8. Sınıf Deyimler Testi

1. Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan deyim cümlenin genel anlamına uygun değildjr?

A) Şehrimizde eski problemlerin hiçbirinden eser kalmamıştı.

B) İleri geri konuşması salondaki herkesin tepkisini çekmişti.

C) Kendini büyük gören insanlardan uzak durmak gerekir.

D) Oğlunun bu yersiz davranışları karşısında adamın göğsü kabarmıştı.

2.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, a-çıklamasıyla verilmemiştir?

A) Bu söylediklerimi gizli tut, sakın kimseye duyurma.

B) Yaptıklarından çok pişman olmuş, başını taştan taşa vurmuştu.

C) Fazla vakti olmadığını söyleyerek elindeki kâğıtlara bir göz attı.

D) Bu kazadan yarasız beresiz kurtulmuş, burnu bile kanamamıştı.

3. Zeynep: Naim Efendi herkes tarafından sevilen…… biridir.

Zeynep’in cümlesinde boş bırakılan yere a-şağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse sözü edilen kişinin aynı zamanda “kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, başkalarını küçük görmeyen, büyüklenmeyen bir kişi olduğu” anlaşılır?

A) alçakgönüllü

B) gün görmüş

C) elinden iyi iş gelen

D) aza çoğa bakmayan

4.            • Başaramamak, sorunu çözümleyememek

• İşi yapılabilir duruma getirmek

• işler çok karmaşık bir hâl almak Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir?

A) İşi yoluna koymak

B) İşin içinden çıkamamak

C) İşler arap saçına dönmek

D) İşin kolayına kaçmak

5.   1. Hazıra konmak

2. Hazır olmak

3. Hazır etmek

4. Hazırdan yemek

5. Hazır bulunmak

Yukarıdaki deyimlerden hangileri anlamca aynıdır?

A) 1 – 4 B) 2 – 3

C)2-5 D) 1 – 5

6. Daha önce bu işlerle Hüseyin Bey ilgilenirdi. Ancak son zamanlarda nedense bu işlerle pek uğraşmıyor hatta bu işlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyor. Hüseyin Beyin durumu için aşağıdaki deyimlerden hangisini kullanmak daha yerinde olur?

A) Elini eteğini çekmek

B) Gözden çıkarmak

C) Suya sabuna dokunmamak

D) Suyu kesilmiş değirmene dönmek

7. Bu ortamda artık çalışılmaz, ayaklar baş olmuş. Bu cümledeki “ayaklar baş olmak” deyiminde eleştirilen nedir?

A) Değersiz kimselerin başa geçmesi

B) İnsanlara gereğinden fazla değer verilmesi

C) Önem verilmesi gereken şeylerin hiçe sayılması

D) Birinin işinden veya görevinden uzaklaştırılması

8.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, cümlenin genel anlamına uygun değildir?

A) Sonunda hatasını anlamış, yaptığı davranıştan dolayı bin pişman olmuş.

B) Nihayet onun da maskesi düştü, gerçek kimliği ortaya çıktı.

C) Aldığı habere çok üzülmüş, yüreği ferah-lamıştı.

D) Araba taşlı yoldan geçtiği için herkesin içi dışına çıkmıştı.

9. Arkadaşım Simge, işleri konusunda her zaman dikkatli ve titiz davranır. Yapamadığı bir iş olduğunu sanmıyorum çünkü o her şeyi becerir. Böyle çalıştığı için de geçimini kendi emeğiyle sağlayacak duruma gelmiştir. Parçaya göre aşağıdaki deyimlerden hangisi Simge’nin bir özelliğinikarşılamaz?

A) Eli ekmek tutmak

B) Ayakları yere değmemek

C) Kılı kırk yarmak

D) Elinden hiçbir şey kurtulmamak

10. Aşağıdakilerin hangisinde deyim, cümleye “abartma” anlamı katmıştır?

A) Sıcaktan beynimiz kaynamış, oturacak bir gölge bulamamıştık.

B) Şom ağızlının tekidir o, hep kötü şeyler olacağını söyler durur.

C) Ne yaptımsa onun dilinden kurtulamadım, hiçbir mazereti kabul etmiyor.

D) Son davranışlarıyla etrafındaki herkesi çileden çıkarmış.

 

Cevaplar

1)D 2)C 3) A 4) D 5)C 6) A 7) A 8)C 9)B 10) A

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Deyimler Testi
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Deyimler Testi
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü