7. Sınıf Bursluluk (PYBS) Deneme Sınavı

 

Türkçe Öğretmeni Kubilay ORAL tarafından sitemiz için çeşitli kaynaklardan derlenen deneme sınavıdır. 2016 PYBS’ye göre sorular seçilerek hazırlanmıştır. Aşağıdan soruları görebilir ya da PDF olarak indirebilirsiniz.

[tabs][tab title=”Sorular”]

SORU 1

Aşağıdakilerin hangisinde “derin” sözcüğü “süren” anlamında kullanılmıştır?

A) Bahçeye derin bir çukur kazdı.

B) Bu konuda derin bilgisi vardır.

C) Sırtındaki derin yara korkutucuydu.

D) Çocuk önce derin bir nefes aldı.

SORU 2

He zaman yolculuklarda

Yol kenarına

Bırakılmış ev görsem

Yüreğimden yanarım

Bu dörtlükte geçen sözcüklerden hangisi mecaz anlama gelecek biçimde kullanılmıştır?

A) Zaman B) Yolculuk

C)Ev D) Yanarım

SORU 3

Kemler iyilik göremez

Gamlanma gönül gamlanma

Bin kaygı bir borç ödemez

Gamlanma gönül gamlanma

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerin hangi ikisi getirildiğinde anlamda bir değişiklik olmaz?

A) Gülme – sevinç

B) Hüzünlenme – tasa

C) Bekleme – sevinç

D) Dertlenme – ayrılık

SORU 4

Geçenlerde İbrahim Çallı’nın sergisine davet edildim. Onun resimlerini oldum olası çok beğenirim ancak öyle bir tablosunu gördüm ki serginin sonunda, yüreğimdeki her damar, her hücre ayrı ayrı titredi.

Bu parçada, söz konusu tablonun hangi özellği vurgulanmaktadır?

A) Evrensellik B) Yalınlık

C) Kalıcılık D) Etkileyicilik

SORU 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A) Ünlü müzisyen, kentimize konser vermek için gelmiş.

B) Bu kitapları okuduğun zaman pek bit ^ anlayacağını sanmıyorum.

C) Kafasındaki sorunları çözemediğinden kendini işine veremiyordu.

D) Yağmur yağmaya başlayınca pencereyi açıp dışarıya baktılar.

SORU 6

(1) Irgatlar yeniden işe koyuldular, her zamanki gibi gıcırtılı seslerle tekneleri suya indirdiler. (2) Erkekler hiç ses etmeden eşleriyle vedalaşıp teknelere bindiler. (3) Kadınlar, erkeklerin arkalarından bakakaldılar, çocuklarını yanlarına çektiler. (4) Umutsuzluktan olacak, gözlerine beklemenin hüznü geldi ve yerleşti.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir yorum söz konusudur?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

SORU 7

Aşağıdakilerin hangisi ön yargılı bir (peşin hüküm) cümledir?

A) Akşam yetişemeyeceği belli oldu.

B) Kitapların basımı gecikecekmiş.

C) işlerini hiç zamanında yapmadı ki.

D) Bir dahaki maçı kesin biz alırız.

SORU 8

Ünlü sanatçının bütün şiirleri bir kitapla toplanmış. Ben şiir sanatına gözümü bu eser ile açtım.

Aşağıdakilerden hangisi, anlamca ikinci cümlenin yerini tutar?

A) Şiir sanatını bana bu kitap sevdirdi.

B) En güzel şiirleri bu kitapta okudum.

C) Bu kitap şiir sanatının inceliklerini anlatıyor.

D)Şiiri ilk kez bu kitaptan öğrendim.

SORU 9

Hep büyük kentlerin birinde ve en çok da en az acıdığımız İstanbul’da cadde üstü bir evimiz olmasını diliyoruz… Kulağımızın dibinden taksiler geçsin istiyoruz. Gürültü bize anlaşılmaz, tuhaf bir güven duygusu veriyor… En çok sessizlikten korkuyoruz. Bir insanla yan yana ve uzun uzun susabilmemiz için dost olma şartı arıyoruz. Yoksa…

Bu paragraf aşağıdaki cümlelerin hangisi İle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanır?

A) rahatsızlık veriyor bize bütün susmalarımız.

B) o insana kötü davranıyoruz.

C) gürültü bizi kendine hızla çekiyor.

D) susmanın o güzelliği içinde kendimizi kaybediyoruz.

SORU 10

Aşağıdaki metinlerin hangisi farklı bir ağızdan anlatılmıştır?

A) Üstü kızıl, altı beyaz ve boyundan uzun seksen santimlik kuyruğuyla tilki, sessiz, ürkek fakat kurnaz adımlarla gecenin karanlığında avlanmaya çıkar. Kendini bildi bileli hep yalnızdır. Yalnız avlanır ve yalnız yerdi. Paylaşmak, huyu değildi.

B) Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde, uzak ülkelerden birinde bizim keloğlan yaşarmış. Keloğlan kelmiş, keleşmiş ama özellikleri pek bir güzelmiş. İnsanlarla ilgilenir, arkadaşlarına iyi davranır, hayvanları sever fakat çalışmaktan pek hoşlanmazmış.

C) Üstüm başım toz içinde içeri girerken annemin azarından biraz korkmuştum. Ama nasıl da yenmiştim diğerlerini misket oyununda, nasıl da gururluydum. Cam misketlerimin en kıymetlisi içinde mavi ve turuncu renk geçişlerinin olduğu abimin de küçükken arkadaşlarını açık ara farkla yendiği, benim taktığım isimle ‘Turmavi’ idi.

D) Ali ilk defa okula gidecekti. Çok heyecanlıydı. Ama daha 2 saat vardı. Bekle bekle zaman geçmek bilmiyordu. Ali’nin düşündüğü kafasında tek bir şey vardı: Acaba kimlerle tanışacaktı? Ben biraz uyuyayım da zaman hızlı geçsin, dedi kendi kendine.

SORU 11

Ressamların çoğu yaşarken eserlerinin ne kadar değerli olduğunu göremiyorlar.

Bu cümlenin anlamca yakını aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ressamlar eserlerini satmak için acele etmemeliler.

B) Birçok ressamın değerini onlar yitip gidince anlayabiliyoruz.

C) Ressamlık iyi para kazandıran bir meslek değildir.

D) Ressamların akrabaları rahat bir yaşam sürecektir.

SORU 12

Bir yazarın, kendisini okuyucularına beğendirmek için yapacağı en küçük bir samimiyetsizlik, edebiyat dünyasında yarınlara kalmasına engel olacaktır.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazarların başarılı olmak için okurların duygularına yönelmesi gerektiği

B) Yazarların temel görevlerinin halkın sözcülüğünü yapmak olduğu

C) Sevilmek kaygısıyla samimiyetten uzaklaşan yazarın kalıcı olamayacağı

D) Bir edebiyatçının öncelikli görevinin, toplumsal sorunlara çözüm bulmak olduğu

SORU 13

O, asıl sorunu halletmek zahmetine katlanmamak için genellikle, problemin üstünü örtmekle yetinir.

Yukarıdaki altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Sorunu başkalarının halletmesini beklemek

B) Sorunu halletmek yerine önemsiz ayrıntılarla ilgilenmek

C) Meseleyi kökten çözmektense geçici yöntemlerle geçiştirmek

D) Problemin çözümünü sürekli ertelemeye çalışmak

SORU 14

___ beni o kadar bekletti ___ bir özür bile dilemedi

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilirse cümle anlamlı olur?

A) Ne-ne

B) Hem-hem

C) Sanki-galiba

D) Güya-mademki

SORU 15

Sanatın ekmek, su gibi günlük ihtiyaç hâline gelmemiş olduğu memleketimizde, en basit düzenlemeler bile tiyatroyu etkiliyor. Bu koşullarda insanların en çabuk vazgeçtikleri şey sanat oluyor. Şişli – Taksim arasındaki yol tamiri tam bir yıl sürdü. Ekonomik kriz insanımızı boğuyor, bir de aylar süren bu kazı buna eklenince aylarca açamadık tiyatroyu. Derdimizi anlatabileceğimiz bir merci bile bulamadık.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Betimlemelere başvurulmuştur.

B) Karşılaştırma yapılmıştır.

C) Tanımlamalara yer vermiştir.

D) Bir durum örneklerle açıklanmıştır.

SORU 16

Bizim salyangoz, kelebek ve uğur böceğini çok severmiş; arada bir onlarla dertleşir, sırtında taşıdığı evi onlara şikâyet edermiş: “Ah keşke evimi sırtımda taşımak zorunda olmasaydım.” demiş. Arkadaşları onu teselli ederken yağmur yağmaya başlamış. Kelebek ve uğur böceği öyle ıslanmışlar ki ama salyangoza hiçbir şey olmamış. Bu defa salyangoz: “İyi ki saklanabileceğim bir evim var.” demiş.

Bu parçada görülen söz sanatları aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Benzetme – Abartma

B) Abartma – Kişileştirme

C) Kişileştirme – Konuşturma

D) Konuşturma – Abartma

SORU 17

Masal, çocuklara ders vermek amacıyla oluşturulmuş ve gerçek dışı olay ve kahramanlardan meydana gelen düz yazı türüdür. Masallar; tekerlemelerle başlayıp sona erer, iyi ile kötünün çatışması üzerine kurulur ve daima mutlu sonla biter.

Bu parçada masal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Çocuktan eğitme amaçlı olduğuna

B) Her zaman güzel bir sonla bittiğine

C) Gerçek olmayan olayları ele aldığına

D) Genellikle şiir şeklinde yazıldığına

SORU 18

1. Biz geçen hafta da arkadaşlarla oraya gidip araştırma yaptık.

2. Biz geçen hafta arkadaşlarla oraya da gidip araştırma yaptık.

3. Biz geçen hafta arkadaşlarla oraya gidip araştırma da yaptık.

4. Biz de gecen hafta arkadaşlarla oraya gidip araştırma yaptık.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “sözü söyleyen kişilerin aynı yere ikinci kez gittiği” anlamı vardır?

A)1 B)2 C)3 D)4

SORU 19

“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” derler. Yılan pek insan dilinden anlamaz ama tatlı dilin neler yapmaya yettiğini insanı nasıl etkilediğini anlatmak için herhalde böyle demişler. Tatlı dilin insan üzerindeki etkisi çok büyüktür. En yapmayacağınız işleri size tatlı dille, güler yüzle yaptırıverirler. “Haydi şekerim, şunu yapıver.” demek başka, “Kalk, şunu yap!” demek başkadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anahtar sözcüklerinden biri değildir?

A) Etki B) İnsan

C) Tatlı dil D) Dostluk

SORU 20

Sanat sevgisi, hayat iradesinin da ölçüsüdür. Sanatı seviyorsam yaşıyorum ve yaşamayı hak ediyorum demektir. Sanatı, ananas ve havyar gibi lüks sayanlarımız da var. Ne gaflet! Millet olarak sanatı su, hava, ekmek gibi bir İhtiyaç hâline getirmezsek ne manevi, ne de maddi kalkınmamız gerçekleşir.

Bu sözleri izleyebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir milletin kalkınması için sanatın gelişmesi gerekir.

B) Kalkınma, ancak düzenli bir çalışmayla gerçekleşir.

C) Azım de sanat sevgisi olan yerlerde barınır,

D) Herkes, sanat sevgisiyle yoğrulmuş değildir.

SORU 21

Yaşam ne kadar büyük ( ) ne kadar eşsiz ( ) Kendilerini sözcüklerin daracık ( ) küçücük ( ) ufuksuz dünyaları içine hapsedenlere yazık ( )

Ayraçla belirlenen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,)(.) (,) (,) (.)

B) (,) (…) (,) (,) (!)

C) (;)(.)(,) (,) (.)

D) (,) (…) (,) (,) (.)

SORU 22

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Bir ayda kitabın 2’inci baskısı yapılacakmış.

B) 24 kasım öğretmenler Günü olarak kutlanır.

C) Türk Dili dergisinde “Edebiyatımızda D) Oratoryolar” adlı yazısı yayımlanmıştı.

İlacını 21.15’de almalısın.

SORU 23

Aşağıdaki altı çizili ikilemelerden hangisi zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Çocukların abur cubur gıdalar yemesi çok zararlıdır.

B) Rüzgâr püfür püfür esiyor.

C) Böyle ıvır zıvır şeylerle uğraşman beni çok şaşırtıyor.

D) Yaylaya derme çatma bir ev yaptılar.

SORU 24

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Yaşadığı sıkıntılar onu bir hayli yormuştu.

B) Rahatça konuşabileceği bir zamanı bekliyormuş.

C) Adamın bu kapıdan başka gidecek yeri yoktu.

D) İlkbahar, gelişiyle çocukları neşelendiriyordu.

SORU 25

Yeterlik fiili, cümleye ‘yeterli olma” anlamını dışında ‘olasılık” anlamı da katabilir

Buna göre aşağıdaki terin hangisinde yeterlik fiili cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

A) Sıcaklar böyle devam ederse su sorunu yaşanabilir.

B) Konuyu anlamadıysanız bir defa daha anlatabilirim.

C) Öğretmenimiz, yarınki derste ödevlerimizi kontrol edebilir.

D) Buralarda dikkatli olmalıyız, çığ düşebilir.

[/tab] [tab title=”Cevaplar”]1-D 2-D 3-B 4-D 5-A 6-D 7-D 8-D 9-A 10-C 11-B 12-C 13-C 14-B 15-D 16-C 17-D 18-A 19-D 20-A 21-A 22-C 23-B 24-C 25-B [/tab] [tab title=”İndir”][button-red url=”https://drive.google.com/open?id=0B6RjLyaQ9MpZcjVJSm9Oc3gxOEE” target=”_blank” position=”center”]7. Sınıf Bursluluk Denemesi İndir[/button-red][/tab][/tabs]

 • Yazının Bağlantısı: 7. Sınıf Bursluluk (PYBS) Deneme Sınavı
 • Tarih: 4 Nisan 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Deneme Sınavları, Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 7. Sınıf Bursluluk (PYBS) Deneme Sınavı
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü