8. Sınıf Atasözleri Testi

1. “Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz, her şey tersine döner.” cümlesinde anlatılmak isteneni tamolarak karşılayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir tepe yıkılır, bir dere dolar.

B) Kara gün kararıp kalmaz.

C) Açılan solar, ağlayan güler.

D) Her yokuşun bir inişi vardır.

2.   1. Körle yatan şaşı kalkar.

2. Kötü komşu insanı mal sahibi yapar.

3. Üzüm üzüme baka baka kararır.

4. Ne ekersen onu biçersin.

Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi aynı anlama gelmektedir?

3.   Aşağıdaki atasözlerinden anlamca diğerlerine en uzak olan hangisidir?

A) Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir.

B) Sözü söyle alana, kulağında kalana.

C) Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.

D) Söz var, dağa çıkarır; söz var, dağdan indirir.

A) 1 – 2 C) 3-4

B) 1 – 3 D) 2-4

4.   Atasözleri, anlam özelliklerine göre birtakım gruplara ayrılabilir:

• Doğa olayları ile ilgili atasözleri

• Doğrudan doğruya öğüt veren atasözleri

• İnanışlarla ilgili atasözleri

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıda verilen konulardan biriyle ilgili değildir?

A) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

B) Martta yağmasın, nisanda dinmesin.

C) Dost başa bakar, düşman ayağa.

D) Akacak kan damarda durmaz.

5. Yan yana bulunan ve aynı malı satan dükkânlara müşteri geldiğinde her ikisine de bakar, yalnız birinden alışveriş yapar. Bu durumda esnaflar”kısmet satanınmış”inancında birleşirler. Bu parça, aşağıdaki atasözlerinden hangisini doğrular niteliktedir?

A) Kısmetsiz köpek sabaha karşı uyuyakalır.

B) Kısmet gökten zembille inmez.

C) Kısa günün kârı az olur.

D) Kimse kimsenin kısmetini yemez.

6. “Eldeki yara, yarasıza duvar deliği.” Bu atasözü ile aynı anlama gelen bir atasözü söyleyebilir misiniz?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin isteğine uygun bir atasözü değildir?

A) Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.

B) El elin eşeğini türkü çağırarak arar.

C) Herkes, kendi ölüsü için ağlar.

D) El elin nesine, gülerek gider yasına.

7.   • Körle yatan şaşı kalkar.

• Emek olmadan yemek olmaz.

• Dostunu överken yerecek yer bırak. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki atasözlerinden herhangi biriyle ilgili değildir?

A) Etkilenme B) Çalışkanlık

C) Samimiyet D) Tedbirlilik

8. İnsanlar arasında dayanışma önemlidir. Ancak hiç kimse, sadece başkalarının yardımına güvenerek önemli bir işe girişmesin. Çünkü başkalarının yapacağı yardım her an kesilebilir ve iş yarıda kalabilir.

Bu açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) El kazanı ile aş kaynamaz.

B) Dost dostun eyerlenmiş atıdır.

C) Kimse kimsenin kısmetini yemez.

D) Bir elinin verdiğini öbür elin görmesin.

9. Antikacının yolu bir köye düşmüş. Bakmış ki bir köpek yavrusu son derece eski ve değerli bir çanaktan su içiyor. Ne yapıp edip bu çanağı elde etmek istemiş. Hemen köpeğin sahibine gidip, köpeği kendisine satmasını söylemiş. Köylü, köpeğin çok değerli olduğunu, onun i-çin çok para isteyeceğini söylemiş. Antikacının aklı çanakta olduğu için istenen parayı tereddütsüz vermiş. Giderken de: “Köpek, çanaktan su içmeye alışmıştır; onu da hediye olarak verseniz ya da satsanız…” demiş. Köylü, inatla çanağı veremeyeceğini söylemiş. Antikacı nedenini sorduğunda: “Ben o çanak sayesinde senin gibi kaç kişiye kaç köpek sattım, sen biliyor musun?” demiş.

Parçada antikacının düştüğü durumu aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?

A) Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur.

B) Kişi ne yaparsa kendine yapar.

C) İyilik eden iyilik bulur.

D) Ava giden avlanır.

10. Kim ki gerçek sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse o aç kalacaktır. Kim kardeşini düşünüp doyurursa o da kardeşi tarafından doyurulacaktır. Unutmayın ki gerçek pazarında alan el değil, veren el daima kazançtadır.

Paragrafta anlatılmak istenen düşünceyi a-şağıdaki atasözlerinden hangisi özetler?

A) Allah, sağ eli sol ele muhtaç etmesin.

B) Hayır dile eşine, hayır gele başına.

C) İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.

D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Cevaplar:

1)C 2)B 3)B 4)C 5) D 6) A 7)C 8) A 9) D 10) B

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Atasözleri Testi
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Atasözleri Testi
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü