7. Sınıf Türkçe Dememe Sınavı 2

1.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “göz” sözcüğüyle yapılmış bir deyim yoktur?

A) Kalfa, akşama dek işçilere göz açtırmadı.

B) Ben bu işe girerken bütün tehlikeleri göze aldım.

C) Bolu yakınlarında bir sis çöktü ki göz gözü görmüyordu.

D) Büyük babam, yarın beş gibi göz ameliyatı olacak.

2. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi yönünden ötekilerden farklıdır?

A) Pişmanlık – karamsarlık

B) İstek-dilek

C) Hasret – özlem

D) Öfke – kızgınlık

3. Bir yayla isterim, ili göçmedik Lalesi, sümbülü, gülü geçmedik

Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün anlamıyla ilgili değildir?

A) Sararıp solmak

B) Değerini artırmak

C) Bozulmaya başlamak

D) Vakti geçmek

4.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde dile getirilen istek, gerekçesiyle verilmiştir?

A) Bir deva bularak için bağrındaki yaraya Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya

B) Bir menzile başa kadar varmazsan Sen o yola kervan olsan ne fayda

C) Bir canım var, feda olsun yoluna Daha ne istersin candan ziyade

D) Top sesleri hâlâ duyulur uzak dağlardan Diller söz açar dönmeyecek çağlardan

5.   Aşağıdakilerden hangisi, “Arı bal alacak çiçeği bilir.” atasözünün anlamına uygundur?

A) Hiçbir özelliği olmayan bir kimseden, istenilen verim alınamaz.

B) Güçsüz ve birtakım olanaklardan yoksun kişiler başkalarına yardım edemez.

C) Çıkarcı kişiler, kimden ya da nereden çıkar sağlayacaklarını bilir.

D) Toplum, önder olacak kişilerin çevresinde kümelenir.

6. Aşağıdaki sözcükterle anlam ilişkisi bakımından üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?

A) Kaygı B) Üzüntü

C) Keder D) Korku

7. İ. Bu sabah hava çok berraktı.

2. Hava o kadar sıcak ki…

3. Bu renk odaya farklı bir hava kattı.

4. Bu deniz havası bana çok yaradı.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “hava” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

A) 1-2 B)2-3 C} 1-3 D) 3-4

8. 1. Gönlü kalmak

2. Nefes aldırmamak

3. Barut kesilmek

4. Alttan almak

5. Etekleri zil çalmak

Yukarıdaki deyimlerden hangileri duygulanma sonucu ortaya çıkan durumu ifade eder?

A) 1., 2.                B) 2., 3„ 4.

C) 1., 3., 5.           D) 1., 2., 3., 5.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “almak” sözcüğü “Devlet, sınavla yirmi bin memur alacakmış.”cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Midesindeki tümörü ameliyatla alacaklar.

B) Beni sabah erkenden evden alırsınız.

C) Misafirleri büyük bir salona aldılar.

D) Site yönetimi bir bekçi daha alıyor.

10. 1. Evin karşısına yeni bir market açıldı.

2. Okullar her yıl eylül ayında açılır.

3. Yıkanınca perdelerin rengi açıldı.

4. Açılan her iş yeri ekonomiye katkıdır.

Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde “açılmak” sözcüğü birbiriyle aynı anlamda kullanılmıştır?

A) 1-2        8)2-3        C) 1-4        D) 3-4

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, yerinde kullanılmamıştır?

A) Murat’ı tanırım, o asfa çürük tahtaya basmaz.

B) Kalabalıkta annesini kaybeden çocuğun etekleri zil çalıyordu.

C) Bu istanbul trafiği insanı canından bezdiriyor.

D) O, işlerini bir sefer olsun baştan savma yapmadı.

12. “iyi düşünmeden yaptığımız işlerden pişman olarak geri dönmek isteriz, ama artık iş işten geçmiştir”cümlesinde verilen düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?

A) Atılan ok geri dönmez.

B) Ateş düştüğü yeri yakar.

C) Demir ıslanmaz, deli uslanmaz.

D) Gem almayan atın ölümü yakındır.

13. Aşağıdakilerden hangisi kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılmaz?

A) İlgi eki C) Soru eki

B) Hâl eki D) Çokluk eki

14. Aşagıdakilerin hangisinde “ki ferin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Kitaplardan başka neyim var ki benim?

B) Oysa ki sizi ne çok beklemiştim.

C) Ne yazık ki bu konuda ciddi bir araştırma yok.

D) Biliyorum ki her iş vaktinde yapılmalıdır.

15. Aşağıdaki cümlelerde yer alan “de”lerden hangisi, kelimeye bitişik yazılmalıdır?

A) Gel de bu adamın sözüne inan!

B) Ev de ev olsaydı bari!

C) Sen de bu kitaplardan hiç yok mu?

D) Mehmet de bu konuyu çok iyi biliyor.

1-D 2-A 3-B 4-A 5-C 6-D 7-A 8-C 9-D 10-C 11-B 12-A 13-C 14-B 15-C

 • Yazının Bağlantısı: 7. Sınıf Türkçe Dememe Sınavı 2
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Deneme Sınavları
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 7. Sınıf Türkçe Dememe Sınavı 2
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü