8. Sınıf Paragrafta Anlam Etkinlikleri

1. Etkinlik : Konu

Aşağıdaki metinlerin konularını işaretleyiniz.

2. Etkinlik : Başlık

Aşağıdaki metinlere uygun başlıkları işaretleyiniz.

3. Etkinlik : Ana Düşünce

Aşağıdaki metinlerin ana düşüncelerini işaretleyiniz.

4. Etkinlik : Şiirde Ana Duygu

Aşağıdaki şiirlerin ana duygularını işaretleyiniz.

5. Etkinlik : Yardımcı Düşünce

Aşağıdaki metinlerden ulaşılamayacak yargıları işaretleyiniz.

6. Etkinlik : Anlatım Unsurları

Aşağıdaki metinlerde görülen anlatım unsurlarını işaretleyiniz.

7. Etkinlik : Hikâye Unsurları

Aşağıdaki metinlerde kullanılmayan hikâye unsurlarını işaretleyiniz.

8. Etkinlik : Parçada Anlatıcı

Aşağıdaki metinlerde anlatımın kaçıncı kişi tarafından yapıldığını işaretleyiniz.

9. Etkinlik : Parçada Yapı

Aşağıdaki paragraf hangi cümleyle tamamlanırsa metnin anlam bütünlüğü sağlanır? İşaretleyiniz.

10. Etkinlik : Parçada Yapı

Aşağıdaki cümlelerden hangileri bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? İşaretleyiniz.

11. Etkinlik : Parçada Soru-Cevap

Aşağıdaki metinlerin hangi sorulara verilmiş bir cevap olduklarını işaretleyiniz.

12. Etkinlik : Anlatım Biçimleri

Aşağıdaki metinlerin anlatım biçimlerini işaretleyiniz.

13. Etkinlik : Düşünceyi Geliştirme Yolları

Aşağıdaki metinlerde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını işaretleyiniz.