6. Sınıf Zamirler

1. Aşağıdakilerden hangisinde o sözcüğü kişi zamiri görevindedir?

A) O soruyu sen de çözebilirsin,

B) O, bizim takımın en iyi golcüsüydü.

C) Dershaneden aldım o kitapları.

D) O adam buralara pek uğramaz.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır?

A) Onlar bu kitabı beğenmezler.

B) Kim gelirse gelsin senin yerini tutamaz.

C) Bu toplantıyı kim düzenledi?

D) O günden sonra buraya gelmedik.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” ilgi zamiri görevindedir?

A) Benim eşyalarım burada, seninkiler nere-deymiş?

B) Otobüsteki adam bütün yol boyunca susmadı.

C) Bahçemizdeki ağaçları dedem dikmiş.

D) Zengin olmayı kim istemez ki!

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmamıştır?

A) İçlerinden hangisi daha güzel?

B) Söylediklerimi kim anlamadı?

C) Hangi çocuk sana bunu söyledi?

D) Annen sana neler almış?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmamıştır?

A) Onu alacağına şunu alsana.

B) Bunu ben taşıyayım, ötekini sen.

C) Burası göz göze geldiğimiz yer.

D) Herkesten beklerdim ama ondan beklemezdim.

6. Aşağıdaki altı çizili zamirlerden hangisi diğerlerine göre farklı türdedir?

A) Onların hepsini iyi tanırım.

B) Soruların hiçbirini okumadan geçme.

C) Hangimiz önce çıkacak?

D) Kitapların bazısını okuyamadım.

7. “Biri bana yardım etsin.” cümlesindeki altı çizili zamirlerin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) işaret-kişi

B) belgisiz-kişi

C) soru- işaret

D) belgisiz-işaret

8. Kendi sözcüğü bazı durumlarda pekiştirme anlamında kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye örnek olarak gösterilebilir?

A) Bu soğuk havalarda kendini iyi koru.

B) Kendi işini kendin hallet.

C) Kendi kendine yukarı kadar çıkmış.

D) Tüm bunları ben kendim yaptım.

9. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde tamlayan da tamlanan da zamirdir?

A) Bunların birçoğu

B) adamın biri

C) bazı şeyler

D) her gün

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?

A) Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz?

B) Hangi takımı tutuyorsunuz?

C) Buraya sizi kim getirdi?

D) Ben de sizinle geleyim mi?

11. “O ve onlar sözcükleri kişi adının yerini tuttuklarında “kişi”, kişi dışında herhangi bir varlık ya da nesne adının yerini tuttuklarında “işaret’ zamiri olurlar.”

Aşağıdakilerden hangisinde “onlar’ kişi zamiri görevindedir?

A) Onlar, sınıfın duvarına asılacak.

B) Onları da çağır da beraber yemek yiyelim.

C) Dinlendikten sonra onları da yukarıya taşıyın.

D) Taşların hepsini topladım ama onlara gücüm yetmedi.

12. “Bunları kim benim masama bıraktıysa gelip o geri alsın.” cümlesinde kaç sözcük zamir görevindedir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde iki zamir bir arada kullanılmıştır?

A) Herkes seni sordu yine.

B) Ben de çok özledim seni.

C) Artık gelsen bırakıp oraları.

D) Ya da bana gel desen.

14. Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin tamlayanı soru zamiridir?

A) Onların hangisi daha önce de gelmiş?

B) Adamın biri seni sordu.

C) Hanginizin işiydi bu.

D) Bütün bunları kim istedi?

15. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zamir değildir?

A) Çocuk kendini asmış.

B) Bu surlar, Fatih zamanından beri ayakta.

C) Burayı da sen temizle.

D) Hepsine benden selam söyle.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmamıştır?

A) Senden ne istiyor?

B) Dün akşam nereden geliyordun?

C) Hangisini daha çok beğendin?

D) Bu havada buraya nasıl gelmiş?

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır?

A) Eğil salkım söğüt eğil, bu benimki sevda değil.

B) Evdeki hesap çarşıya uymaz.

C) Geceki yağmur ortalığı batırmış.

D) Çağırmadı ki gelelim.

Olanlara ben de çok üzüldüm.

İsterseniz, bir de siz bakın.

Biz bunları daha önce de gördük

Onlar da seni sordular bana.

Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili zamirlerin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşaret zamiri B) Soru zamiri

C) Kişi zamiri D) Belgisiz zamir

19. İşaret zamirleri belirtili isim tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan olarak kullanılabilirler.”

Aşağıdakilerden hangisi bu kurala örnek olarak gösterilemez?

A) Bunun acısını çıkartırım senden.

B) Bizim çilemiz hiç bitmez.

C) Evin şurası daha yeni yapıldı.

D) Öbürünün derdi bitmeden diğeri başladı.

20. Aşağıdakilerden hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?

A) Sen bizi bilmesen de biz seni iyi tanırız.

B) Hepsine benden selam söyle.

C) Kimi ağlarken kimi gülüyor.

D) Başkalarını değil, biraz da bizi düşün.

Test-15 1.B 2.B 3.A 4.C 5.D 6.C 7.B 8.D 9.A 10.C 11.B 12.D 13.A 14.C 15.B 16.D 17.A 18.C 19.B 20.A

 • Yazının Bağlantısı: 6. Sınıf Zamirler
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 6. Sınıf Zamirler
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü