7. Sınıf Tarama Testi 3

1. Aşağıda kil erden hangisi eş sesli (sesteş) bir kelime değildir?

A) An B) Büyük

C) Boz D) Dil

2. Başarılı bir konuşma, her şeyden önce dinleyicilerin seviyesine, ilgi ve beğenilerine uygun düşmelidir. Konu iyi bilinmeli, dil açık ve anlaşılır olmalıdır. Dinleyicilere önem verilmeli, saygılı olunmalıdır. Anlatılmak istenenler kısa ve özlü verilmelidir. Boş ve anlamsız sözlerle dinleyicileri sıkmamak gerekir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Başarılı konuşmanın niteliklerinden

B) Başarılı konuşmanın öneminden

C) Başarılı konuşmanın yararlarından

D) Başarılı konuşmada dinleyicinin yerinden

3. Yine akşam, yine gurbet, yine başımda efkâr Ve içimde şarkılı sesin Gözlerimde çizgi çizgi duraklar Duraklarda hayal meyal sen misin

Bu dörtlüğün teması aşağıdakiterden hangisidir?

A) Çaresizlik B) Merak

C) Özlem D) Pişmanlık

4. Durgunluğu var, baş koyacak diz geceler

Düş perdesidir, kavuşturan iz geceler

Yıldız yıldız teselli serpildi yere

Gerçek acıdan geçti habersiz geceler

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?

A) var C) düş

B) diz D) iz

5. Öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusuna doğru cevap vermiştir?

A) Yaşar B) Cem

C) Onur D) Veli

6. Kimileri incelemek, düşünmek, dinlemek, eğlenmek için değil, okumak için kitap okur. Okudukları kitapta ne heyecan ararlar ne de onunla zekâlarını geliştirme düşüncesindedirler. Çok okurlar, ellerine geçeni hemen okurlar. Ancak okuduklarını reddetmek ya da tartışmak ihtiyacı duymazlar asla. Kitabın kapağını kapatır kapatmaz da içindekileri unuturlar.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır?

A) Bazı kişilerin amaçsız bir şekilde kitap okumasından

B) Kişilerin kitap alırken seçici davranmamasından

C) Bazı kişilerin çok kitap okumasından

D) Kişilerin okudukları kitabı eleştirmemesinden

7. Okuma, haz duymaya, zihnimizi süslemeye ve yeteneklerimizi artırmaya yarar. Okuma, insana olgunluk, konuşmada canlılık kazandırır. Yazma ise insana akıcılık sağlar. Aynı zamanda yazmayla insan, düşüncelerini derli toptu aktarma yetisi de kazanır

Bu paragrafa getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Okumanın ve Yazmanın Yararları

B) Yazının Önemi

C) Okuma ve Yazma Alışkanlığı

D) Okuma ve Yazmanın Biçimleri

8. Dinlerken not tutmak gerekir. Bu, konuyu anlamamızı ve konuşmacıyı dikkatli takip etmemizi sağlar. Dikkatimizin dağılmasını önler. Not tutarak öğrendiklerimizin kalıcı olmasını sağlayabiliriz. Çünkü gerektiğinde tuttuğumuz notlara bakarak bilgilerimizi tazeleyebiliriz. Ayrıca not alma, konuşma sırasında anlayamadıklarımızı belirlememizi ve bunları öğrenmemizi olanaklı hâle getirir.

Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Not tutmanın özellikleri

B) Not tutmanın önemi

C) Not tutmanın zamanı

D) Not tutmanın yararları

9. Ne vefasız geçmişten hayır var Ne gelecek imdada koşar Çoktandır tekneyi aldı sular Çoktandır ümitler sende ölüm

Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Geçmişe özlem

B) Karamsarlık

C) Yaşama sevinci

D) Pişmanlık

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken sözcük ayrı yazılmıştır?

A) Babamlar Bursa’ya akşam üstü varmışlar.

B) Bakımsız bahçeyi ayrık otları sarmış.

C) Dün akşam da kuru fasulye yemiştik.

D) Her iş belli bir planla yapılmalıdır.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir fiil yoktur?

A) Karpuz kesmekle hararet sönmez.

B) Harmanı yakarım diyen, orağa yetişememiş.

C) Küstüğün dağın odununu kesme.

D) iyi olacak hastanın hekim ayağına gelir.

12. Aşağıdaki atasözlertnden hangisi, geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir?

A) İki deliye bir uslu koymuşlar.

B) Körler sofrasında ışıkla kaşık aranmaz.

C) Hangi dağda kurt öldü?

D) Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli.

13. Bir kuş düşünür bu bahçelerde Altın tüyü sonbahara uygun Yaprakların ihtişamı yerde Dallar eğilir zemine, yorgun

Bu dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangilerine insana özgü nitelikler verilmiştir?

A) Kuş – bahçeler

B) Dallar – sonbahar

C) Yapraklar – yer

D) Kuş-dallar

14. Sular gene o sular, kıyı gene o kıyı Gene çamlar dinliyor uzaktan o şarkıyı Ah, artık görmüyorum, eridimi, ne oldu iri, yeşil gözlerde gördüğüm pırıltıyı

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her dizede çekimli fiil kullanılmıştır.

B) Şair, tekdüzelikten yakınmaktadır.

C) Çamlara insana özgü nitelik verilmiştir.

D) “eridimi” sözü yanlış yazılmıştır.

15. 1. Olağanüstü olaylar işlenir.

2. Söyleyeni belli değildir.

3. Ulusal özellikler taşır.

4. Ders vermek amaçlanır.

Yukarıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?

A)1. B)2. C)3. D) 4.

1 B 2-A 3-C 4-D 5-B 6-A 7-A 8-D 9-B 10-A 11-C 12-B 13-D 14-A 15-C

 • Yazının Bağlantısı: 7. Sınıf Tarama Testi 3
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 7. Sınıf Tarama Testi 3
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü