7. Sınıf Türkçe Testi – Karışık 21 Soru (4)

拴鱸皞ꇛ皞퍌퍜ꇫ皞

1. Yukarıdaki gazete haberinde 4, 6 ve 7 numaralı cümlelerde anlatılan olayların nedeni kaçıncı cümlede verilmiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Güneşin ilk ışıkları henüz göstermemişti yüzünü. Ayşe, arkadaşı Fatma’yla üniversite yaşamı boyunca paylaştığı bu daracık odada son saatlerini geçirmenin hüznüyle baktı odaya. Eşyalarını toplamaya kıyafetlerden başladı. Sonra aynı duygularla kitapları doldurdu bavullara. Sonuçta okul bitmiş, bir Anadolu köyüne öğretmen olarak atanmıştı arkadaşı Fatma gibi. Güneş doğmadan tüm eşyaları valizlere doldurup ayrıldılar yıllarını geçirdikleri Hasan Bey yurdundaki bu küçük odadan.

2. Bu parçadaki olay, yer, zaman ve kişiler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

OLAYYERZAMANKİŞİLER
Fatma ve Ayşe’nin yurttan ayrılmasıYurt OdasıSabahAyşe,

Fatma

Ayşe’nin yaşadıklarını anlatmasıYurtÖğlenFatma,

Hasan

Bey

Odanın darmadağınık olmasıOkulGeceFatma,

Ayşe,

Hasan Bey

Fatma’nın okulu özlemesiYurtAkşamHasan Bey,

Ayşe

…………. her şeyden önce sanata düşkün, istekli, ilgili, bilgili bir okuyucu ve okunduğu eserin iyi ve kötü yanlarını yazı ile değerlendirebilen bir sanatçıdır. Yazısını yazarken büsbütün tarafsız kalamaz. Kendi duygularını karıştırarak subjektif sonuçlara varabilir. Eseri estetik açıdan yargılayabileceği gibi kendi zevki ve sanat, tabiat ve toplum açısından da değerlendirebilir.

3. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Denemeci

B) Eleştirmen

C) Fıkra yazarı

D) Gazeteci

Resim Yarışması

 • Resim dalında konu “AİLE BAĞLARI” olarak belirlenmiştir.
 • Yarışmacılar en fazla üç eserle katılabilirler.
 • Gönderilen eserler en az A4 ebadında ve el boyaması olmalıdır.
1.Kategori

(11 yaş ve altı)

2.Kategori

(12-14 yaş)

3.Kategori

(15 yaş ve üzeri)

1.ye 750 TL1.ye 800 TL1.ye 1300 TL
2.ye 500 TL2.ye 600 TL2.ye 1100 TL
3.ye 400 TL3.ye 500 TL3.ye 800 TL

4. Yukarıdaki açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir kateorideki 1. ile başka bir kategorideki 3. aynı miktarda ödül kazanabilir.

B) Katılımcılar konu seçiminde ve kullanacakları malzeme açısından özgür bırakılmamıştır.

C) Her üç kategoride de ödüllerin dereceye göre azalış oranları aynıdır.

D) Bir kategorideki 2. olan yarışmacı, diğer iki kategorideki ikincilerin aldığı toplam ödül miktarınca ödül alabilir.

5 ve 6.soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplandırınız.

Kâzım Karabekir’in en önemli yapıtı olarak görülen İstiklal Harbimiz, eksiksiz olarak ve kendi elinden çıktığı biçimiyle ilk kez tarih meraklılarıyla buluşuyor. İlk baskısı esas alınarak hazırlanan kitabın tamamı eski harfli el yazısı orijinalleriyle karşılaştırılmış, ilk baskıdaki eksikler tamamlanmış ve yüzlerce yanlış okuma düzeltilmiş. 1960 tarihli önsöz dışında kitaba hiçbir ekleme yapılmamış, metinden hiçbir şey çıkartılmamış.

5. Bu parçaya dayanarak Kâzım Karabekir ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Birden fazla yapıtı vardır.

B) Söz konusu yapıtı eski harflerle yazmıştır.

C) Söz konusu yapıtında tarihî olayları anlatmıştır. D) Yapıtlarını anı türünde kaleme almıştır.

 

 

 

6. Bu parçaya dayanarak İstiklal Harbimiz adlı yapıtın yeniden basılmasında, kitabın ilk baskısının,

I. günümüze ulaşamamış olması,

II. eski harflerle yazılmış olması,

III. eksiklerinin bulunması

nedenlerinden hangilerinin rol oynadığı ileri sürülebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I ve II

 

Hem bilimin hem de dinin amacı evreni anlamaktır. Din, kutsal kitaplarda açıklanan birtakım yargılar çerçevesinde evrenin bir yorumunu verir. Bilim ise evrene ilişkin varsayım ya da beklentileri sürekli test etme ve düzeltme yoluyla sonuca ulaşmaya çalışır.

7. Bu verilere göre bilimi felsefeden farklı kılan nedir?

A) Kullandığı yöntem

B) Evreni açıklama

C) Amacı

D) İncelediği konu

8, 9 ve 10.soruları metne göre cevaplandırınız.

