7. Sınıf Fiilde Anlam Etkinlikleri

1. Etkinlik : İş Fiilleri

2. Etkinlik : Durum Fiilleri

3. Etkinlik : Oluş Fiilleri

4. Etkinlik : Fiilde Anlam Karışık

Aşağıdaki fiillerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

5. Etkinlik : Fiilde Anlam Karışık

6. Etkinlik : Fiilde Anlam Karışık

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan fiillerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.