8. Sınıf Paragrafta Anlam Testi 6

1. Düzenli yazma ve konuşmanın günlük hayatta büyük bir yeri ve önemi vardır. İnsanlar, olaylar karşısındaki tavırlarını genellikle yazma ve konuşma yoluyla ortaya koyar. Yazma ve konuşma, insanlık tarihi boyunca en etkili ve sağlıklı iki anlaşma vasıtası olmuştur. Düzenli yazma ve konuşma çabası insana duygu ve düşüncelerini güzel ifade etme imkânı sağlar, ona toplum içinde iyi bir yer ve saygı duyulan bir kişilik kazandırır. Yazdıklarının veya konuştuklarının okuyan ve dinleyenler tarafından rahatlıkla anlaşılmasını sağlar.

Paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Güzel konuşma ve yazma iyi bir eğitimle sağlanabilir.

B) Kişinin toplumdaki konumunun belirlenmesinde yazma ve konuşma becerisinin de etkisi vardır.

C) Yazma ve konuşma, insanların kendilerini ifade etme biçimidir.

D) Konuşma ve yazma, insanlar arasındaki temel iletişim aracıdır.

2. Obezite, vücutta aşırı yağ birikmesi ile ortaya çıkan bir sorundur. Çocuklarda obeziteye neden olan pek çok etken vardır: Çocuğun aşırı ve yanlış beslenmesi, fiziksel aktivitede bulunmaması, bilgisayar ve televizyon karşısında fazla zaman geçirmesi, abur cubur yeme alışkanlığı ve genetik yatkınlık, kilo almasında ö-nemli etkendir. Obezitede tek sorumlu çocuk değildir elbette. Aile davranışları ve sosyal yapının şekli de obeziteye zemin hazırlar. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi o-bezitenin sebeplerinden biri değildir?

A) Düzensiz beslenmek

B) Psikolojik problemler

C) Kalıtımsal özellikler

D) Sosyal çevre

3. Hepimizin hayata bakışını etkileyen ya da kalbini titreten bir kitap olmamış mıdır? Bizi gidemediğimiz uzak diyarlara götüren ya da içinde bulunduğumuz toplumun kayıtsız kaldığımız taraftarıyla yüzleştiren, bize bir şeyler öğreten, ders veren, okuyanın kendini roman kahramanlarından biriymiş gibi hissetmesini sağlayan, ilham ile donatan kitaplar olmuştur. İşte bu etki sonrasındadır ki bazen filme, bazen bir tiyatro oyununa, bazen bir şiire dönüşür o roman.

Aşağıdakilerden hangisi, romanın farklı bir sanat türüne dönüşmesinin sebeplerinden biri değildir?

A) Okuyanın kendini romanın kahramanlarıyla özdeşleştirmesi

B) Bizi, toplumun önemsemediğimiz yönleriyle karşılaştırması

C) Bizi duygu ve düşünce yönünden etkilemesi

D) Kahramanlarının gerçek hayattan seçilmesi

4. Plansız bir gün, etrafı çevrilmemiş, kime ait olduğu belli olmayan bir arsaya benzer. Orada kimisi top oynar, kimisi çift sürer. “Gün benim” diyebilmek, zamanın boşa geçmesini önlemek için kısa, orta ve uzun vadeli planlarınız olmalıdır. Burada önemli olan bir diğer nokta ise yapılan planları uygulamaktır. Planlarınızı uygu-luyorsanız iyi yolda, uygulamıyorsanız kötü yoldasınız demektir. Unutmayın, en iyi plan, uygulanan plan; en kötü plan ise “yarın yapılacak” plandır.

Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Plan yapmak, zamanın daha verimli kullanılmasını sağlar.

B) Plan yapmak kadar planı uygulamak da ö-nemlidir.

C) Planlanmamış zaman, kişinin kontrolünden çıkar.

D) Plansız elde edilen başarının kalıcı olması mümkün değildir.

5. Okul öncesi eğitim, çocukların gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve yeteneklerini göz önüne alarak sağlıklı bir biçimde gelişimlerini sağlar. Okul öncesi eğitim, aynı zamanda olumlu kişiliktemellerinin atılmasında,yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarılmasında, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Okul öncesi eğitim programına katılan çocukların, diğer çocuklara oranla gelecekte okul başarıları daha yüksek olur.

Paragraftan okul öncesi eğitimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kişisel farklılıkların ortaya çıkmasına yardımcı olur.

B) Çocukların daha sonraki eğitim hayatlarında başarılı olmalarını sağlar.

C) Yeni bir şey meydana getirebilme özel-lik-lerini ortaya çıkarır.

D) Arkadaşlık ve dostluk ilişkilerini pekiştirmeye yardımcı olur.

6. Savurganlık, sahip olunanların kullanımında a-şırıya kaçmaktır. Sayılamayacak kadar çok çeşidi ve zararı olan savurganlık nedeniyle milyonlar, milyarlar heba olmaktadır. Bu nedenle kendini ve vatanını seven bir insan savurganlık yapmaz. Örnek insan, hem kullandığı eşyaların hem devlet malının değerini bilir; herkesin bunda hakkı olduğunu düşünerek kendi malı gibi korur ve gözetir.

Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Ülkesini seven insanların savurganlıktan uzak duracağı

B) Savurganlığın insanlara çok büyük zararlarının olduğu

C) İnsanların savurganlık konusunda birbirlerini uyarmaları gerektiği

D) İnsanın hayatının hiçbir alanında savurganlık yapmaması gerektiği

7. Masallar, Türk ve dünya edebiyatının en eski, en yaygın türlerinden biridir. Genelde anonim olmakla birlikte, söyleyeni belli masallar da vardır. Masallar, hayal gücüyle derlenen ve olağanüstü olaylarla dolu bir edebî türdür. En belirgin özelliği tabiatüstü olaylara ve kişilere yer vermesidir. Yer ve zaman kavramı yoktur. Temel amaç, ibret vermektir. Paragrafa göre masallarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Pek çok toplumun kültüründe yer alan eski bir edebî tür olduğu

B) Halkın yaşam tarzını yansıtan ve sevilen bir edebî tür olduğu

C) Anlatılan olayların ve kahramanların gerçek ötesi olduğu

D) Asıl gayesinin insanların olaylardan ders çıkarmasını sağlamak olduğu

8. XVI. asır İngiliz filozoflarından Francis Bacon, şöyle derdi: “Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir. Ve bizi olgun yapan da başkalarına verdiğimiz öğütler değil, onları kendimizde uygulamamızdır.” Aşağıdaki yargılardan hangisi Francis Bacon’un düşünceleriyle aynı doğrultuda değildir?

A) Zenginlik, kişinin sahip olduklarını korumasıdır.

B) Okuduklarını öğrenen insana bilgili insan denir.

C) Öğütler veren değil, kendini düzeltmeye çalışan insan olgundur.

D) İnsan, asıl gücünü çevresine sağladığı faydadan alır.

CEVAPLAR:

1) A

2)B

3) D

4) D

S) D

6)C

7)B

8) D

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Paragrafta Anlam Testi 6
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Paragrafta Anlam Testi 6
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü