8. Sınıf Anlatım Bozukluğu Testi 3

1. Bir cümlede aynı anlamı veren sözcüklerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Mesela “Bu, onun kendi kişisel sorunuydu.” cümlesinde “kendi” ve “kişisel” sözcükleri aynı anlama gelmektedir ve birini cümleden çıkarmak gerekir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Tüm çalışmalarımızı vaktinde tamamlayıp bitirmiştik.

B) Hava sıcaklığı günden güne gittikçe artıyor.

C) Öğrencilerin hepsinin birbirinden farklı, değişik becerileri vardı.

D) İsteklerinizi gerçekleştirmek için daha gayretli olmalısınız.

2. “O kadar çelimsizdi ki her fırsatta hastalanırdı.” cümlesinde yanlış sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Çünkü “fırsat” sözcüğü “uygun durum” anlamına gelmektedir ve olumlu durumlar için kullanılır. Oysa cümlede olumsuz bir durumdan söz edilmektedir. “Her fırsatta” söz grubunun yerine “sürekli” sözcüğü getirilmelidir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Yağmurlu havalarda araçların kaza yapma imkânı daha fazla oluyor.

B) Bu kadar başarılı olmasının nedeni planlı ve istekli çalışmasıdır.

C) Son sınavda yüksek not alması yüzünden onu yarışmaya gönderdik.

D) Onun başarısız olma şansı yok denecek kadar azdı.

3.   1. Kimseye ayrımcılık tanımayan, adaletli bir yöneticiydi.

2. Geçen hafta kaybolan Ahmet’in telefonu bulundu.

3. Boyu büyüdüğü için artık beşiğine sığmıyordu.

4. Yapılacak toplantıda kısaca bildiklerimi anlatmak istiyorum.

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde yanlış sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) 1 – 4 B) 2 – 3

C) 1-3 D) 2 – 4

4.   Kötü hava şartları nedeniyle sınavlar ileri bir tarihe ertelendi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “şartları nedeniyle” sözü yerine “koşullarından dolayı” sözü getirilerek

B) “ileri bir tarihe” sözü cümleden çıkarılarak

C) “kötü” sözcüğü yerine “olumsuz” sözcüğü getirilerek

D) “nedeniyle” sözcüğü yerine “sebebi ile” sözü getirilerek

5. Hastalığı süresince onu sürekli aradım … onun evine bile gittim.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangisi getirildiğinde anlatım bozukluğu olur?

A) hatta C) ayrıca

B) üstelik D) meğer

6. Yukarıdakilerden hangisinin cümlesinde altı çizili sözcük çıkarıldığında cümlenin anlamında değişiklik olur?

A) En güvenli taşıt aracı trendir.

B) Neşeli, şen şakrak biri olduğunu herkes biliyordu.

C) Bugün de arkadaşıyla birlikte dışarı çıkacakmış.

D) Bildiği her şeyi bize olduğu gibi anlatmıştı.

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gereksizkullanılmamıştır?

A) Birdenbire yerinden kalkarak kapıya doğru yöneldi.

B) Çok dürüst biri olduğu için ona rahatlıkla güvenebilirsiniz.

C) Türkçe dışında başka hiçbir dil bu kadar yıpratılmamıştır.

D) Babasının yıllarca çalışarak kazandığı paraları boşa heba etti.

8. Bu konuda siz kesinlikle yanılıyor olabilirsiniz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlamca çelişen sözcük kullanılması

B) Tamlama yanlışlığı

C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

D) Özne – yüklem uyumsuzluğu

9.   Bu görevim, 25 Mayıs 2004’ten, 30 Haziran 2006’ya kadar yaklaşık iki yıl sürdü. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Yanlış sözcük kullanımı

B) Gereksiz sözcük kullanımı

C) Anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanımı

D) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Birkaç kez seni aradım ve bulamadım.

B) En sevdiğim akrabalarım çok uzakta yaşıyor.

C) Birkaç ay içinde buranın geleneklerine alışkınlaştım.

D) Ümran teyzenin iki çocuğundan en büyüğüyle arkadaştık.

1)D2)B3)C
4)B5) D6) D
7)B8) A9)C
10) C  

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Anlatım Bozukluğu Testi 3
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Anlatım Bozukluğu Testi 3
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü