6. Sınıf Yazım Kuralları Etkinlikleri

1. Etkinlik : Büyük Harflerin Yazımı

2. Etkinlik : Büyük Harflerin Yazımı

3. Etkinlik : Büyük Harflerin Yazımı

4. Etkinlik : Sayıların Yazımı

5. Etkinlik : Sayıların Yazımı

6. Etkinlik : İkilemelerin Yazımı

7. Etkinlik : Kısaltmaların Yazımı

8. Etkinlik : Kısaltmaların Yazımı

9. Etkinlik : “De”nin Yazımı

10. Etkinlik : “Mi”nin Yazımı

11. Etkinlik : “Ki”nin Yazımı

Aşağıdaki cümlelerde yazılan “ki”lerin doğru mu yanlış mı yazıldığını işaretleyiniz.

12. Etkinlik : “De, ki, mi”nin Yazımı

13. Etkinlik : Yazımı Karıştırılan Sözcükler