8. Sınıf Fiilimsiler Konu Testi (1)

 1. Çağa meydan okuyan, bu meydan okuma içinde kendi hayatını kuran, kendini çalışmaya adadıkça büyüyen, çoğalan gönül adamlarını, büyük dimağları, ufuk insanlarını anlamak neredeyse imkânsızdır.

Yukarıdaki cümlede kaç yan cümlecik vardır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

 1. Kaybettiklerinize yanarak hayatı kendinize zehir edeceğinize, sizi kayba sürükleyen hatalarınızdan ders çıkarıp onları tekrarlamamaya çalışın.

Yukarıdaki cümlede kaç fiilimsi vardır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

 1. Başarı, yaptığını sevmek veya sevdiğini yapmaktır. Hedeflerinize sımsıkı sarılmazsanız hayatınız sevmediğiniz işlerin işgali altında ezilebilir. Hayatınıza anlam katacak bir hedef bulmak, yaşamak için heyecan ve istek bulmaktır.

Yukarıdaki parçada kaç fiilimsi vardır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil bir arada kullanılmıştır?
 2. Sorunları çizmeyip geleceğe havale etmek yükümüzü çekilmez hâle getirir.
 3. Her sorunun çözüm yolunu bulmak akıllı insanların belirgin özelliğidir.
 4. Sorun yaratmak bazı insanlar için adeta meslek haline gelmiştir.
 5. Geleceği göremeyenler, günümüzün basit meselelerini büyütürler.
 6. O dakikalar, o saniyeler geçmek bilmiyordu. Kendi kendime parmaklarımı oynatarak yüzüme elimi sürerek donmayı engellemeye çalışıyordum. Bu arada Yusuf, paltosunu çıkarıp kafasına sarmış, tipiden korunmaya çalışıyordu.

Bu parçada kaç tane fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün fiilimsi türlerine örnek vardır?
 2. Sihirbazların kullandığı bu gizemli sözcüğün, “abrakadabra”nın, İbraniceden geldiği söyleniyor.
 3. Akide şekerinin geçmişteki işlevi sadece ağız tatlandırmak değilmiş.
 4. Sözlüklerde bulunmayan sözlerin sözlüğü olarak tanımlanıyor bu kitap.
 5. Başkalarının tercih ettiği bir hayata mahkûm olmamak için bu sözlüğü incelemeden adım atmayın.
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
 7. Çocuklar onar onar saymayı öğrendiler.
 8. Koşa koşa gidersen çabuk yetişirsin.
 9. O, konuşkan bir insandır.
 10. O gün şafak sökerken uzanmış.
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil farklı görevde kullanılmıştır?
 12. Yazar, hiç abartıya kaçmadan anlatmış bu aşk hikâyesini.
 13. Gemi su almaya başlayınca, yolcular filikalara bindirilmiş.
 14. Ayağından vurulan asker, sürüne sürüne düşman mevzilerine ilerliyordu.
 15. Çocuğun gözyaşları, yanağından süzülerek annesinden gelen mektubun üzerine düşüyordu.
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?
 17. Sıkıntılarımızı önemseyişi hoşuma gidiyor.
 18. O günleri yeniden yaşama olanağı yok.
 19. Elde ettiklerimizle yetinmeliyiz.
 20. Bu duruma tekrardan gelebilmek çok zor.
 21. Bir insanın birine ilk görüşte tutulup ömür boyu bağlı kaldığı sevgi, onun tanımadığı bir şeydir. Bu yüzden o, sevginin kendi kendisini tüketmesi gerektiğine inanır; oysa gerçeğe daha yakın olan bunun tam tersidir.

Yukarıdaki parçada kaç tane yan cümlecik vardır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

 1. Göğsümdeki güvercin taklasına sert esen rüzgâr

Şimdi uzun ikindiler boyunca

Sık dişli bir tarakla taranıyor kalbim

Ömrümün kumaşından yırttığın ağıt sende kalsın

Sende kalsın önüne katıp götürdüğün yaprak

Yukarıdaki parçada kaç fiilimsi vardır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

 1. Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde bir “eylemsi” kullanılmıştır?
 2. Koşar adımlarla yanımıza geleni tanıyor musun?
 3. Kendimi bildim bileli bu sorunları yaşıyoruz.
 4. Gelecek hafta yapılacak toplantı iptal edildi.
 5. Çalışan insan her zaman başarıya ulaşır.
 6. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat-fiille kurulan tamlama, belirtili nesne göreviyle kullanılmıştır?
 7. Öğrencilerin sorunlarını dinleyen bayan çok nazikti.
 8. Eğitimin önemini anlayan aileler giderek çoğalıyor.
 9. Son günlerde de yukarı katlara taşınanlar oldu.
 10. Hiç kimse biriktirdiği çöpü sokağın başına bırakmıyor.
 11. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat-fiil ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
 12. Erken kalkan yol alır.
 13. El için kuyu kazan önce kendi düşer.
 14. Elde bulunan beyde bulunmaz.
 15. Ekmeğini yalnız yiyen kişi, sofrasını kendi kaldırır.
 16. I. Görünen köy kılavuz istemez.

II. Bir bekleyiş içindeydi sanırım.

III. Bekleyen derviş, muradına ermiş.

IV İnsanlar dünyaya ağlayarak gelir.

V Yaz gelmeden ısınamayacağız galiba.

Yukarıdaki cümlelerde geçen eylemsiler tür yönünden eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?

A) II. B) III. C) IV. D) V

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
 2. Düşe kalka öğreniriz hayatı, yaşamayı.
 3. Bakışların hiç hoşuma gitmedi.
 4. Kimseyi kırarak bir yere varamazsın.
 5. Kavurucu sıcaklar başlamıştı, yine.
 6. Gezmeyi ne çok seviyorsun!
 7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil, bağ-fiil bir arada kullanılmıştır?
 8. Sevmek nasıl bir duygudur ki sevilen için ölüm bile göze alınır.
 9. Güzel kadın gözlerine en çok yakışan, aydınlık mum ışığıdır.
 10. İnsana can veren kanın akıp gittiği bir yaradır şiir yazmak.
 11. Hatayı itiraf etmek üstün insanlara mahsustur.
 12. Alıp başımı giderim buralardan

Giderim de arkamda kalanlar var

Yolumu gözleyerek

Öğretmenim, diyenler var

Umutlarını bana bağlamış

Yeni filizlenmiş Geleceğe ışık saçan

Taze canlar var

Yukarıdaki parçada kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

A)4 B) 5 C) 6 D) 7

 1. Sıfat-fiil ekiyle türetildikleri halde bazı sözcükler fiil anlamım yitirip bir varlığa ad olabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?

 1. Akacak kan damarda durmaz.
 2. Görünen köy kılavuz istemez.
 3. Yönetici, yakacak paralarını peşin topladı.
 4. Benim için gelen ağam, giden paşamdır.
 5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemsi yoktur?
 6. Çok sevdiğim salatayı Aramaz mı olacaktım
 7. Eve ekmek ve tuz götürmeyi Böyle havalarda unuttum
 8. Bu gemi bir kara bulut Lumbarmdan giren ölür
 9. Seni bir görsem iki kıskanır İki görsem üçün boynu bükülür
 10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde iki fiilimsi bir arada kullanılmıştır?
 11. Çiziyorum havaya dünyamı bir çiçekle

Ve hayran bırakıyorum bu rüya gibi şekle

 1. Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım

Rüzgarlara kayıyor göğsüm sarsıla sarsıla

 1. Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım

Ki uçurtmuştu beni çocukluğum, hülyalarıyla

 1. Üfleme bana anneciğim korkuyorum

Dua edip edip geceleri

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiille kurulan yan cümlecik, temel cümleciğin öz-nesidir?
 2. Sanat, insan denen varlığın düğümlendiği ve çözüldüğü yerdir.
 3. Önceki asırlarda gökyüzünün sessiz ve sakin bir halde olduğu tasavvur edilirdi.
 4. Olgun insan, kendisine öğretilen hiçbir şeyi gözü kapalı kabul etmez.
 5. İnsan, tercih serbestliği içinde hür düşünen bir varlıktır.

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Fiilimsiler Konu Testi (1)
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Fiilimsiler Konu Testi (1)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü