8. Sınıf Mor Test Serisi: Cümle Türleri

Türkçe Öğretmeni Kubilay ORAL tarafından internette bulunan sorulardan derlenen test serisidir. Mor test içerisinde ileri düzey sorular mevcuttur. Sınıf seviyesi iyi olan sınıflara uygulayınız.

Soru Sayısı: 16

[alert-success][wp-svg-icons icon=”box-add” wrap=”b”]  Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.[/alert-success]

[toggle title=”Cevap Anahtarını Gör”]

Cevap Anahtarı: 1-B 2-B 3-A 4-C 5-A 6-B 7-C 8-C 9-D 10-B 11-A 12-A 13-B 14-C 15-B 16-A

[/toggle]

SORU 1

Bilgi, umudun kaynağıdır; umut da bilginin kaynağıdır.

Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-mez?

 1. Kurallı cümledir.
 2. Bağlı cümledir.
 3. İsim cümlesidir.
 4. Olumlu cümledir.

SORU 2

“O cennet köşeye……….” ifadesi aşağıdakilerin hangi-siyle tamamlanırsa yapı bakımından diğerlerinden farklı olur?

 1. bir daha gitmek kısmet olacak mı?
 2. en son ne zaman gitmiştik?
 3. sizi de götürüp mutluluğumu sizinle paylaşmak istiyorum.
 4. gitmeyi çok istediğim halde hiç kısmet olmadı.

SORU 3

Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?

 1. Çocuk, kaybolmamak için babasına sıkı sıkıya sarılmıştı.
 2. Sınavlar başlayalı uykumu alamıyorum.
 3. Okula gitmemek için hiçbir nedeni yoktu.
 4. Ağaç dikileli yıllar oldu hâlâ meyve vermedi.

SORU 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

 1. Okulun bahçesi diğer okullara oranla oldukça genişti.
 2. Daha başarılı olabilmek için daha çok gayret etmelisin.
 3. Bu şehrin çalışkan ve zengin iş adamlarına ihtiyacı var.
 4. Onun, ailesinin yanına dönüşü hepimizi sevindirdi.

[alert-announce][wp-svg-icons icon=”pushpin” wrap=”b”]  Mor Test Serisi’nin tüm dosyalarını gör.[/alert-announce]