8. Sınıf Paragrafta Anlam Testi 7

1. İnternet, e-posta, kısa mesaj servisleri, cep telefonu, hızla gelişen iletişim dünyası… Teknolojideki müthiş değişim, iletişim kanallarını da çeşitlendirdi. Daha önce hiç aklımıza gelmeyen iletişim biçimlerini hayatımıza soktu. Ancak hayatımızın merkezinde yer alan birçok değeri de aldı götürdü. 21. yy.da artık muhabbetlerimiz daha donuk, konuşmalarımız mekanik, söyleşilerimiz sanal, ilişkilerimiz hızlı ve çok kısa…

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın yazarının düşüncesi olamaz?

A) İletişim imkânlarının artması iletişimimizin artması anlamına gelmez.

B) Dış dünyanın değişmesi, iç dünyamızı ve insanî değerlerimizi etkilemez.

C) Bir mektubun verdiği hazzı, modern iletişim araçlarından hiçbiri veremez.

D) Teknolojideki hızlı değişim, sosyal hayatta da birtakım değişiklikleri beraberinde getirdi.

2. Okuduğumuz günlük gazetelerden, kitaplardan, yazdığımız kalemlere kadar birçok şey ağaçtan elde edilir. Ayrıca insanların çoğu yorgunluğunu gidermek ve ruhunu dinlendirmek için ağaçlık ve yeşillik alanları tercih eder. Bazen hafta sonları piknik yapmak için saatlerce yol katederler. Buna karşılık…Paragraf aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sürdürülemez?

A) hiç düşünmeden ona zarar verirler.

B) tabiatın ne kadar kıymetli olduğunu bilirler.

C) ağaçları ve yeşillikleri tahrip ederler.

D) doğaya gereken önemi vermezler.

3. … Ömrünüz sona erdiğinde onların hepsi geride kalır. Ancak yararlı bir iş yaptığınız, sizden sonra gelenlere faydalı olacak bir hizmette bulunduğunuz zaman ölümsüzlüğü yakalamış olursunuz. Aslında yaşamak budur. Paragrafın ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Servet, mal, mülk; bunların hiçbiri kıymetli değildir.

B) Hayat, ufak tefek şeyleri dert etmeye değmeyecek kadar kısadır.

C) Herkesin hayatında öncelikler birbirinden farklıdır.

D) Hayatımıza gerçek değeri katan manevi zenginliklerimizdir.

4. (1) Türküler, Anadolu halkının duygu ve düşünce dünyasını somut bir şekilde yansıtmaktadır. (2) Anadolu halkı sevinir, türkü söyler; üzülür, yüreğini türkülerle serinletmeye çalışır. (3) Halkın günlük hayatının içinde türkülerin ulaşamadığı bir köşe yok gibidir. (4) Halk kültürünün canlı bir şekilde yaşadığı türküler yöreden yöreye farklılıklar gösterir. (5) Bu çeşitlilik de türkülerimize ayrı bir zenginlik ve tat katmaktadır.

Parça, anlatılan düşünceler bakımından ikiye bölünmek istendiğinde ikinci paragraf kaç numaralı cümle ile başlar?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

5. Sartre: “Nobel Ödülü sahibi Jean Paul Sartre olarak tanınmaktansa, yazar Jean Paul Sartre olarak imza atmayı tercih ederim.” demiş ve Nobel Ödülü’nü reddetmiştir. Buna göre Jean Paul Sartre için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Okuyucuların kendisini eserlerine göre değerlendirmesini istemektedir.

B) Ödüllerin sanatçıyı sıradanlaştıracağına inanmaktadır.

C) Toplum tarafından geçerli sayılan ödüllerin eserlerini değersiz kılacağını düşünmektedir.

D) Eserlerinin gerçek değerinin gelecek nesiller tarafından anlaşılabileceğini düşünmektedir.

6. (1) Orhan Kemal’in yazma sürecini, yazarın içinde bulunduğu şartlar, sahip olduğu imkânlar açısından ele alabiliriz. (2) Yazarın ilk üç romanı, kullandığı dil açısından kusurlu olmakla birlikte, sonraki romanlarında dil bakımından mükemmele ulaştığını söyleyebiliriz. (3) Bu da Orhan Kemal’in zaman içinde romanlarının estetik yapısını nasıl değiştirdiğini gösterir. (4) 1954 – 1967 yılları yazarın gazete ve dergilerde romanlarını parça parça yayımlamaya, Yeşilçam için hem senaryo hem senaryo hâline getirilebilecek romanlar yazmaya çalıştığı yıllardır.

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangisinde Orhan Kemal ile ilgili hem olumlu hem de olumsuz bir eleştiri vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7. Televizyonun çocuklar üzerinde yapabileceği kötü etkiler konusunda uyarılmamış anne baba yoktur. Televizyon yüzünden çocukların ders notlarının düştüğü ya da uykusuzluktan perişan oldukları çok sık dillendirilen olaylardır.

Paragraf aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse yazarın yukarıda belirtilen düşüncelere katılmadığı anlaşılır?

A) Bu sebeple hangimiz televizyonun çocuklara faydalı olduğunu söyleyebilir?

B) Fakat aileler bu konuda gerekli tedbirleri almamakta ısrar ediyorlar.

C) Ancak çocukların televizyon sayesinde bilgilerini, kültürlerini artırdıklarını da düşünmek gerekir.

D) Hatta çoğu zaman çocukların televizyon yüzünden ödevlerini yapamadıkları, sınavlara iyi hazırlanamadıkları da söylenmektedir.

8. Türkiye’nin yeşile doymuş son yöresi Doğu Karadeniz, son iki yıldır bilimsellikten uzak, yanlış bir akımla karşı karşıya. Doğu Karadeniz âdeta yeni enerji üretim sahası olarak seçildi, hiçbir doğal unsur göz önüne alınmadan acımasızca talan ediliyor. Bir değirmeni ancak döndürecek akarsuyun bile üstüne HES (hidroelektrik santrali) inşa edilmek isteniyor. Yukarıdaki parça, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmak amacıyla yazılmıştır?

A) Türkiye’de elektrik üretiminin sadece HES’lerden sağlanmasına

B) Doğal yapı gözetilmeden her yere HES inşa edilmek istenmesine

C) Son yıllarda akarsuların giderek kirlenmeye başlamasına

D) Ülkemizde yeşile önem verilmemesine

1)D 2) A 3)C 4)B 5)B 6) D 7) D 8)C

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Paragrafta Anlam Testi 7
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Paragrafta Anlam Testi 7
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü