7. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı

1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur?

A) Adana’ya gidip üç beş gün kalacağım.

B) Toplantı saatini dün Pınar’dan öğrendim.

C) Eşyalarımızı toplayıp hemen yola çıktık.

D) Aileye durumu yarın bildireceğim.

2.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dilek kipi kullanılmıştır?

A) Derslerine günü gününe çalışmalısın.

B) Her sabah saat 06.00’da uyanır.

C) Bir şiir yazıldığı dilde güzelliğini korur.

D) Caddenin karşısına geçmiş, binayı inceliyor.

3.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Elveda, ey dalından düdük yaptığım söğüt.

B) Yağmur dindimi yola çıkarız.

C) Romandaki olaylar gerçeği yansıtmıyor.

D) Alıştığımız bir şeydi yaşamak.

4.   Hayatın değeri ………………….. yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. Öyle uzun yaşamışlar var ki, pek az yaşamışlardır.

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) az B) kısa

C) uzun D) doyasıya

5. (1) Sanatın insanoğluyla yaşıt olduğu söylenebilir. (2) İnsanoğlu, geçirdiği evrimlere uygun olarak sanatı da değiştirmiş, geliştirmiştir. (3) İlk sanat örneklerini incelediğimizde sanatın ilkel bir nitelik taşıdığını görürüz. (4) İnsanın yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte kültür düzeyi de yükselmiştir.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi ana fikir cümlesidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6. “Bir şiir okudum. Güzel şiirlerini de okuduğum bir şairden. Ama bu şiirini hiç mi hiç beğenmedim. Yaşanmamış bir şiir, yapay mı yapay. Söylediklerini duymamış şair. Bunun için de özentiden öteye geçememiş. Artık biliyorum ki……………..

Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) iyi şiirler yazan bir şairi okumak , insanın kültür seviyesini yükseltir.

B) bir şiir gerçekten yaşanmamışsa konusu ne olursa olsun etkili olamaz.

C) şairin başarılı olmasının tek yolu, başkalarından etkilenmemektir.

D) şairin en önemli görevi okuyucunun sanat zevkini geliştirmektir.

7. “Her gün, daima öğleden sonra oraya gidiyor, ko-ridorlardaki resimlere bakıyormuş gibi ağır ağır, fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarını zorla zapt ederek geziniyor; rastgele gözüme çarpmış gibi önünde durduğum Kürk Mantolu Madonna’yı seyre dalıyor, ta kapılar kapanıncaya kadar orada bekliyordum.”

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Tartışmacı Anlatım

B) Açıklayıcı Anlatım

C) Betimleyici Anlatım

D) Öyküleyici Anlatım

8.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yanmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Sinemaya geç kalınca biletler yandı.

B) Evdeki evrakların hepsini ateşe atıp yakmış.

C) Mumun yandığı yerde ortam aydınlıktı.

D) Orman yanarken hayvanlar acı acı bağırıyordu.

9.   Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargı içermez?

A) Romandaki tekdüze anlatım giderek okuyucuyu sıkmaya başlıyor ve kitabı bir köşeye atıveriyorsunuz.

B) Ege sahillerinde, bir yaz geçirmenin tadına doyamamıştım.

C) Dünyanın en güzel yeri bizim yayladır dîye düşünüyorum.

D) Sanatçı tablosunda sarı ve yeşil renkleri kullanmış, çalışan köylülere yer vermiş.

10. “Yapılan bir işin zor yanını o işten faydalanan değil o işe emek veren bilir” anlamını taşıyan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Leyleğin ömrü laklakla geçer.

B) Yel kayadan ne koparır?

C) Dağ başından duman eksik olmaz.

D) Soğanın acısını yiyen değil, doğrayan bilir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme anlamsal kuruluşu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Ev sahibimiz ufak tefek şirin bir adamdı.

B) Bayramlar da olmasa eş dost birbirimizi göremeyeceğiz.

C) Polis yakaladığı hırsızı bir dizi sorgu sualden sonra karakola götürdü.

D) Kapıdan giren herkesin kılık kıyafetine dikkatlice bakıyordu.

12. Gerçek bir sanat eseri oluştururken hiçbir sanatçı kendi kökeninden ayrılamaz.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eserlerinde yabancı sözcükler kullanmaz.

B) Ulusal kültür öğelerinden yararlanmayı ihmal edemez.

C) Ulusunu başka uluslardan üstün tutar.

D) Yapıtlarında evrensel temalar kullanır.

13. Bir kimseye romancıdır diyebilmek için yazdıklarının başka romancıları hatırlatmaması gerekir. İyi romancılar……………………………………………..

Düşüncenin akışına göre, bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir?

A) geçmişte yaşanmış olaylara daha sık yer verirler.

B) dünya romancılığında ün kazanmış sanatçıların anlatım yolunu benimserler.

C) baktıkları olaylarda yalnız kendilerince ortaya çıkarılan ilişkiler görürler.

D) sıradan olayları anlatmak yerine, az yaşanmış olayları anlatmayı tercih ederler.

14. İnsanı suçlamak kolay…………………..onun suç işlemesini engellemek zordur.

Bu cümledeki boşluğa cümlenin anlamına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) yada B) çünkü

C) ama D) zira

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül (;) yanlış kullanılmıştır?

A) Büyük şehre gitmeyi düşünmedim; çünkü ekonomik sorunları aşamadım.

B) Alçak yerde yatma, sel alır; yüksek yerde yatma, yel alır.

C) Ali; Ahmet, Hasan ve Murat’ı da görmeye gitmiş.

D) Ege Bölgesi’nin başlıca ürünlerini sayalım; üzüm, incir, zeytin…

http://turkceci.net/images/up/resimler/d2eac9c0e9a70ec328856ca70a054f15.png

 • Yazının Bağlantısı: 7. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Deneme Sınavları
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 7. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü