7. Sınıf Çekimli Fiiller Etkinlikleri

1. Etkinlik : Anlamına Göre Fiiller

Aşağıdaki fiillerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

2. Etkinlik : Anlamına Göre Fiiller

3. Etkinlik : Anlamına Göre Fiiller

4. Etkinlik : Çekimli Fiiller

5. Etkinlik : Haber Kipleri

6. Etkinlik : Haber Kipleri

7. Etkinlik : Haber Kipleri

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan haber kiplerinin türlerini işaretleyiniz.

8. Etkinlik : Dilek Kipleri

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan dilek kiplerinin türlerini işaretleyiniz.

9. Etkinlik : Dilek Kipleri

10. Etkinlik : Dilek Kipleri

11. Etkinlik : Çekimli Fiiller

12. Etkinlik : Çekimli Fiiller

Aşağıdaki fiillerin hangi kipe göre çekimlendiğini işaretleyiniz.

13. Etkinlik : Çekimli Fiiller

14. Etkinlik : Fiilde Kişi