8. Sınıf Noktalama İşaretleri Testi 4

1.   Aşağıdakilerden hangisi eğik çizginin (/) kullanıldığı yerlerden biri değildir?

A) Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasında

B) Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermede

C) Bibliyografik künyelere ilişkin bazı ayrıntıları göstermede

D) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları ayırmada

2.   Bu işi iki günde (?) bitirmiş.

Bu cümledeki soru işareti (?) hangi amaçla kullanılmıştır?

A) Alay, küçümseme, kinaye anlamı katmak için

B) Cevap gerektiren bir durumu ifade etmek için

C) Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumları belirtmek için

D) Başkasından alınan sözü aktarmak için

3.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eğik çizgi (/) yanlış kullanılmıştır?

A) Ah bu akan dereler denizlere dolacak/ Söylesene güzelim sonumuz ne olacak

B) Candan açtık cehle karşı bir savaş/Ey bu yolda ant içen genç arkadaş

C) Bu belge, 12/01/1978 tarihinden beri sak-lanıyormuş.

D) Birkaç arkadaşımla Ayşe’ye /Eylül’ün kuzeni/ güzel bir hediye aldık.

4.   1. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için … kullanılır.

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına… konur.

3. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için … kullanılır.

Yukarıda verilen açıklamaların doğru olması için boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken sözcükler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  1. Cümle 2. Cümle 3. Cümle
A) uzun çizgi eğik çizgi soru işareti
B) köşeli parantez uzun çizgi ünlem işareti
C) kısa çizgi köşeli parantez soru işareti
D) uzun çizgi kısa çizgi eğik çizgi

kdk2mXZ.png (334×431)

Yukarıdaki öğrencilerden hangi ikisinin cümlesinin sonuna soru işareti (?) konulmalıdır?

A) Hülya ve Zeynep’in

B) Zeynep ve Buse’nin

C) Buse ve Kaan’nın

D) Hülya ve Kaan’nın

6.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılan bir noktalama işareti vardır?

A) İstanbul, rüyalarımın şehri, tarihî dokusunu gittikçe yitiriyor.

B) Dilimizde -sil ekiyle türetilmiş “yoksul” sözcüğü vardır.

C) Bir Türk atasözü şöyle der: Ayağını yorganına göre uzat.

D) Yapılacak çalışmalardan bahsetsem mi bahsetmesem mi onlara.

7.   Kemal Efendi (1 ) ayağa kalkarak kahvedekilere(2)

(3) Niye burada oturup konuşmakla vakit harcıyoruz ki (4) Haydi ağalar ( 5 ) Kendi işimizi kendimiz görelim (6)

Bu parçada numaralandırılmış yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

PzjGfEx.png (300×142)

8.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) Ne zaman geleceğini size bildirdi mi

B) Kaç gün sonra sınava gireceksin

C) Hangi tarafa dönsem senin tatlı yüzün

D) Bunca olaydan sonra buraya niçin dönüyor

Gön: Adem Bulut  
  Sn. Ali Çay
  Fazlı Meto Bulvarı Yüzüncüyü Man.
  No.: 52()1
  Çukurova()ADANA

9. Yukarıda verilen zarfın üzerinde parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) Eğik çizgi – eğik çizgi

B) Uzun çizgi – eğik çizgi

C) Eğik çizgi – kısa çizgi

D) Kısa çizgi – kısa çizgi

1)C 2)C 3) D
4) A 5) D 6) D
7) A 8)C 9) A