Düşüncelerin, duyguların yazı ya da söz olmaksızın beyinler arasında iletilmesine “telepati” deniyor. Telepati bir tür duyular ötesi hissetme olarak tanımlanabilir. Telepati sözcüğü, eski Yunancadaki “tele” (kulak) ve “pati” (duygu) terimlerinden geliyor. Telepati yalnızca düşüncelerin ve duyguların aktarılmasını değil, çeşitli olayların önceden hissedilmesini de kapsıyor. İşitme, görme, dokunma, koklama ve tat

alma gibi beş duyuya ek olarak altıncı bir duyu kabul edilen bu özellik, Sigmund Freud’a göre, baskılanmış eski bir özelliktir ve ancak belirli koşullarda ortaya çıkar. İlkel insanlardaki telepatinin tehlikelerden korunmak için gerekli bir mekanizma olduğu düşünülüyor. Bazı durumlarda kişilerin algılama özelliklerinde değişiklik olabiliyor. Örneğin bir yakınını kazada, savaşta ya da hastalıktan kaybetmiş kişiler bazı olayları ya da tehlikeleri önceden hissedebiliyorlar. Beyinde an-

lık bir düşünce ya da görüntü olarak ortaya çıkan bu durum, kişinin günlük programlarını ya da kararlarını bile etkileyebiliyor. Telepati kişinin duygusal durumuyla da yakından ilgili. Bu özellik daha çok kadınlarda bulunuyor. Bunun nedeni belki de kadınların davranış ve düşüncelerinin, erkeklere oranla duygusal temellere daha çok dayanması.

8. Bu parçadan telepatiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) İlk insanların kendilerini savunmada kullandıkları bir özellik olduğu

B) Her beynin farklı dalgalar yaydığı

C) Beynin bir bölgesinin fazla gelişmesiyle ortaya çıktığı

D) Doğal afetlerin önceden bilinip onlara karşı önlem alınmasında kullanılabileceği

9. Bu parçada telepatiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Nasıl tanımlandığına

B) Kelimenin kökenine

C) Ne gibi durumlarda ortaya çıkabileceğine

D) Çok sayıda bilim insanının çalışma yaptığına

10. Telepatiyle aşağıdaki deyimlerden hangisi arasında anlamca bir yakınlık söz konusudur?

A) içine kapanmak B) içi içine sığmamak

C) içine doğmak D) içi ezilmek

Filmlerimde hep şiddet ve ölüm konusunu işlediğimi söylüyorlardı. Gerçekten de o zamana kadar yaptığım filmler arasında şiddet içerenler içermeyenlerden daha fazlaydı. O dönemde, şiddete yer vermeyen birçok senaryo da yazıyordum. Ama yine aynı eleştirilerin yöneltildiği Havai Fişekler adlı filmden sonra artık farklı bir yapıt ortaya koymanın zamanı geldiği düşüncesiyle herkesi şaşırtacak bir film yapmaya karar verdim. Bu düşünceyle yaptığım Kikujiro’nun Yazı, bilinen bir film türüne ait değil. Bu filmde klasik bir öyküyü ele alıp kendime ait bir forma dönüştürdüm. Bu bir meydan okumaydı âdeta ve bana çok çekici geldi. Sanırım sonuçta imzamı taşıyan farklı bir film ortaya çıktı.

11. Bu parçaya göre yönetmenin farklı bir film yapmasına aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?

A) Usta bir yönetmen olduğunu kanıtlamak isteme

B) İlginç filmlerin daha çok para kazandırdığını düşünme

C) İsminin aynı tür filmlerle özdeşleşmesini engellemeye çalışma

D) Şiddet içeren filmlere olan ilginin gün geçtikçe azaldığını fark etme

I. Saçmalama ne olur, çare çok, nasıl gidersin

İstediğin her şey sanki yok, değer mi dersin

II. Başkaları bilmez, görmez, o nasıl bir duygu

Al elini, kalbime bir koy, işte gerçek bu

III. Her yer soğuk, hep karanlık

Kendi kendime tarifsiz

IV. Biri bana gelsin, o da sensin

Beni kırmış olsan da

V. İkimiz de aşık, bir tek farkla

Benimki senden biraz fazla

12. Yukarıda numaralanmış dizelerin hangilerinde bir karşılaştırma söz konusudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve II

D) II ve V

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere, ayraç içinde verilen sözcüğün getirilmesi anlamca uygun olmaz?

A) Günümüz yazarları yapıtlarında içeriği önemsiyor, pek çoğu … bir yana bırakıyor. (biçimi)

B) Yapıtlarının konuları bir ustanın elinde yontulup biçim kazanmayı bekleyen değerli taşlar gibi, zaten onu da kalıcı kılan bu … konuları. (özgün)

C) Yazarın yapıtlarındaki bir tek cümlede bile yazarın yorumu yoktur, ne gördüyse onu anlatır, cümleleri… çok uzaktır. (nesnellikten)

D) Hangi konuyu ele alırsa alsın anlatımındaki içtenlik hemen göze çarpar, onu bizden biri yapan bu … anlatımıdır. (doğal)

(I) Türkiye’nin sığla ormanları her yıl endişe verici ölçüde azalıyor. (II) Güneybatı Anadolu’da, özellikle Marmaris ve Fethiye çevresinde ormanlık alanlar oluşturan sığla ağaçlarının bölge ekonomisinde önemli bir yeri var. (III) 1949 yılında yapılan bir araştırmaya göre 6 bin 212 hektar sığla ormanı vardı, bu sayı 1982’de 5 bin hektara düştü. (IV) Günümüzdeyse 3 bin hektar sığla ormanı kaldı.

14. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, kaygı verici bir durum dile getiriliyor.

B) II. cümlede, sığla ağaçlarının bölge ekonomisindeki önemi vurgulanıyor.

C) III. cümlede, sığla ağaçlarıyla ilgili sayısal bilgiler veriliyor.

D) IV. cümlede, sığla ağaçlarının neslinin tükenmek üzere olduğu belirtiliyor.

Odaları çepeçevre saran raflarda beyaz kanaviçe örtüler ( ) üzerlerinde de sıra sıra çanaklar ( ) tencereler ( ) kalaylı taslar ( ) Yine odanın bir köşesinde duran asılı mendiller ( )

15. Bu parçada boş parantezle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (,) (,) (…) (.)

B) (:) (,) (,) (.) (…)

C) (,) (;) (,) (…) (…)

D) (,) (,) (,) (…) (…)

鳟鱸盾ꇛ盾퍌퍜ꇫ盾ŞEKİL A

鳟鱸盾ꇛ盾퍌퍜ꇫ盾 ŞEKİL B

Şekil B, Şekil A’daki küpün açılmış halini göstermektedir.

16. Küpün üst yüzeyinde Şekil A’daki gibi siyah yüzey bulunduğunda alt yüzeyindeki karede hangi harf bulunur?

A) D B) C C) B D) A

Aşağıda beş lambadan oluşan bir reklam panosu

gösterilmiştir.

鳟鱸盾ꇛ盾퍌퍜ꇫ盾

Panodaki lambalar A lambasından başlayarak soldan sağa doğru, E lambasından sonra ise sağdan sola doğru devamlı olarak yanıp sönmektedir. Örneğin, lambalar A-B-C-D-E-D-C-B-A-B… sırasında yanıp söndüğünden 7. sırada yanıp sönen lamba C lambasıdır.

17. Buna göre, 21. sırada yanıp sönen lamba hangisidir?

A) E B) D C) C D) B

I.İlkokul öğretmenimiz oldukça yaşlanmış.
II.Behçet Necatigil’in şiirlerini okuyorum.
III.Yaz tatilin de boyun nasıl da uzamış?
IV.Hastalıktan iyice sararmış zavallıcık.
V. Buraya geldiğini neden söylemedin?

18. Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinin yüklemi kılış bildirmektedir?

A) I ve IV
B) II ve III
C) I ve II
D) II ve V

Orada saatler, günler ve mevsimler, çevresinde akan su ve ışık gibi, bir yaşam buğusu özelliğiyle kendini duyurur. Var olan yaşam ortamını donatan çiçekler, bitkiler, genç ve yaşlı ağaçlar, ister istemez geçen zamanı haber verir. Kulağa sürekli şiirin ve müziğin derin sesi çarpar; aynı zamanda, denizin hiç susmayan canlı müziği! Sularla dolunayın ortak renk ve ses oyunu! Ses ve sessizlik!.. Bir sahilin karşı sahile “bahçe” gibi göründüğü Boğaziçi haritası!

19. Bu parçanın anlatımı için;

 1. Birden çok duyuyla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir.
 2. Doğanın kişi üzerinde etkisi yansıtılmıştır.
 3. Karşıt durumlara yer verilmiştir.
 4. Kişileştirmelere yer verilmiştir.
 5. Farklı biçimlerde oluşturulmuş ikilemeler kullanılmıştır.

hangisi/hangileri söylenemez?

A) II ve III B) Yalnız V

C) I ve IV D) III ve V

20. Okulda tüm son sınıflara yönelik düzenlenen yıl sonu partisine gitmeyi heyecanla bekleyen ancak rahatsızlanması nedeni ile son anda gidemeyen bir öğrencisine öğretmenin aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanması onunla empati kurduğunu gösterir?

A) Çok istediğin halde partiye gidemediğin için üzgünsün.

B) Rahatsızlanarak partiye gidememene üzüldüm.

C) Ben senin yerinde olsam sağlığımı daha çok önemserdim.

D) Sağlığın her şeyden önemli olduğunu düşünmek seni bir nebze de olsa teselli edecektir.

21. Aşağıdaki çekimli fiillerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) sevinmiştik

B) karşılamıştır

C) şişmanladıysan

D) kırılmamıştı

[alert-note]

Cevap Anahtarı

[/alert-note]

 • Yazının Bağlantısı: 7. Sınıf Türkçe Testi – Karışık 21 Soru (4)
 • Tarih: 8 Mayıs 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 7. Sınıf Türkçe Testi – Karışık 21 Soru (4)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü