8. Sınıf Mor Test Serisi: Fiilimsiler

Türkçe Öğretmeni Kubilay ORAL tarafından internette bulunan sorulardan derlenen test serisidir. Mor test içerisinde ileri düzey sorular mevcuttur. Sınıf seviyesi iyi olan sınıflara uygulayınız.

Soru Sayısı: 13

[alert-success][wp-svg-icons icon=”box-add” wrap=”b”]  Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.[/alert-success]

[toggle title=”Cevap Anahtarını Gör”]

Cevap Anahtarı: 1- D 2-D 3-C 4-B 5-B 6-B 7-A 8-D 9-A 10-D 11-C 12-B 13-A

[/toggle]

SORU 1

Hayat hiçbir zaman size hayalleriniz için gereken tüm elverişli şartları sunmayacak.

Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söy-lenemez?

 1. Sıfat fiil kullanılmıştır.
 2. Zarf tümleci kullanılmıştır.
 3. Belirtili nesne vardır.
 4. İsim fiil kullanılmıştır.

SORU 2

(1) Etrafımda hastalar, topallar kolsuzlar görmüştüm. (2) Meğer bütün bunlar da yorgun başımın dışarı vuran karanlık hayalleri imiş! (3) Gözüm açılınca, her tarafta hoş, terbiyeli insan çehrelerinden başka bir şey göreme-dim (4) Seyahat, hele deniz seyahati, ruhun bütün dertlerine devadır.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümleler-den hangi ikisinde fiilimsi  yoktur?

 1. A) 1 ve 2 B) 2 ve 3
 2. C) 1 ve 3 D) 1 ve 4

SORU 5

Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir eylemsi kulla-nılmıştır?

 1. Yazma, birbirlerine bağlı düşünsel bir dizi etkinlikten oluşur.
 2. Öğrencilerimize gündelik hayatta kullanabilecekleri pratik bir dil öğretmeliyiz.
 3. Öğrencileri bilgiyle donatmak yardımlaşmayı öğretmekten daha önemli değildir.
 4. Konuşma, günlük yaşamımızın en önemli bölümünü oluşturur.

SORU 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad eylem, ön ad eylem ve bağ eylem bir arada kullanılmıştır?

 1. Güneş batarken denizin manzarasını seyretmeye doyum olmuyor.
 2. İş yerine gidince etrafımda gülümseyen insanları görmek beni mutlu ediyor.
 3. Köylüler topladıkları odunları evlerine götürüyor.
 4. Tanıdık insanların mağazasında alışveriş yapmayı sevmezdi.

[alert-announce][wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”b”]  Mor Test Serisi’nin tüm dosyalarını gör.[/alert-announce]