8. Sınıf Cümlenin Ögeleri Testi 2

1.   • Bahçedeki çiçekler susuzluktan kurudu.

• Kış gelince leylekler sıcak ülkelere göç eder.

• Arkadaşımı beklerken saatler bir türlü geçmek bilmedi.

• Dallardaki serçeler neşe içinde şarkı söylüyor.

Aşağıdakilerden hangisinin özne olduğu cümlede yer alan zarf tümleci “sebep” bildirmektedir?

21e010217086e4d5c443e159d62a73f5.png (298×253)

2.   Bir cümlenin yüklemi çekimli fiil veya ek fiil almış isim şeklinde olabilir.

 Çekimli Fiil Şeklinde YüklemEk Fiil Şeklinde Yüklem
1.İçerisi çok ısınmıştı soba gürül gürül yandığından.İçerisi çok sıcaktı soba gürül gürül yandığından.
2.Oldukça değişikti dün akşam izlediğimiz film.Oldukça farklıydı dün akşam izlediğimiz film.
3.Bütün gün çalıştığımız için hepimiz çok yorulmuştuk.Bütün gün çalıştığımız için hepimiz çok yorgunduk.
4.Bir anlaşmazlık yüzünden araları oldukça gerginmiş.Bir anlaşmazlık yüzünden araları oldukça acıkmış.

Buna göre tablonun hangi satırlarında verilen örneklerde yanlışlık yapılmıştır?

A) 1 – 2                 B) 1 – 3

C) 3-4                    D) 2-4

3.   1. Bize selam veren kişi, arkadaşımın kardeşiydi.

2. Küçükken şimdikinin aksine çok yaramaz bir çocuktu.

3. Dün gece sahilde yürürken onunla karşılaştım.

4. Çok yoğun çalıştığı için bu aralar oldukça bitkindi.

Bu cümlelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 1. cümlenin yüklemi isim tamlamasıdır.

B) 2. cümlenin yüklemi sıfat tamlamasıdır.

C) 3. cümlenin yüklemi çekimli fiildir.

D) 4. cümlenin yüklemi fiilimsidir.

4.   Ahmet ve Yunus, otobüsle gelecekmiş.

Bu cümlenin öge sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç – özne – yüklem

B) Zarf tümleci – nesne – yüklem

C) Nesne – özne – yüklem

D) Özne -zarf tümleci – yüklem

5.   Bilgi, insanın hayatını her zaman kolaylaştırmıştır.

Bu cümlede, yükleme sorulacak aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olabilecek bir öge yoktur?

A) Niçin?             C) Ne?

B) Neyi?              D) Ne zaman?

6.  “Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.” cümlesinin öge sıralaması hangi seçenekteki gibi olur?

A) Nesne, Özne, Zarf tümleci, Yüklem

B) Nesne, Zarf tümleci, Yüklem

C) Özne, Zarf tümleci, Nesne,  Yüklem

D) Zarf tümleci, Nesne,  Yüklem

7.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, isim tamlaması şeklinde değildir?

A) Benim için en güzel müzik, memleketimin türküleridir.

B) Her zaman düzenli ve planlı çalışmasıymış başarısının sırrı.

C) Çalışkan bir öğrenci olan Ali, sınıfımızın gözdesiydi.

D) Yarınlara aydınlık bir kapı açmak gençlerin elindedir.

8.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir öğenin altı çizilmiştir?

A) Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülmüştür her zaman.

B) Zamanın değerini zamanı az olanlar daha iyi bilir.

C) Zor zamanlarımın en vefakâr dostları, artık çok uzaklarda kaldı.

D) İnsanoğlunun göreceği en güzel manzara bir bebeğin gülüşünde gizlidir.

9.   Öğretmen: Tamlamalar bölünemediği için bütün halinde öge olurlar. “Yetenekli, herkes tarafından sevilen bir mimardır.” cümlesinde bir tamlama olduğu için cümlenin tamamı yüklemdir. Siz de böyle bir örnek verebilir misiniz?

Bazı öğrenciler, öğretmenin sorusunu aşağıdaki gibi cevaplamıştır: Adem: Kafasına hiçbir şey takmayan, gününü gün eden biriydi.

Levent: İnsan, nerede nasıl davranacağını bilmelidir.

Özlem: Bütün sorunlarını biricik arkadaşıyla paylaşır.

Nurdal: Karşısındakini kırmamak için her şeyi yapıyordu.

Buna göre öğrencilerden hangisi öğretmenin istediği gibi bir cümle kurmuştur?

A) Adem B) Levent

C) Özlem D) Nurdal

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur?

A) Başarılı olmak için çalışacaksın.

B) Okumak, alışkanlıkların en soylusudur.

C) Büyük düşünceler yürekten doğar.

D) Dürüst olmak istiyorsan gerçekleri söyle.

CEVAP ANAHTARI:

1) A 2) D 3) D 4) D S) A 6) A 7)B 8)B 9) A 10) A

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Cümlenin Ögeleri Testi 2
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Cümlenin Ögeleri Testi 2
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü