8. Sınıf Kelimede Anlam Testi 4

1. Hangi seçenekte verilen altı çizili sözcükler zıt (karşıt) anlamlı olacak şekilde kullanılmıştır?

A) Son sıradaki öğrenci parmak kaldırdı. İlk soru diğerlerinden daha kolaydı.

B) Böyle şjğ düşünmene anlam veremiyorum. Çok derin olduğu için denize girmedim.

C) Hava serin olduğu için pencereleri kapattık. Burada suyun daha ılık olduğunu söyledi.

D) Köy halkı bizi gayet sıcak karşıladı. Hava soğuk olduğu için sıkı giyindik.

2.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde yer alan altı çizili sözcüğün eş seslisi (sesteşi) yoktur?

A) Ela gözlü pirim sen himmet eyle Ben de bu yayladan dosta giderim

B) Karlı dağlar kara bulut içinde Yaylası hüzünlü yöresi bir hoş

C) Kirpiklerin oktur kaşın yay gibi Gözlerin aklımı etti zay gibi

D) Ey sevdiğim bir gün bana Yâr demedin yâr demedin

3.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) İnsan zamanın kıymetini bilmeli, vaktini boşa harcamamalıdır.

B) Hiç kimse gündüz yatıp gece uyuyarak başarıya ulaşmamıştır.

C) Kendine sevgisi ve saygısı olmayanın başkasına hiç olmaz.

D) Çıkar peşinde olmak dostluklara büyük zarar verir.

4.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük soyut anlamlıdır?

A) Çocuklar bahçede neşe içinde oynuyorlardı

B) Yeni aldığı kitabı okuması için arkadaşına verdi.

C) Çayırdan topladığın çiçekleri masadaki vazoya koyabilirsin.

D) Bu durum karşısında hepimiz karamsarlığa düşmüştük.

5.   Bazı durumlarda eş anlamlı sözcükler birbirini karşılamayabilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yerine parantez içinde verilen eş anlamlısı (anlamdaşı) getirilemez?

A) Ünlü ressam, yoksulluk içinde yaşamını sürdürmüştür, (fakirlik)

B) Yalnızlığın verdiği hüzün, eserlerine de yansımıştır, (keder)

C) Yıllar önce kaleme aldığı anılarını kitap hâline getirmişti, (sene)

D) Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır, (taşıt)

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirinin tersi durumunda değildir?

A) Dar, patika yol ileride geniş bir vadiye çıkıyordu.

B) Eve yeni gelmiştim ki eski bir arkadaşım a-radı.

C) Gençler, zaman zaman yaşlıların anlayışsızlığından şikâyetçi olur.

D) Senin gibi ince birinden böyle kaba bir davranış beklemezdim.

7.   1. Şirketler arasında yapılan anlaşma bir müddet sonra bozuldu.

2. Günlerdir doğru dürüst bir şey yemediği için ac olduğunu söyledi.

3. Evlerinin boş odasını çalışma odası olarak kullanıyormuş.

4. Sıcak havayı gören çocuklar denize dalıyordu.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi (eş seslisi) yoktur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

8.   Toplumda her bireyin birtakım görevleri vardır.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı (anlamdaşı) aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Toplumda, insanlar arası ilişkileri belirleyen kurallar vardır.

B) O, çalışma grubumuzun vazgeçilmez bir üyesi olmuştu.

C) Toplumun çıkarları, fertlerin çıkarlarından her zaman üstündür.

D) Herkes, toplumda üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı (anlamdaşı) yanlışverilmiştir?

A) Çocuklarımıza, seviyelerine uygun programlar izletmeliyiz. (düzey)

B) Bu topraklarda atalarımızdan kalma birçok eser bulunmakta, (bina)

C) Bir kabahat gizlenirse büyür, söylenirse küçülür, (suç)

D) Herkesin bu düşüncede olması işlerimi bayağı hafifletti, (fikir)

10. 1. Giderken kendisine haber vermedikleri için arkadaşlarına gücenmiş.

2. Çok kızacağından çekinmiş, sana bütün gerçekleri anlatamamış.

3. Küçükken babamızdan korkar, yanında sesimizi çıkaramazdık.

4. Çok dikkatli olmalı, kendimizi bu tür tehlikelerden korumalıyız.

Bu cümlelerin hangilerinde geçen altı çizili sözcükler anlamca birbirine yakın olacak şekilde kullanılmıştır?

A) 1 – 2 C) 2-3

B) 3-4 D) 1 – 4

 

Cevaplar

1)A 2) D 3) A 4) D 5) D 6)B 7)C 8)C 9)B 10) C

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Kelimede Anlam Testi 4
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Kelimede Anlam Testi 4
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü