7. Sınıf Tarama Testi 2

1. “Dil” sözcüğüyle yapılmış aşağıdaki deyimlerin hangisi, “bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak anlamı taşımaktadır?

A) Dilini tutmak

B) Dilinin ucuna gelmek

C) Dili dönmemek

D) Dili varmamak

2. Hâkimler kararı tez elden verecektir.

Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi, “tez elden” sözünün yukarıdaki cümleye kattığı anlamı vermektedir?

A) Bu haberi çabucak ona ulaştırın.

B) Merak etmeyin, bu toplantı çok kısa sürer.

C) Ben, hep. bu konuda hata yapıyorum.

D) Adam aynı sözü sık sık yinelemişti.

3. (1) Geniş salondan kalkarak balkona çıktı. (2) Mudanya’ya inen yol, şimdi daha güzel görünüyordu. (3) Evlerin teneke damları bıçak sırtı gibi keskin akislerle parlıyordu. (4) Şimdi ovanın her yolu üzerinde çırpınan bir toz bulutu vardı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yargı, neden-sonuç ilişkisine dayandırılmıştır?

A) Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş.

B) Karpuz kabuğunu görmeden denize girme.

C) Düşmanın karınca ise de hor görme,

D) Adama dayanma, ölür; ağaca dayanma, kurur.

5. CAN: kelebeklerin fotoğrafını çekiyorum.

ALİ: Çocuklar burada her türden kelebek vardır.

ECE: Burası kadar güzel bir yer yoktur.

EDA: Kelebekler çiçekten çiçeğe dolaşıyor.

Yukarıdaki konuşmaların hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) Can B) Eda

C) Ali D) Ece

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Evin uzun ama dar bir şatonu vardı.

B) Eski fakat güzel bir eve gitmiştik,

C) Kardeşi cömert, ablası ise cimriydi.

D) Hava çok soğuktu, yine de dışarı çıktı.

7. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Fakir – yoksul B) Ret – kabul

C) Eksik – tam D) Özgür – tutsak

8. Aşağıdaki aitı çizili sözlerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Baş bakan bugün ilçemizi ziyaret etti.

B) O, her zaman böyle oyunbozanlık yapar.

C) Bu konuda hiç kimse bir açıklama yapmak istemiyordu.

D) Cağaloğlu’na gidince bu yayınevine de uğramayı ihmal etmem.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) İzmir’e gidince öğretmen evinde kalıyor.

B) İşsizler kahve hanelerde vakit geçiriyor.

C) Olayın elebaşısı olaydan on iki gün sonra yakalandı.

D) Her hangi bir alanda çalışma yapabilirsin.

10. “Görüştürmek” fiilinin geniş zaman II. çoğul kişisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görüştürürler

B) Görüştürürsünüz

C) Görüştüresiniz

D) Görüştürürüz

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “birtakım” sözcüğü yanlış yazılmıştır?

A) Bu şirketin de birtakım sorunları olacak elbet.

B) Birtakım düşünceler geçmiyor değil aklımdan.

C) Bu odaya birtakım koltuk sığmaz mı?

D) Bu işte sizi birtakım zorluklar bekliyor.

12. Kalemim bir fırçadır (1), ucu iğneden ince

Bir boya kutusudur(2) kafam, geceden kara 2

O fırça bu kutuya göğüs göğse verince(3)

Parmaklarım yaklaşır(4) yarınki tablolara

Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli fiildir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

13. Aşağıdaki altı çizili eylemlerden hangisinin kişisi farklıdır?

A) Karanlıkta çalışmasın, gözleri bozulur.

B) Silin gözyaşlarınızı artık anneler!

C) Çocuklar, burada oynamayın sakın!

D) Arkadaşlarınızı aramalısınız sık sık.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş, durum, oluş fiilleri birlikte verilmiştir?

A) Gelmek, uyumak, beklemek

B) Ağlamak, incelemek, kararmak

C) Kırmak, sevmek, düşmek

D) Paslanmak, solmak, aramak

15. Saklar gözümde güzelliğini Her neye baksam varsın orda Kalbimde gizlerim muhabbetini Koymam yabancıyı sen varsın orda

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekimli fiil değildir?

A) saklar B) baksam

C) varsın D) koymam

16. En azından çocukların sınıflarını derslere uygun hâle getirmeliyiz.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Ne yazık ki

B) En kısa zamanda

C) Ne olursa olsun

D) Hiç olmazsa

17. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Sahnede oynanmak için yazılan esere oyun ya da piyes denir.

B) Bir nükteyle biten, az kişili, yalın ve şakacı bir içeriği olan kısa oyunlara opera denir.

C) Tiyatroda, sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyaya dekor denir.

D) Sahnede, sanatçıların bütün el, kol, ayak ve benzeri beden hareketlerine jest denir.

1-D 2-A 3-B 4-D 5-0 6-C 7-A 8-A 9-C 10-B 11-C 12-D 13-A 14-B 15-C 16-D 17-B

 • Yazının Bağlantısı: 7. Sınıf Tarama Testi 2
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 7. Sınıf Tarama Testi 2
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü