8. Sınıf Fiilimsiler Konu Testi (2)

FİİLİMSİLER TESTİ

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük fiilimsi değildir?

A) Annenden beklediğin paket miydi o?

B) Evden kaçıp yıkıntılar arasına gizlendi.

C) Onursuz bir milletin insanları değiliz.

D) Acur turşusu en sevdiği yiyeceklerdendi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiilimsi yoktur?

A) Çarşıdan gelirken ekmek alıver.

B) Kiraz reçeli yapmayı hiç mi hiç denememiştim.

C) Şiir, başıboş hayaller uyandırmak için yazılır.

D) Günü gününe çalışan öğrenci mutlaka başarır.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, üç farklı türde fiilimsi vardır?

A) Yağan yağmura aldırmadan saatlerce yürüdük.

B) Sensiz geçirdiğim günleri hatırladıkça ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.

C) Arkadaşlarının söyledikleri onun için fazlasıyla önem taşıyordu.

D) Sırtımdaki ağrılar, gün geçtikçe şiddetini artırıyordu.

4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, isim fiil eki almamıştır?

A) Koruma altına alınanlardan biriydi.

B) Yazma alışkanlığı neredeyse yok.

C) Beni bir daha sakın arama.

D) Sokaklarda dolaşmak istiyordum.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiilimsi kullanılmamıştır?

A) Şu anda sana verdiğim kitabı mı okuyorsun?

B) Oyuncuların televizyon dizilerine yönelmeleri ge­rekiyor.

C) Düşüncelerini başka bir oturumda mı açıklayacak?

D) Çamların bulunduğu alana varmadan indirin beni.

6. Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni; eminim Kalbimde kalbine yok bile kinim Bence artık sen de herkes gibisin.

Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Ekeylem alan ad soylu sözcük kullanılmıştır.

B) Farklı türde zamirlere yer verilmiştir.

C) Ortaç kullanılmıştır.

D) Çekimli eylem kullanılmıştır.

FİİLİMSİLER TESTİ

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük fiilimsi değildir?

A) Annenden beklediğin paket miydi o?

B) Evden kaçıp yıkıntılar arasına gizlendi.

C) Onursuz bir milletin insanları değiliz.

D) Acur turşusu en sevdiği yiyeceklerdendi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiilimsi yoktur?

A) Çarşıdan gelirken ekmek alıver.

B) Kiraz reçeli yapmayı hiç mi hiç denememiştim.

C) Şiir, başıboş hayaller uyandırmak için yazılır.

D) Günü gününe çalışan öğrenci mutlaka başarır.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, üç farklı türde fiilimsi vardır?

A) Yağan yağmura aldırmadan saatlerce yürüdük.

B) Sensiz geçirdiğim günleri hatırladıkça ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.

C) Arkadaşlarının söyledikleri onun için fazlasıyla önem taşıyordu.

D) Sırtımdaki ağrılar, gün geçtikçe şiddetini artırıyordu.

4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, isim fiil eki almamıştır?

A) Koruma altına alınanlardan biriydi.

B) Yazma alışkanlığı neredeyse yok.

C) Beni bir daha sakın arama.

D) Sokaklarda dolaşmak istiyordum.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiilimsi kullanılmamıştır?

A) Şu anda sana verdiğim kitabı mı okuyorsun?

B) Oyuncuların televizyon dizilerine yönelmeleri ge­rekiyor.

C) Düşüncelerini başka bir oturumda mı açıklayacak?

D) Çamların bulunduğu alana varmadan indirin beni.

6. Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni; eminim Kalbimde kalbine yok bile kinim Bence artık sen de herkes gibisin.

Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Ekeylem alan ad soylu sözcük kullanılmıştır.

B) Farklı türde zamirlere yer verilmiştir.

C) Ortaç kullanılmıştır.

D) Çekimli eylem kullanılmıştır.

7. Aşağıdaki yapım eklerinden hangisiyle fiilimsi yapılamaz?

A) – en B) – ası C) -ınca

D) -erek E) –dır

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, adlaşmış ortaç kullanılmıştır?

A) Ağacın dibindeki çürümüş meyveleri kuşlar gagalıyor.

B) Sınıfa girer girmez öğrencileri azarlamaya başladı.

C) Sıra insana gelince sanatı göz ardı edemezsiniz.

D) Kişi, her istediğine kavuşsa mücadele gücünü yiti­rir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “-miş” eki alan sözcüğün türü, diğerlerinden farklıdır?

A) Sarılmış babasına, uyuyordu çocuk.

B) Geçmiş karşıma, nasihat verip duruyor.

C) Saklamış tüm oyuncakları dolabına.

D) Daha söylenmemiş sözler var dilimde.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

A) Yılın eleştirmeni seçildiğimi arkadaşım telefonla bildirdi bana.

B) Duyarsız bir topluluğun istekleri hiçbir zaman bitmez.

C) Kitabın dizgisini yaptırmak için arkadaşlarımı aramıştım.

D) Yolda yürürken aklıma takılırdı bu konuşulan şeyler.

10. Kimi zaman fiilimsiler, eylem özelliğini yitirip kalıcı isim olarak kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, bu kuralın örneği vardır?

A) Polis, pazarda kaybolan çocuğu aradı yana döne.

B) Sorduğum soruya düzgün yanıt verir misin?

C) Sen buraya gelince herkes çok mutlu oldu.

D) Adamın yiyecek alacak kadar parası yoktu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz­cükte “ma, -me” eki, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Çocuk, arkadaşlarını göremeyince beklemekten vazgeçti.

B) Bahçeyi sulamaya çıktığımda karşılaştım babamla.

C) Gelme deyince ben de ısrar edemedim anneme.

D) Görünmemek için elimizden geleni yapacağız anlaşılan.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir eylemsi (fiilimsi) vardır?

A) Kaçan balık büyük olur.

B) Tatile çıkar çıkmaz rahatladım.

C) Geçen hafta Trabzon’daydık.

D) Çok sevdiği şiiri ezberledi.

7. Aşağıdaki yapım eklerinden hangisiyle fiilimsi yapılamaz?

A) – en B) – ası C) -ınca

D) -erek E) –dır

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, adlaşmış ortaç kullanılmıştır?

A) Ağacın dibindeki çürümüş meyveleri kuşlar gagalıyor.

B) Sınıfa girer girmez öğrencileri azarlamaya başladı.

C) Sıra insana gelince sanatı göz ardı edemezsiniz.

D) Kişi, her istediğine kavuşsa mücadele gücünü yiti­rir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “-miş” eki alan sözcüğün türü, diğerlerinden farklıdır?

A) Sarılmış babasına, uyuyordu çocuk.

B) Geçmiş karşıma, nasihat verip duruyor.

C) Saklamış tüm oyuncakları dolabına.

D) Daha söylenmemiş sözler var dilimde.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

A) Yılın eleştirmeni seçildiğimi arkadaşım telefonla bildirdi bana.

B) Duyarsız bir topluluğun istekleri hiçbir zaman bitmez.

C) Kitabın dizgisini yaptırmak için arkadaşlarımı aramıştım.

D) Yolda yürürken aklıma takılırdı bu konuşulan şeyler.

10. Kimi zaman fiilimsiler, eylem özelliğini yitirip kalıcı isim olarak kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, bu kuralın örneği vardır?

A) Polis, pazarda kaybolan çocuğu aradı yana döne.

B) Sorduğum soruya düzgün yanıt verir misin?

C) Sen buraya gelince herkes çok mutlu oldu.

D) Adamın yiyecek alacak kadar parası yoktu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz­cükte “ma, -me” eki, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Çocuk, arkadaşlarını göremeyince beklemekten vazgeçti.

B) Bahçeyi sulamaya çıktığımda karşılaştım babamla.

C) Gelme deyince ben de ısrar edemedim anneme.

D) Görünmemek için elimizden geleni yapacağız anlaşılan.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir eylemsi (fiilimsi) vardır?

A) Kaçan balık büyük olur.

B) Tatile çıkar çıkmaz rahatladım.

C) Geçen hafta Trabzon’daydık.

D) Çok sevdiği şiiri ezberledi.

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Fiilimsiler Konu Testi (2)
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Fiilimsiler Konu Testi (2)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü