6. Sınıf Türkçe Testi – Karışık Sorular

 

Nasrettin Hoca, bir gün komşusundan kazanını ödünç ister. İade ederken de hem teşekkür eder hem de içine küçük bir kazan koyar. Komşusu merakla bu küçük kazanı sorunca da: “Komşu, bizdeyken kazanın doğurdu.” der. Komşusu bu işe pek sevinir. Aradan epey zaman geçer. Hoca yine komşusundan kazanını ödünç ister. Komşusu da sevinerek verir kazanı. Ama bu kez aradan günler, haftalar, hatta aylar geçer; kazandan ve Hoca’dan ses çıkmaz. Nihayet bir gün komşusu:

— Hoca, bizim kazan ne oldu, der. Hoca üzgün bir sesle:

— Senin kazan öldü, deyince sinirlenen komşusu:

— Hocam ne diyorsunuz, hiç kazan ölür mü, kazan canlı mı ki ölsün, der. Nasrettin Hoca:

— Doğurduğunu kabul ediyorsun da öldüğünü niçin kabul etmiyorsun, der.

1. Bu metinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

A) Olay

B) Şahıs

C) Tarih

D) Yer

Büyük şehirlerdeki bazı dev havalimanlarında yüzlerce uçak bulunuyor. Çoğu kez aynı anda çok sayıda uçak inip kalkıyor. Havalimanlarında hangi uçağın hangi kapıda beklediği, yolcuların biniş kartını nereden alacakları, uçakların kalkış ve varış saatleri ve benzeri bilgiler uçuş panolarında görüntüleniyor. Bu panolardaki bilgiler sürekli olarak güncelleniyor.

2. Buna göre, uçakla yolculuk yapacak olan bir kişi uçuş panosuna bakarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz?

A) Bineceği uçağın nerede beklediğine

B) Uçağa biniş kartlarının nereden alınacağına

C) Gideceği yere saat kaçta varacağına

D) Havaalanında ne kadar uçak bulunduğuna

1899-1961 yılları arasında yaşamış roman yazarı ve gazeteci Peyami Safa bir toplantıda şu cümleleri söylemiştir:”Ne istediğinizi söyleyin, ne olduğunuzu haber vereyim:

Bir darı tanesi mi istiyorsunuz? Siz bir serçesiniz.

Bir kuzu mu istiyorsunuz? Siz bir kurtsunuz.

Bir zafer mi istiyorsunuz? Siz bir kahramansınız.”

3. Peyami Safa yukarıdaki sözleri niçin söylemiştir?

A) Her insanın farklı şeyler istediğini belirtmek için

B) İnsanın isteklerinin zamanla değiştiğini ortaya koymak için

C) Kişinin isteğinin kişiliğini ortaya koyduğunu vurgulamak için

D) Herkesin farklı bir karaktere sahip olduğunu söylemek için

Trakya’nın turizme açılan tek mağarası Dupnisa, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi. Mağarada geçtiğimiz aylarda ilk olarak çevre düzeni, ışıklandırma sistemi, gezi yolları, yön ve tanıcı levhalar elden geçirildi. Kuru, Sulu ve Kız Mağarası olmak üzere üç bölümden oluşan mağarada 60 bin yarasa yaşıyor. Mağaranın gezilebilmesi için 270 merdiven kullanılıyor. Bu merdivenler olmadan gezilemiyor mağara.

4. Bu parçada Dupnisa mağarasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Farklı bölümlerinin olduğuna

B) Son dönemde bakıma alındığına

C) Farklı türlerde kuşların yaşadığına

D) Merdivenler yardımıyla gezilebildiğine

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) 2005’te Gazi üniversitesinde ben de okumuştum.

B) Bilgisayarım arızalanınca bugün hiçbir şey yapamadım.

C) İşe öncelikle SBS’de çıkmış soruları çözmekle başlamalısın.

D) Anladım ki işleri vaktinde yetiştirmemiz gerekiyor.

6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

Bilmem dikkat ettiniz mi? Birçok kimse, tam vaktinde iş görmenin insan için bir onur işi olduğunu düşünmez. Çağrıldıkları yere yarım saat, bir saat geç giderler. Her nedense, bir toplantıya vaktinde gitmek, öteden beri savsaklanan bir konudur. Bu kötü alışkanlıktan kendinizi koruyunuz, her işi vaktinde görmeye alışınız. Çünkü vaktinde yapılan işlerden verim elde edilebilir ancak. Yoksa zamanında yapılmayan işler insana bir yarar sağlamaz. Büyük kumandanlar, yalnız bir emri vermekle kalmazlar; verdikleri işleri de adım adım takip ederler. Vaktinde verilmeyen ve vaktinde yapılmayan bir emir, kesin olan bir zaferi yenilgiye çevirebilir. Ne zeki gençler vardır ki vaktinde işlerinin başında bulunmadıklarından dolayı çok zarar görmüş, yeteneklerini ortaya koyamamıştır. Sizlere en büyük öğüdüm şudur: Üzerinize aldığınız bir işi, tam vaktinde yapınız. Bugünün işini yarına değil, biraz sonraya bile bırakmayınız. İhmalcilikten; veba ve koleradan kaçar gibi kaçınız. Biliniz ki işini vaktinde görmeyen insan, iflas yolunu tutmuş demektir.

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi birinci paragrafta anlatılanlarla aynı doğrultudadır?

A) Her vakit bir olmaz.

B) Zaman her yarayı tedavi eder.

C) Demir tavında dövülür.

D) Vakit insana her şeyi öğretir.

7. Parçaya göre büyük kumandanların en önemli özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savaş kurallarını çok iyi bilmeleri

B) İyi bir eğitimden geçmiş olmaları

C) Bilgilerini sürekli yenilemeleri

D) Verdikleri işileri takip etmeleri

8. Zeki gençlerin yeteneklerini ortaya koyamamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneyimsiz olmaları

B) İşlerini zamanında yapmamaları

C) Yeterli bilgiden yoksun olmaları

D) Kendilerine güvenmemeleri

(I) Uykuda solunum durması her yüz kişiden en az beşinde görülüyor. (II) Bu hastalık yüzünden uykudayken dokulara yeterli ölçüde oksijen taşınamıyor. (III) Bu nedenle de hastalar ertesi gün yorgun ve uykulu oluyorlar. (IV) Aynı zamanda hipertansiyon, kalp yetmezliği, kalp krizi, felç gibi sorunlarla karşılaşıyorlar.

9. Yukarıdaki parçayla ilgili olarak;

 1. I.cümlede belirtili isim tamlaması vardır.
 2. II.cümlede gösterme adılı kullanılmıştır.
 3. III.cümlede iyelik eki almış sözcük vardır.
 4. IV. Cümlede virgül, cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

hangisi/hangileri söylenemez?

A) I, III ve IV B) I, II ve IV

C) II, III ve IV D) III ve IV

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam kafiye vardır?
A)  Odasına vardım elleri hamur
Uykudan uyanmış gözleri mahmur
B)  Yüreğin de pek heyecanlıdır.
Olamaz ne çare nişanlıdır.
C)  İstedim kendimi bu göle atam
Elimi uzatıp yavruyu tutam
D)  Kervan yürür peşi sıra düşemem
Yıldız akar uçsam da yetişemem

Bu köyde evlerin kapıları misafire her zaman açık. Beni, fotoğraf çekerken görenler, evlerine davet ediyor. İnsanlar birbirlerinin evine çok rahat girip çıkıyor. Şehirdeki alarmlı çelik kapılardan, kameralı girişlerden eser yok bu köyde. Köyün hemen altından geçen ırmak, suyu azalınca iyiden iyiye derin bir uykuya dalmış. Bu da çocukların içinde oynamasını kolaylaştırıyor. Ayrıca sığ yerlerde balık yuvalarına ellerini sokan kimi insanlar, balıkları elleri ile yakalıyorlar.

11. Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki ‘kişileştirme sanatı’nı sağlamıştır?

A) Irmağın uykuya dalması

B) Evlerin kapsının açık olması

C) Çocukların balıkları yakalaması

D) Köyün altından ırmağın geçmesi

(1) Ormanlar kralı aslan artık kocamış, hiçbir işe yaramaz olmuş. (2) Ormanlar kralı aslan kuşların da bir kralı olsun istemiş. (3) Kendi kendine “Bedenim yaşlandı ama aklım fikrim yerinde.” deyip işi kurnazlığa vurmuş. (4) Bir zamanlar küçük bir kız varmış. (5) Hasta gibi davranıp yataklara düşmüş. (6) Aslanın hastalığı kısa zamanda tüm ormana yayılmış, herkes kulaktan kulağa “Duydun mu? Kralımız hastalanmış!” diye fısıldaşmış. (7) Bir gün bütün kuşları karşısına çağırmış, “İçinizden en güzelini seçin; size kral olsun.” demiş. (8) Annesi ona üzerinde kırmızı başlığı olan bir pelerin almış.

12. Bu parçadaki numaralandırılmış cümleler üç ayrı masaldan alınmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde aynı masala ait cümleler bir arada verilmiştir?

A) 1-4-7-8

B) 1-3-5-6

C) 2-6-7-8

D) 3-5-6-8

Sanat yönüyle hayvanlar, insanlardan eksiktir. Kuşların ötmesi, nasıl bir şarkı değilse, yuva yapması mimari sanatı değildir. Kuşlar dün de, bugün de aynı tarzda ötüyorlar, yuvalarını da aynı şekilde yapıyorlar.

13. Bu parçada sanatın hangi yönü vurgulanmak istenmektedir?

A) Geliştirilmesi

B) Değişmezliği

C) Etkileyiciliği

D) Evrenselliği

Bir yazısına Montaigne’den aldığı şu sözle başlar: “Ah, keşke Paris’in sebze pazarında kullanılan kelimelerle konuşabilsem…” Araştırma ve incelemelerinin ağır basması yüzünden hep arka planda kalan bu isteği yazar, roman ve hikayelerinde gerçekleştirmiştir. Öbür türdeki eserlerinde ise belki sözcük seçimi yüzünden buna uymamış; ama anlatım mantığına tam anlamıyla bu anlayışı yerleştirmiştir.

14. Parçada altı çizili söz, aşağıdakilerden hangisinin yerine kullanılmıştır?

A) Her düzeyde insanın anlayabileceği yalın bir dil kullanmanın

B) Yapıtlarında okuyucunun ilgisini çekebilecek konulara yer vermenin

C) Sıradan insanların yaşamlarını ele almanın

D) Kendine özgü, sanatlı bir anlatımı tercih etmenin

Aşağıda bir metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri karışık olarak verilmiştir. Z, Y, V harfleriyle belirtilen paragrafları dikkatle okuyunuz. 15, 16 ve 17. soruları bu parçaya göre cevaplayınız.

METİN Z

Okulda ilk zamanlar kendisine “kambur” diyen birkaç arkadaşıyla kavga etti. Karşısına çağrıldığı yönetici ona: “İstiyorsan seni hemen köyüne geri gönderebiliriz.” dedi.

METİN Y

Mustafa’nın beyninde şimşekler çakmaya başladı. Öğretmen İsmail Bey’in onu övmesi, köylülerin kemençelerle uğurlaması gözünün önüne geldi. Ne yapıyorum ben? Başarılı olamazsam, kimin yüzüne bakabilirim? Babam el içine çıkamaz, diye düşündü ve çok üzüldü.

METİN V

Köyden ayrıldığı gün komşular Mustafa’yı kemençelerle uğurladılar. Köylerinden ilköğrenimden yukarısını okuyan ilk çocuk Mustafa olacaktı. Gün gelecek, bu köyden yirmi kişi yüksek öğrenim mezunu olacaktı. Mustafa iyi bir örnek olmuştu.

15. Aşağıdakilerin hangisinde metnin bölümlerini ifade eden harfler “giriş, gelişme, sonuç” şeklinde sıralanmıştır?

A) V, Z, Y B) Y, Z, V C) Z, Y, V D) V, Y, Z

16. “V” paragrafına göre köylüler Mustafa’yı niçin kemençe ile uğurluyor?

A) Onu çok sevdiklerinden

B) Gidenlerin ardından kemençe çalmak gibi bir âdetlerinin olduğundan

C) Köyden yüksek öğrenim yapacak ilk kişi, o olduğundan

D) Mustafa’nın, köyden ayrılacak olan ilk kişi olduğundan

17. “Y” paragrafına göre Mustafa niçin çok üzülüyor?

A) Başarısız olması hâlinde içine düşeceği durumu düşündüğü için

B) Arkadaşlarının kalbini gereksiz yere kırdığı için

C) Yöneticilerin güvenini kaybettiğini düşündüğü için

D) Köyünü ve ailesini çok özlediği için

Dere kenarında, hafif eğimli çimenlik bir alanda kalın gövdeli birkaç ağaç var; gölgeleri geniş ve koyu. Ortalıkta kimseler yok. Suyun şırıltısı ve şakalaşan kuşlardan başka ses de yok. İlerde tepenin yamacında, toprak yolda bir toz bulutu beliriyor. Ardından bir toz bulutu daha… İki araç, peşpeşe aşağı iniyor, çimenlik alana yaklaşınca yavaşlıyorlar.

18. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Belli bir zaman dilimindeki gözlemler anlatılmıştır.

B) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır.

C) Görsel ve işitsel öğelere yer verilmiştir.

D) Öyküleyici anlatım tekniği ağır basmaktadır.

鳟鱸盾ꇛ盾퍌퍜ꇫ盾ŞEKİL A

鳟鱸盾ꇛ盾퍌퍜ꇫ盾 ŞEKİL B

Şekil B, Şekil A’daki küpün açılmış halini göstermektedir.

19. Küpün üst yüzeyinde Şekil A’daki gibi siyah yüzey bulunduğunda alt yüzeyindeki karede hangi harf bulunur?

A) D B) C C) B D) A

Aşağıda beş lambadan oluşan bir reklam panosu

gösterilmiştir.

鳟鱸盾ꇛ盾퍌퍜ꇫ盾

Panodaki lambalar A lambasından başlayarak soldan sağa doğru, E lambasından sonra ise sağdan sola doğru devamlı olarak yanıp sönmektedir. Örneğin, lambalar A-B-C-D-E-D-C-B-A-B… sırasında yanıp söndüğünden 7. sırada yanıp sönen lamba C lambasıdır.

20. Buna göre, 21. sırada yanıp sönen lamba hangisidir?

A) E B) D C) C D) B

 

 • Yazının Bağlantısı: 6. Sınıf Türkçe Testi – Karışık Sorular
 • Tarih: 8 Mayıs 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 6. Sınıf Türkçe Testi – Karışık Sorular
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü