8. Sınıf Deyimler Testi 2

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, eylemin oluş biçimini bildirmektedir?

A) Çok sıkıcı oluyor çenesi düşük insanlarla birlikte çalışmak.

B) Onun iyi gün dostu olduğunu sonunda hepiniz anladınız.

C) Pek istekli olmadığı için onları yarım ağızla davet etti evine.

D) Bir sıkıntısı olduğu belli oluyor, yüzünden düşen bin parça.

2. İnsanların düşüncesini etkileyerek insanları istediği yola sürüklemek, insanları düşünemez ve ne yaptığını bilemez duruma getirmek, a-kıllı bir kişinin yapacağı iş olmamakla birlikte onun kişiliğinin değişmez özelliğiydi. Bu parçada aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yoktur?

A) Aklını çelmek

B) Aklı kalmak

C) Akıl kârı olmamak

D) Aklını başından almak

3. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde “bir şeyin dış görünüşü ile iç özelliklerinin birbirinden farklı olduğu” anlamı vardır?

A) Çıkmaz ayın son çarşambası

B) Hem suçlu hem güçlü

C) İçi beni yakar dışı seni

D) Yükte hafif pahada ağır

4.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, a-çıklamasıyla birlikte kullanılmıştır?

A) Ne kadar dil döksek de işe yaramıyor, yine istediği gibi davranıyordu.

B) İşimizin çoğu gitti azı kaldı, biraz daha gayret edersek rahat ederiz.

C) O ağzı sıkı biridir, sır saklar, ona güvenebilirsin.

D) Arkadaşının kendisine yaptığı iyilikleri hiç dilinden düşürmüyordu.

5. “Biz büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışırken o köşesine çekiliyor, parmağını bile kıpırdatmıyordu.” cümlesine altı çizili deyimin kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) İşlerini vaktinde yapmadığı için sürekli u-yarı alıyordu.

B) Sorunu çözmek için hiçbir davranışta bulunmamıştı.

C) Yeterince çalışmadığı için sınavda pek çok soruyu cevaplayamadı.

D) Çok geç kaldığı için taksiyle gitmeye karar verdi.

6.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

A) İçinde bulunduğumuz güç durumu bilip anlayış gösteren, hâlden anlayan biridir.

B) Bugünlerde para sıkıntısı içine girmiş, darda kalmıştı.

C) Bu olaydan sonra aklı karışmış, ne yapacağını bilememişti.

D) Boğazına düşkün biri olduğundan hiç yemek seçmiyordu.

7.   Ferhat ile Orhan’ın içtikleri su ayrı gitmez, sürekli beraberler.

Bu cümledeki altı çizili deyimin yerine aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde Ferhat ve Orhan’la ilgili aynı durum ifade edilmiş olur?

A) Gözü üzerinde olmak

B) İçi dışı bir olmak

C) Göbeği beraber kesilmek

D) Görüp gözetmek

8. Satıcının, zaman darlığından yararlanarak özensiz davrandığını gören müşteri bu duruma çok öfkelendi.

Yukarıdaki cümleye göre satıcının ve müşterinin içinde bulundukları durumu en iyi i-fade eden deyimler hangi seçenekte verilmiştir?

Satıcı – Müşteri

A) Aceleye getirmek – Küplere binmek

B) Aceleye gelmek – Burun kıvırmak

C) İşine gelmek – Canı sıkılmak

D) Damarına basmak – Çileden çıkmak

9. Birine bir şey aktaracağımız zaman karşı tarafa saygısızlık olacağını biliriz ama söylemek du-rumundayızdır. Bunu ifade ederken de özür dilemek için … deyimini kullanırız. Yine aynı deyimi bu anlamdan çok farklı olarak”övünmek gibi olmasın ama’anlamında da kullanırız. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ne mümkün

B) hem de nasıl

C) ayıptır söylemesi

D) kime ne

10. Dilimizde “göz” ile kurulmuş pek çok deyim vardır. Bir şeyi istemeden gördüğümüzde “gözüm ilişti”, bir kimseyi tanıyacak gibi olduğumuzda “gözüm ısırdı” bir şeye fazla dikkat etmeden baktığımızda “göz attım” bir şeyi ele geçirme istediğine kapıldığımızda ise “göz doldurdum” deriz.

Yukarıdaki parçada yanlış kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) gözü ilişmek B) gözü ısırmak

C) göz atmak D) göz doldurmak

11. Öğretmen: “Kimsenin sezemeyeceği biçimde gizli iş çevirmek anlamına gelen deyimi kim söyleyecek?”

Öğretmenin sorusunu, bazı öğrenciler aşağıdaki gibi cevaplamıştır:

Melis: Gizli tutmak

Kaan: İşin üstesinden gelmek

Başak: Akla karayı seçmek

Ali: Karda gezip izini belli etmemek Buna göre öğretmen hangi öğrencinin doğru cevap verdiğini söyleyecektir?

A) Melis’in B) Kaan’ın

C) Başak’ın D) Ali’nin

12. 1. büyüklük satmak

2. adı gibi bilmek

3. dillerde dolaşmak

4. hava basmak

Yukarıdaki numaralandırılmış deyimlerden hangileri “gururlanma” ile ilgilidir?

A) 1 – 3 C)3-4

B) 2-3 D) 1 – 4

 

Cevaplar:

1)C 2)B 3)C 4)C 5)B 6) D 7)C 8) A 9)C 10) D 11) D 12) D

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Deyimler Testi 2
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Deyimler Testi 2
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü