmenin amacı aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Çevirileri yapılacak kitapların çok değerli olduğunu göstermek
B) Çevirisi yapılan eserin görsel yönünün zayıf olduğunu göstermek
C) Çeviriyi yapan insanların güzel ve plastik sanatlardan anlamadıklarını göstermek
D) Çevirisi yapılan eserlerin özgünlüğünden bir şeyler kaybettiğini göstermek

8) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzetme yoktur?
A) Yine, zeytinyağı gibi suyun yüzüne çıkmayı başardı.
B) Bir haftada kabak çiçeği gibi açıldı.
C) Bu saatten sonra eski defterleri karıştırmayalım.
D) Çocuklar bekçiyi görünce çil yavrusu gibi dağıldılar.

9) Bozuk bir şemsiye gibi kapanıyor güneş.
Bu dizede aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Abartma                          B) Benzetme
C) Kişileştirme                    D) Konuşturma

10) Deniz ve mehtap sordular seni: “Neredesin?”
Bu konuşmada aşağıdaki sanatsal anlatımlardan hangileri vardır?
A) Abartma – benzetme
B) Benzetme – kişileştirme
C) Kişileştirme – konuşturma
D) Konuşturma – abartma

11) Nefretin, şiddetin fitili bir kez ateşlenmeye görsün asla sönmez, çoğu zaman yer altına iner, kimi hastalıklı bitkilerin kök sapları gibi bakışlardan uzaklarda gizlenir. Bunların kökünün tamamen kazındığı sanılırken eskisinden daha güçlü ve canlı biçimde büyüyüverdiği görülür.
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Abartma                          B) Konuşturma
C) Benzetme                        D) Kişileştirme

12) Bir zamanlar vahşi bir kedi, serçelerin yuvasına dadanmıştı. Serçeler ondan bir türlü kurtulamıyorlardı. En sonunda daha güçlü canlılardan yardım isteme kararı aldılar. Ateşin bile yakamadığı söylenen semenderden yardım istediler.
Bu paragrafta aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Abartma                         B) Benzetme
C) Kişileştirme                  D) Konuşturma

13) Gençliğimin en dayanılmaz yanı, toplumsal hayatımı sürdürebilmem için takınmam gereken maskelerdi. Kendi başıma kurduğum dünyayı günlük hayatın içinde karşılaştığım insanlara gösteremiyordum. Kendime kurduğum dünya ile neredeyse yeraltında sahte para basan bir adam gibiydim.
Bu paragrafta aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Abartma                        B) Konuşturma
C) Kişileştirme                 D) Benzetme

14) Şahin büyüdükçe kendisinin çaylağın diğer yavrularından farklı olduğunu gördü. Kendisini çok yalnız hissetti. Yuvadan ayrılma arzusuna kapıldı.
Bu paragrafta aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Abartma                       B) Benzetme
C) Kişileştirme                D) Konuşturma

15) Yoksul bir ninenin çelimsiz bir kedisi vardı. Kadıncağız kendi yemeğinden artırdıklarını kediye yediriyordu. Kedi çok zayıftı. Günün birinde tombul, gürbüz bir kediyle karşılaştı. Ona çok özendi.
Bu paragrafta aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Benzetme                    B) Abartma
C) Kişileştirme                D) Konuşturma

16) Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme yoktur?
A) Binlerce yılın sessizliğini yaşıyorum
Yürüyorum kentin ağlayan sokaklarında
B) Ben aynaların içinde geçirdim günlerimi
Oynadım bir yaşam boyu kendimle saklambaç
C) Gülmezse yüzün bahçelerin kalbi kan ağlar
Güllerle dolar, görse gülerken seni dağlar
D) Cılız fideler senden güç alır
Kusurlu saksılar gülümserdi

17) Hayat bir aynadır, sen ona gülersen o da sana güler.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurulmuştur?
A) Benzetmeye                    B) Abartmaya
C) Karşılaştırmaya                  D) Konuşturmaya

18) (l)Toprak, ipek gibi yumuşacıktı. (2) Bahçıvanın deyimiyle tam kıvamındaydı. (3) Nemliydi ama yine de bir susamışlık vardı toprağın hâlinde. (4) Belli ki beklediği bir şey vardı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde insana ait özellikler, insan dışı varlıklara verilmiştir?
A) 1 ve 3                          C) 1 ve 4
C) 2 ve 3                          D) 3 ve 4

19) Kuşlar uçar,
Ben koşarım.
Onların kanatları var.
Benim kanadım kollarım.
(Tevfık FİKRET)
Şair, hangi dizede benzetme yapmıştır?
A) 1                  B) 2                   C) 3                      D) 4

20) Ben, bütün insanları hayvanlardan ayıran lisan kabiliyetini ortaya çıkaran bir konuşma organıyım. İnsanların içinden geçen hislere, beyninde dolaşan fikirlere tercüman olurum. Yiyecekler ağıza girdikten sonra çiğneme ve yutma işlerinde çok önemli işler görürüm. Ağza alınan gıdaları harç makinesi gibi karıştırırım. Sonra da tükürük bezlerinin salgılarıyla iyice ıslanıp yumuşamasını sağlarım. Böylece yiyecekler yutulabilecek hâle gelir. Yutma sırasında da bu lokmaları arkaya doğru iterek yutağa gönderirim.
Metinde konuşturulan varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çene                                              B) Diş
C) Dil                                                  D) Dudak

21) (1) Yavru kedi, köpeği karşısında görünce korkup ağaca tırmandı. (2) Kedi: “Biraz ağaçta kalırsam köpek benden umudunu kesip gider.” dedi. (3) Bir süre kedinin inmesini bekleyen köpek, ümidini kesip kulübesine döndü. (4) Kedi, köpeğin gittiğinden emin olduktan sonra ağaçtan indi.
Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kedi konuşturulmuştur?
A) 1                  B) 2                C) 3                      D) 4

22) Aşağıdaki dizelerin hangisinde insana ait bir özellik başka bir varlığa verilmemiştir?
A) Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik!
İşte yakalandık, kelepçelendik
B) Sana dert dökmeye yetmiyor bir gün
Kâğıt bile mısralardan tedirgin
C) Kulağının dibinde haykırdı fırtına
Isınmak istiyorsan toprağı çek sırtına
D) Gideceğin yere beni de götür
Sorana derdimin dermanı dersin

23) Aşağıdakilerden hangisinde abartma sanatı kullanılmıştır?
A) Sana bu işin olmayacağını söyleye söyleye dilimde tüy bitti.
B) Günlerdir yağan yağmur taşkınlara sebep oldu.
C) Sıradan bir olayı bile çok önemliymiş gibi anlatma yeteneği vardı.
D) Üç gün çalışarak işi ancak bitirebilmişti.

24) Aslıma karışıp toprak olunca
Çiçek olur mezarımı süslerim
Dağlar yeşil giyer, bulutlar ağlar
Gökyüzünde dalgalanır seslerim
Yukarıdaki şiirde kişileştirilen unsurlar hangileridir?
A) Toprak – çiçek                       B) Bulutlar – sesler
C) Dağlar – sesler                        D) Dağlar – bulutlar

25) Sen bir çiçeksin
Annen saksı
Hemen hastalansan
Odalar yaslı
(Behçet NECATİGİL)
Yukarıdaki dörtlükte sırasıyla hangi edebî sanatlar kullanılmıştır?
A) Kişileştirme – Benzetme                     B) Abartma – Kişileştirme
C) Benzetme – Kişileştirme                     D) Konuşturma – Benzetme

1.A – 2.A – 3.D – 4.C – 5.B – 6.C – 7.D – 8.C – 9.B – 10.C – 11.C – 12.C – 13.D – 14.C – 15.C – 16.B – 17.A – 18.D – 19.D – 20.C – 21.B – 22.D – 23.A – 24.D – 25.C

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Sanatlar Testi
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Sanatlar Testi
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü