8. Sınıf Fiilimsiler Testi

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat – fiil vardır?

A) Çocuklar, bahçedeki kırık kapıdan girip meyve ağaçlarına çıktılar.

B) Arkadaşımın ailesi buradan taşınalı tam iki yıl oluyor.

C) Sahildekiler, giden geminin ardından bir süre baktılar.

D) İki gün geçmiş elektrik faturasının son ö-deme tarihi.

2.   1. Canım biraz gezmek istiyor.

2. Benim de seninle gelmemi ister misin?

3. Çok isterim, beraber biraz dolaşıp geliriz.

4. Hemen çıkalım o zaman, eve gelişimiz çok geç olmasın.

Yukarıdaki diyalogda kaçıncı cümlede diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?

A) 1. cümlede C) 3. cümlede

B) 2. cümlede D) 4. Cümlede

3.   “Gelecek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi olarak kullanılmıştır?

A) Arkadaşım bugün gelecek, hafta sonuna kadar bizde kalacak.

B) Her insan için gelecek farklı umutlarla doludur.

C) O da bizimle gelecek evdeki işlerini bitirdikten sonra.

D) Bu konuları gelecek toplantıda tekrar görüşmeliyiz.

Aşağıdaki futbolculardan hangisi cümlesinde fiilimsi kullanmamıştır?

A) Performansımızı artırmak için sürekli çalışıyoruz.

B) İyi sonuçlar elde etmemizi, idmanların sıklığına borçluyuz.

C) Taraftarın desteği, sahadaki durumumuzu çok etkiliyor.

D) Şampiyonluk mücadelesi verecek tüm takımlara başarılar dileriz.

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi hareket anlamını tamamen yitirmiştir?

A) Toplantıda alınan kararların hepsini yazması gerekiyordu.

B) Yağmurun yağmasıyla barajlar dolmaya başladı.

C) Dün sabah, bu hatta çalışan bir dolmuş kaza yapmıştı.

D) Törende bizim öğretmenimiz de bir konuşma yapacaktı.

6.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türden bir fiilimsi vardır?

A) Bursa’da bir eski cami avlusu Küçük şadırvanda sakırdayan su

B) Eliyor dört yana sakin bir günü Bir rüyadan arta kalmanın hüznü

C) Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın

D) Nakleder yâdını gelen geçene Bu hayalde uyur Bursa her gece

7.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Görevini tamamlar tamamlamaz buradan ayrılacakmış.

B) Bizi sık sık ziyaret etmesi hepimizi çok sevindiriyor.

C) Vazodaki solmuş çiçekleri yenileriyle değiştirmeliyiz.

D) En kısa zamanda köyüne gidecek, ailesini ziyaret edecekmiş.

8. İsim – fiil eki almış bazı sözcüklerde ek, sözcüğün bünyesine yerleşmiş olabilir. Bu tür sözcükler, fiilin ifade ettiği hareket anlamını taşımaz.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi eki aldığı hâlde hareket anlamını taşımayan bir sözcük vardır?

A) Bütün kalpleriyle ağlamayı bilmeyen insanlar gülmeyi de bilmezler.

B) Düşünmeden okumak köreltir, okumadan düşünmek yanıltır.

C) İnsanlar, yiyecek ekmekleri ve yatacak yerleri olduğunda düşünmeyi reddederler.

D) Dinlemek, insana kendini ölçme ve değerlendirme olanağı verir.

9.   Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde birden çok fiilimsi vardır?

A) Akacak kan damarda durmaz.

B) Araba devrilince yol gösteren çok olur.

C) Bağa bak, üzüm olsun; yemeye yüzün olsun.

D) Kabul olunmayacak duaya amin denmez.

10. 1. Derslerine çalışan çocuklar hemen belli oluyordu.

2. Haftada en az bir kez doğada yürümek insanı rahatlatıyor.

3. Bu kitabı okudukça insanın düşünce dünyası genişliyor.

Bu cümlelerdeki altı çizili fiilimsilerin türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

1. Cümle 2. Cümle 3. Cümle

A) Sıfat-fiil isim-fiil Zarf-fiil

B) İsim-fiil Sıfat-fiil Zarf-fiil

C) Sıfat-fiil Zarf-fiil İsim-fiil

D) Zarf-fiil İsim-fiil Sıfat-fiil

 

CEVAPLAR

1)C         2)C         3) D

4)C         5)C         6)B

7) D        8)C         9)3

10) A

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük fiilimsi değildir?

A) Annenden beklediğin paket miydi o?
B) Evden kaçıp yıkıntılar arasına gizlendi.
C) Onursuz bir milletin insanları değiliz.
D) Acur turşusu en sevdiği yiyeceklerdendi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiilimsi yoktur?
A) Çarşıdan gelirken ekmek alıver.
B) Kiraz reçeli yapmayı hiç mi hiç denememiştim.
C) Şiir, başıboş hayaller uyandırmak için yazılır.
D) Günü gününe çalışan öğrenci mutlaka başarır.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, üç farklı türde fiilimsi vardır?

A) Yağan yağmura aldırmadan saatlerce yürüdük.
B) Sensiz geçirdiğim günleri hatırladıkça ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.
C) Arkadaşlarının söyledikleri onun için fazlasıyla önem taşıyordu.
D) Sırtımdaki ağrılar, gün geçtikçe şiddetini artırıyordu.

4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, isim fiil eki almamıştır?

A) Koruma altına alınanlardan biriydi.
B) Yazma alışkanlığı neredeyse yok.
C) Beni bir daha sakın arama.
D) Sokaklarda dolaşmak istiyordum.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiilimsi kullanılmamıştır?

A) Şu anda sana verdiğim kitabı mı okuyorsun?
B) Oyuncuların televizyon dizilerine yönelmeleri gerekiyor.
C) Düşüncelerini başka bir oturumda mı açıklayacak?
D) Çamların bulunduğu alana varmadan indirin beni.

6. Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni; eminim Kalbimde kalbine yok bile kinim Bence artık sen de herkes gibisin.

Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Ekeylem alan ad soylu sözcük kullanılmıştır.
B) Farklı türde zamirlere yer verilmiştir.
C) Ortaç kullanılmıştır.
D) Çekimli eylem kullanılmıştır.

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Fiilimsiler Testi
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Fiilimsiler Testi
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü