8. Sınıf Cümlenin Ögeleri Etkinlikleri

1. Etkinlik : Yüklem

2. Etkinlik : Yüklem

3. Etkinlik : Yüklem

4. Etkinlik : Özne

5. Etkinlik : Özne

Aşağıdaki cümlelerin öznelerinin gerçek özne mi sözde özne mi olduklarını işaretleyiniz.

6. Etkinlik : Belirtili ve Belirtisiz Nesne

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan nesnelerin türlerini işaretleyiniz.

7. Etkinlik : Zarf Tamlayıcısı

8. Etkinlik : Yer Tamlayıcısı

9. Etkinlik : Öge Bulduran Sorular

10. Etkinlik : Ara Sözler

11. Etkinlik : Cümlede Vurgu

13. Etkinlik : Cümlenin Ögeleri – Karışık

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcük veya sözcük gruplarının hangi öge olduklarını işaretleyiniz.

14. Etkinlik : Cümlenin Ögeleri – Karışık