8. Sınıf Cümle Türleri – Anlamına Göre Cümleler Testi

1.   1. Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına.

2. Çıkmadık candan umut kesilmez.

3. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

4. Ne karanlıkta yat ne kara düş gör.

Yukarıdaki atasözleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 1. atasözü biçimce olumsuzdur.

B) 2. atasözü anlamca olumsuzdur.

C) 3. atasözü anlamca olumludur.

D) 4. atasözü biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur.

2. Yüklemde belirtilen eylemin gerçekleştiği cümlelere “olumlu cümle”, yüklemde belirtilen eylemin gerçekleşmediği cümlelere “olumsuz cümle” denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

A) Sinemaya giderken beni çağırmadığınız için size kırıldım.

B) Akşam yemeğini fazla kaçırdığı için rahatsızlanmış.

C) İşten çıktıktan sonra kırtasiyeye uğramam gerekiyor.

D) Büyük ihtimalle gelecek hafta da herhangi bir sorun olmaz.

3.   Biçimce olumsuz oldukları hâlde anlamca olumlu olan cümleler vardır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamaya uygundur?

A) Bu zamana kadar böyle bir çalışma yapılmamış değil.

B) Aramızda herhangi bir problem olmadığını sana anlatmıştım.

C) Bana, onun bu toplantıya katılmayacağını söylemediniz.

D) Uzun bir zaman geçmesine rağmen hâlâ kabullenebilmiş değil.

4.   1. Hiçbirimiz senin hakkını yiyecek değiliz.

2. Başarısında arkadaşlarının payı yok değil.

3. Hava piknik yapmak için pek uygun değil.

Bu cümlelerin anlam özelliği hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 1. Cümle2. Cümle3. Cümle
A)OlumluOlumsuzOlumlu
B)OlumsuzOlumluOlumsuz
C)OlumluOlumsuzOlumsuz
D)OlumsuzOlumluOlumlu

5.   1. Düşünmeden karar vermeyin.

2. Bu ürünler hiç de pahalı değil.

3. Onlara danışmayacak değiliz.

4. Alınan karardan onun haberi yok.

ÖĞRETMEN: Bu cümlelerin anlamına göre olumlu mu olumsuz mu olduklarını söyleyebilir misiniz?

Bazı öğrenciler, öğretmenin sorusunu aşağıdaki gibi cevaplamıştır:

Tahsin: 1. cümle olumsuz

Şafak: 2. cümle olumlu

Berrin: 3. cümle olumlu

Hasan: 4. cümle olumsuz

Buna göre öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?

A) Tahsin B) Şafak

C) Berrin D) Hasan

6.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamında olumsuzluk vardır?

A) Hiçbir şey istediği gibi gitmediği için çok keyifsizdi.

B) Daha önce de onlarla sinemaya gitmemiş değildi.

C) Aldığı kitapları henüz okuyamadığını söyledi.

D) Evrakları ve dosyaları düzenleyerek ayrı bir yere koymuştu.

7.   Kuruluş bakımından olumsuz olan cümleler “mi” soru edatı kullanılarak olumlu yapılabilir.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamaya örnektir?

A) Onunla bu konuyu daha önce konuşmamış miydin?

B) İnsan böyle temiz bir yerde yaşar da sağlıklı olmaz mı?

C) Hafta sonu yapacağımız pikniğe katılmak istemez misiniz?

D) Orada size görevlilerden hiçbiri yardımcı olmadı mı?

8. Bazı cümleler biçimce olumlu olduğu hâlde anlamca olumsuzdur. Bu tür cümlelere örnek verebilir misiniz?

Öğretmenin sorusunu bazı öğrenciler aşağıdaki gibi cevaplamıştır:

Anıl: Arkadaşına destek olmuyor değildi.

Hasan: Olanlardan ne benim haberim ne de onun haberi vardı.

Yeşim: Dünkü toplantıya o da katılmamış.

Kürşat: İnsan hiç annesine küser mi?

Buna göre öğretmen, hangi öğrencilerin doğru cevap verdiğini söyleyecektir?

A) Anıl ve Hasan’ın

B) Yeşim ve Kürşat’ın

C) Anıl ve Yeşim’in

D) Hasan ve Kürşat’ın

1)A 2) D 3) A 4)B 5)B 6) A 7)B 8) D

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Cümle Türleri – Anlamına Göre Cümleler Testi
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Cümle Türleri – Anlamına Göre Cümleler Testi
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü