7. Sınıf Türkçe Testi – Karışık 21 Soru (3)

Akademik başarının düşük olmasının nedenleri üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, gençlerin çoğunlukla saat 15:00 ile 18:00 arasında riskli davranışlar gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, gençlerin okul sonrasında spor yapmaları, müzikle ilgilenmeleri ve toplum hizmetlerinde gönüllü olarak görev almaları, onların hem olumsuz deneyimler yaşamalarına engel olma hem de daha sağlıklı ve üretken bireyler olmalarına yardım etme açısından önem taşımaktadır.

1. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gençlerin okul dışında katılacağı etkinliklerin amaçlarından biri olamaz?

A) Kendilerini daha iyi tanıyıp yeteneklerini keşfetmelerini sağlama

B) Farklı görüş ve anlayışları hoşgörüyle karşılamalarına yardımcı olma

C) Yeni durum ve ortamlara uyum sağlamalarını kolaylaştırma

D) Not ortalamalarını yükseltme olanağı sağlama

En yakın arkadaşıyla görüşmesi anne ve babası tarafından yasaklanan Meriç, öğretmenine anne ve babasıyla yaşadığı bu sıkıntıyı anlatır. 2. Öğretmeni Meriç’e aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse onunla empati kurmuş olur?

A) Annenin ve babanın mutlaka bir bildiği vardır, onların sözünü dinlemelisin.

B) Anneler ve babalar bazen aşırı koruyucu bir tutum sergileyebilirler.

C) Annen ve baban en yakın arkadaşınla görüşmene izin vermediği için üzgünsün.

D) İleride kendi çocuğun olduğunda onları daha iyi anlayacağından eminim.

Bir öğretmen, geliştirmiş olduğu bir başarı testini derse başlamadan önce (ön test) ve dersin bitiminde (son test) sınıftaki öğrencilere uygulamıştır. Uygulama sonucunda öğrencilerin ön test ve son test puanlarına ait sütun grafiklerini inceleyerek kullandığı öğretim yöntem ve tekniklerinin öğrenme üzerinde etkili olduğu sonucuna varmıştır. Frekans, o puanı alan kişilerin sayılarını göstermektedir.

3. Bu öğretmenin elde ettiği grafikler aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

Ön test grafiği Son test grafiği

Ben dili, bireyin karşılaştığı davranış ve durum karşısında bireysel tepkisini, kendi duygu ve düşüncelerini açıklayan ifade şeklidir. Bu tarz anlatımlarda ikinci tekil kişi yerine birinci tekil kişi kullanılır.

Bülent Öğretmen son dersinde öğrencileriyle birlikte dersle ilgili bir değerlendirme yapmıştır.

4. Bu değerlendirme sırasında, Bülent Öğretmen, aşağıdaki ifadelerden hangisini söylerse kendisini “ben diliyle” ifade etmiş olur?

A) Demek ki, bu dönem dersin sizlere katkı getirdiğini düşünüyorsunuz, sözlerinizden bu sonuca vardım.

B) Önemli olan benim ne düşündüğüm değil, sizin ne düşündüğünüz, değil mi…

C) Benim öğrenciliğim döneminde öğretmenlerimizi böyle eleştirmeye hiç cesaret edemezdik, sizler çok şanslısınız.

D) Ders içeriğini çok geniş tuttuğum için yaptığınız eleştiriler karşısında haksızlığa uğradım, hayal kırıklığı yaşıyorum.

Henüz ağaçların bu bahçelerde

Bütün yemişleri dalda sarkıyor

Büyük ümitlerin bittiği yerde

Geceler bir deniz gibi akıyor

5. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sesteşi olan sözcükler vardır.

B) Eş anlamlı sözcükler kullanılmıştır.

C) Nitel anlamlı sözcük kullanılmıştır.

D) Somut anlamlı sözcükler kullanılmıştır.

Annem çok fazla ilgilenir benimle. Örneğin patenlerim, gitarım vb. bana sorulmadan, çok önceden alınmıştır. Ancak, evde tembellik yapmaya bile hakkım yoktur. Babama göre bir spor dalıyla ilgilenmeli, anneme göre en az bir müzik aleti çalmalıyım. Kısacası çok şey beklendi benden. Hepsini gerçekleştirmek için çabalamam, çok fazla zorlanmama da neden oldu. Doktor olmamı istediler, çok çalıştım tıp fakültesini kazandım ama yürütemedim. Önceleri bana sağlanan bütün olanaklara karşın isteklerini yerine getiremediğim için çok suçladım kendimi. Bugün, ailemin istediği gibi bir doktor olamayacaksam da bu bölümde okumaktan çok mutluyum. Ben mutlu olunca ailem de mutlu oldu. Keşke bunu daha önceden anlayıp başka okullara gitmek, sonra kayıt dondurup tekrar üniversiteye hazırlanmak zorunda kalmasaydım.

6. Bu kişinin düşüncelerini en iyi özetleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorumsuz

B) Gayretsiz

C) Bağımlı

D) Kararsız

İyi bir romancı olmak isteyen bir öğrencim vardı. Benden öğüt istemişti. Ben de: “ Kaleme aldığın bir romanda son sayfada da olsa ateşleyemeyeceğin bir silahtan söz etme!” demiştim ona.

7. Bu parçada geçen altı çizili sözcük öbeğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roman içerisinde işlevi olmayan ayrıntılara yer verilmemesi gerektiği

B) İnsanların ilgisini çekmeyecek konulara yer verilmemesi gerektiği

C) Konu seçiminden çok özgünlüğün önemli olduğu

D) İyi bir romanın güç olması gerektiği

Sosyometri, bir topluluğun birbiriyle olan ilişkilerini, bireylerin arkadaş tercihlerini ve lider ruha sahip kişileri belirlemek için kullanılan bir tekniktir. Bu teknikle ilgili olarak ayrıca şunlar bilinmektedir:

 • Sosyometride kızlar üçgen erkekler daire içinde gösterilir. Öğrencilerin isimlerinin baş harfleri bu şekillerin içine yazılır. Bu şekillerin birbirlerine olan uzakları da ilişkinin düzeyinde etkilidir.
 • Birbiriyle güçlü arkadaşlığı olan kişiler düz çizgiyle, zayıf arkadaşlığı olan kişiler ise kesik çizgiyle gösterilir.
 • Kişilerin arkadaş seçimleri oklarla gösterilmiştir. Örneğin, tek taraflı bir ok ,tek taraflı bir arkadaşlığı simgeler.

Sınıf rehber öğretmeni öğrencileri arasındaki sosyal uzaklıkları saptamak amacıyla, sınıfına sosyometri tekniği uygulamıştır ve sonuçlarını şekil üzerinde göstermiştir:

8. Yukarıdaki şekilden yola çıkarak;

 1. D, lider bir öğrencidir.
 2. B’den K’ya tek taraflı bir ilişki vardır.
 3. En güçlü ilişki M ve F öğrencisi arasındadır.
 4. Cinsiyete bağlı gruplaşmalar yoğundur.
 5. A’dan D’ye güçlü, D’den A’ya zayıf ilişki söz konusudur.

yargılarından hangisi/hangileri söylenemez?

A) Yalnız IV B) II ve IV

C) I ve V D) III ve IV

Hazar’ın bu yosun kokan sahiline gidince sanki kendimi İstanbul’da gibi hissediyorum; ama burada İstanbul’daki gibi balık ekmek satan tekneler yoktu. Durum böyle olunca da: “Keşke şimdi İstanbul’da olsaydım.” diye iç geçirirdim. Çünkü kokulu soğanları ve balıklarıyla bir de bedavadan Kız Kulesi seyri benim için en vazgeçilmezlerimdendir.

9. Bu parçanın dil ve anlatımı ile ilgili olarak;

 1. Neden-sonuç ilişkisi bulunan cümle vardır.
 2. Öznel ifadelere başvurulmuştur.
 3. Karşılaştırma vardır.
 4. Tanım cümlesine yer verilmiştir.
 5. Doğrudan anlatım cümlesi vardır.

hangisi/hangileri söylenemez?

A) I ve III B) IV ve V

C) Yalnız IV D) II ve V

Tümevarım yöntemi, Mantık Bilgisi’nin temelini oluşturan bir düşünme biçimidir. Bu yöntemde, özel birtakım durumlardan genel yargılara varılır.

10. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde tümevarım düşünme biçimi kullanılmıştır?

A) Yazarlar arasında beni en çok etkileyen Elif Şafak olmuştur.

B) Ağaçlar içinden vişne, onun için ayrı bir öneme sahipti.

C) Kültür, sanat, eğlence; kısacası bütün programlar tekrar gözden geçirilmeli.

D) Bütün derslerden hele de Türkçe’den düşük not alması canını sıkmıştı.

11. Aşağıdaki cümlenin örtük anlamı hangisidir?

“SBS’ye giren öğrenciler için 2009 yılında liselerin kontenjanları 621 bin 749’a çıkarıldı.”

A) Bir önceki yılda SBS’yi kazanan öğrenci sayısı az olduğu için kontenjanlar artırıldı.

B) 2009 yılından bir önceki yıl, kontenjanlar daha azdı.

C) SBS’yi kazanan adayların bir önceki yıla göre üniversiteye yerleşme oranı daha fazladır.

D) SBS’yi kazanan adayların başarısı kontenjanların artırılmasından kaynaklanmıştır.

Memleketin birebir yansımasıdır türküler. Rize’nin horonu deli gibidir, yerinde durmaz, sürekli çalkalanır. …….1…….. Mağrur bir duruşu vardır mutlaka İzmir zeybeğinin. ……..2……… Ve hüznün en içtenini sezersiniz Kırşehir’in bozlağında. …..3……

 1. Düşmanı biz döktük denize diye haykırırcasına.
 2. Sanki bozkırın ortasındaki asırlık yalnızlıkları anlatır.
 3. Karadeniz’in dev dalgalarıyla boy ölçüşür adeta.

12. Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için 1, 2 ve 3 ile belirtilen yerlere I, II ve III numaralı cümlelerden hangileri gelmelidir?

1 2 3

A) I II III

B) II I III

C) III I II

D) II III I

Petrokimyasallardan üretilmiş bir malzeme olan ve çoğu kez “vinil” olarak adlandırılan pvc kaplama, dünyada en çok kullanılan plastikler sıralamasında ikinci geliyor. Gürültüyü azaltan vinil kaplamalar, sert yüzeylerin aksine daha esnek bir yapıya sahiptir. Vinil çizilmeye, lekelenmeye, aşınmaya ve özensiz kullanımlara karşı dirençli bir malzemedir. Bu dayanıklılık, özellikle günlük yıpranmanın ve aşınmanın çokça görüldüğü ticari alanlarda kullanılması bakımından önemli bir kriterdir. Kullanımı oldukça kolay olan vinil, bakteri, böcek ve kemirgen etkilerine, birçok kimyasala karşı dirençli olduğu gibi, ısı, elektrik ve ses yalıtımını da sağlar. Birden fazla kullanım alanı olan bu malzeme, geri dönüşümlü ve çevre dostudur. Aynı zamanda düşük enerji maliyetleri ile üretilebilmektedir.

13. Bu parçada vinille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Bakımının sıklıkla yapılması gerektiğine

B) Hangi etkilere karşı dayanıklı olduğuna

C) Kullanım açısından kaçıncı sırada yer aldığına

D) Doğaya zarar vermediğine

14. Yukarıdaki şekiller belli sembollerle ilerlemektedir. Buna göre “X” yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Gerek iş gerek özel yaşamınızda, bir şeylerin içinde yaşamanın, bir şeyleri bilmenin, onlara tanık olmanın insanda oluşturduğu duyguyu farklı bir biçimde kullanmamalısınız. Yani bir şeyi yalnızca siz biliyorsanız o sizde gömülü kalmalı. Bunun için ben her şeyi ortaya döken kişilerin kitaplarını da bu düşüncem nedeniyle sevemem. Rastlantısal olarak okuduysam da ondan zevk aldığım söylenemez.

15. Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

A) Sır saklamayı bilen

B) Yakınlarını kollayıp gözeten

C) Sıkıntılarını yansıtmayan

D) Dost edinmek isteyen

Hayat ileriye doğru yaşanır ama geriye doğru anlaşılır.

16. Bu cümleye aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır?

A) Yaşananların anlamı, üstünden zaman geçince kavranır.

B) Hayatta en önemli şey, içinde bulunulan anın değerini bilmektir.

C) Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.

E) Büyük işler, yaşanılanlardan ders alınarak başarılır.

Itrî, yapıtlarıyla bir çığır açmış, klasik Türk müziğinin kurucusu olmuştur. Ondan önceki bestecilerde, bir ölçüde de olsa Orta Doğu ve Yakın Doğu müziklerinin etkileri görülür. Onda ise bu etkiler bütünüyle silinmiş, klasik Türk müziği diye adlandırılan Osmanlı-Türk üslubu en belirgin çizgileriyle ortaya çıkmıştır. Klasik üsluba bağlı kalmış pek çok bestecide, az ya da çok onun etkisi vardır.

17. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?

A) Karşılaştırmadan

B) Örneklerden

C) Tanımlamadan

D) Tanık göstermeden

Edebiyatçının, yaşamını yapıtlarına ne ölçüde yansıttığını tam olarak bilemiyorum. Çünkü yazınsal ürünler kurmacadır. Roman, öykü, şiir, sırasında anı bile… Olay, birinci kişi ağzından anlatılsa da o kişinin yazar olduğunu kim söyleyebilir? Bunu ancak yazarın kendisi söyler. Öte yandan yazar, başkasını anlatırken de kendisini anlatıyor olabilir. Neden mi? En yakından bildiği kişi, kendisidir de ondan. Önce kendisini anlatacak başka “ben”lerde. Onu da gözlemlediği, duyumsadığı ölçüde…

18. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Senli benli bir hava taşıdığı

B) Okurun ilgisinin diri tutulmaya çalışıldığı

C) Sorulan soruların yanıtsız bırakıldığı

D) Değişik türlerde cümleler kullanıldığı

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem, oluş fiilini birleşik zamanlı yapmıştır?

A) Fuar süresince söyleşi ve benzeri etkinlikler yapılacakmış.

B) Bugünkü dersim saat 10’da başlayıp 12’de sona erecekti.

C) Uzun süre nemli yerde bırakılan demirden oyuncağım paslanmıştı.

D) Eserin ikinci bölümünde konu halkın sıkıntıları üzerine kurulmuş

“Fiiller” konusunda, iş, oluş ve durum bildiren sözcük türleri ve bu sözcüklerin yapısı incelenir. (I) Örneğin, “Sevdiği diziden vazgeçip sevdiği kitaba daldı.” cümlesinde fiil, bildirme kiplerinden biriyle çekimlenmiştir. (II) “Cüzdanını nereye bırakacağını düşünüverdi.” cümlesinde ise fiil yapıca anlamca kaynaşmış fiildir. (III) “Dolaptaki kırk yıllık yüzüğümü getir.” cümlesinde fiil geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. (IV) “Şunu uzatır mısın?” cümlesinde ise biçimce geniş, anlamca emir kipinde anlam kayması vardır.

20. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümle/cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Yalnız IV

B) II ve III

C) I ve IV

D) I ve III

21. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisi diğerlerinden farklı bir şekilde oluşmuştur?

A) Gülsüm Hanım, trenin arkasından bakakaldı.

B) Sabahın ortasında yollara düşmüştü.

C) Kendisine gülecekler diye ödü kopuyordu.

D) ikisinin de ağzı bir karış havada kalmıştı.

 • Yazının Bağlantısı: 7. Sınıf Türkçe Testi – Karışık 21 Soru (3)
 • Tarih: 8 Mayıs 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 7. Sınıf Türkçe Testi – Karışık 21 Soru (3)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü