8. Sınıf Cümlede Anlam Testi

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlıdır?

A) Başkaları gibi olmaktan vazgeçersek kendi kimliğimizi buluruz.

B) Bildiğimizi zannetmemiz, öğrenmemizin en büyük düşmanıdır.

C) Bir şeyi inkâr etmek, onun var olmadığı anlamına gelmez.

D) Başkalarının günahlarını görmeden önce kendi vicdanına bakmayı dene.

2.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşul -sonuç” ilişkisi yoktur?

A) Param yeterse o elbiseyi alacağım.

B) Bu kitabı okursan bana hak verirsin.

C) Ablam sinemayı kardeşimse tiyatroyu seviyor.

D) Memlekete gidersem onu da ziyaret edeceğim.

3. Tavla, iskambil, dama gibi oyunların her memlekette düşkünleri vardır. Bunlar, bu oyunlardan büyük bir zevk duyarlar. Kendilerine bu oyunlara neden merak sardıkları sorulursa alınacak cevap şudur:…

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cevap, “amaç – sonuç” anlamı taşır?

A) Can sıkıntısından kurtulmak, hoş vakit geçirmek için…

B) Çok eğlenceli ve zevkli bir oyun olduğu i-çin…

C) Yapacak başka işimiz olmadığı için…

D) Başka bir oyun bilmediğimiz için…

6a9d7ed9d9da5b064e267cf1c81c52f6.png (298×453)

4.Yukarıdakilerden hangisi “sebep – sonuç” anlamlı bir cümle kurmamıştır?

A) Feyyaz            C) Nihal

B) Hakan             D) Semih

5. 1. Yemeğe gelemedim, ertesi gün sınavlarım vardı.

2. İki kaynak daha aldım, ödevini yapabilmen için.

3. Kimseye söylememen koşuluyla sana derdimi açabilirim.

4. Fazla vaktim yok, bu yüzden hemen toplantıya başlayalım.

5. Aramızdaki sorunu çözmek için telefon ettim ona.

Bu cümleler “neden, amaç,  şart” ilişkisine göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) 1        B) 2        C) 3        D) 4

6. “…adresi bulmakta zorlanıyorum.”

Ceren’in cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle başlarsa cümle “neden – sonuç” anlamı kazanmaz?

A) Daha önce de geldiğimden

B) İlk defa gelmeme rağmen

C) Merkeze yakın olduğundan

D) Arkadaşım tarif ettiği için

7.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden -sonuç” ilişkisi yoktur?

A) Kar çok yağdığından okullar iki gün tatil edidi.

B) Trafik yoğun olduğundan ilk derse yeti-şe-medik.

C) Amcamın bizi ziyarete geldiğinden kimsenin haberi olmamış.

D) Biraz hızlı konuştuğundan ne dediğini anlayamadım.

8.   ▲. El sanatları insanoğlunun varlığından beri yapılmaktadır.

■ El sanatları başlangıçta ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıkmıştır.

•. El sanatları zamanla gelişerek çevre şartlarına göre değişmiştir.

Ω. El sanatları, ortaya çıktığı toplumun kültürel değerlerini yansıtmaktadır. Sembollerle gösterilen cümlelerin hangisinde “amaç – sonuç” anlamı vardır?

A) ▲       B) ■        C) •        D) 

CEVAPLAR: 1) A 2)C 3) A 4)B 5)C 6)B 7)C 8)B 

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Cümlede Anlam Testi
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Cümlede Anlam Testi
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü