7. Sınıf Fiilde Yapı Etkinlikleri

1. Etkinlik : Basit Fiiller

2. Etkinlik : Türemiş Fiiller

3. Etkinlik : Birleşik Fiiller

4. Etkinlik : Birleşik Fiiller

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan birleşik fiillerin türlerini işaretleyiniz.

5. Etkinlik : Kurallı Birleşik Fiiller

Aşağıdaki kurallı birleşik fiillerin türlerini işaretleyiniz.

6. Etkinlik : Kurallı Birleşik Fiiller

7. Etkinlik : Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller

8. Etkinlik : Yardımcı Eylemlerle Yapılan Birleşik Fiiller

9. Etkinlik : Fiilde Yapı Karışık

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan fiillerin yapılarını işaretleyiniz.

10. Etkinlik : Fiilde Yapı Karışık

Aşağıdaki fiillerin yapı özelliklerini işaretleyiniz.