6. Sınıf Türkçe Dememe Sınavı

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük­lerden hangisinde diğerlerinden farklı bir ses olayı vardır?

A) Sınıfta herkes biraz sonra başlayacak olan yazılıya çalışıyor.

B) Bize yardım ediyor olması gerçekten de se­vindirici.

C) Anlaşılan o ki söylediklerin onda hiç etki bı­rakmamış.

D) Ziyarete gitmeden evvel bir çiçekçi bulsak iyi olacak.

2.   On dördüme yeni basmıştım ki o yıl evimizi de­ğiştirdik.

Yukarıdaki cümlede “basmak” sözcüğünün kullanıldığı anlam aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Örtmek, bürümek, kaplamak

B) Bir şeyi, üzerine kuvvet vererek itmek

C) Bir kimse bir yaşa girmek

D) Bir şey üzerinde kalıp, mühür vb.yle iz yap­mak

3.   Arkadaşımla dershaneye ders çalışmaya gittik.

Yukarıdaki cümlenin anlam özelliği için aşa­ğıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?

Screenshot_4

4. Fotoğrafın çekilebilmesi için ışık şarttır. Işık her­hangi bir kaynaktan cisme gelir. Cisimden yan­sıyan ışık bir algılayıcıya yani göze ya da filme ya da sensöre geldiği zaman görünür olur ve renkleri konusunda bilgi verir. Cisimlerin renkleri, üzerine gelen ışığın ışık ısısı ve ne kadarını han­gi dalga boyunda yansıttığına göre algılanır. Ör­neğin beyaz duvar sarı ışık ile aydınlatıldığında sarı, mavi ışık ile aydınlatıldığında ise mavi renk olarak görünür. Ancak kırmızı renkli cisim yeşil ışık ile aydınlatıldığında siyah gözükebilir.

Yukarıdaki parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Betimleme B) Öyküleme

C) Tartışma D) Açıklama

5. Kakao alerjisi insanlarda çok nadirdir ancak çi­kolata alerjisi çok yaygındır. Gerçek şu ki, çikola­taya alerjisi olduğunu sanan pek çok kişi aslında çikolatanın içindeki bir ya da birden çok maddeye alerjiktir. Çoğumuz çikolatanın müthiş lezzetin­den dolayı içinde ne olduğuna çok aldırmadan keyif alsak da, bazıları aynı durumda son derece dikkatli olmak zorundadır.

Yukarıdaki parçada aşağıdaki düşünceyi ge­liştirme yöntemlerinin hangisinden faydala-nılmıştır?

A) Tanımlama

B) Tanık gösterme

C) Karşılaştırma

D) Benzetme

6. Adana’daki İnsanlar genelde tarım ve sanayi ila uğraşmaktadır. Çukurova’nın verimli toprakların­da yetişen okuma sanayinin gelişmesini sağlamıştır. Ayrıca bölgede yetişen yor fıstığı ve narenciye Türkiye’deki ihtiyacın yaklaşık üçte bi­rini karşılar.

Yukarıda Adana ile İlgili verilen bilgiler aşağı­daki başlıklardan hangisine aittir?

A) Adana’nın İklim özellikleri

B) Adana’nın Tarihî Eserleri

C) Adana’nın Ekonomisi

D) Adana’nın Tarihçesi

Kalbinizle yaptığınız her şey. size geri dönecektir.

7. Yukarıdaki cümleden çıkarılması gereken asıl sonuç nedir?

A) Yaptıklarımızın bize geri döneceğinin bilin­cinde olmalıyız.

B) Yaptığımız işlerde samimi olmalıyız.

C) Bitiremeyeceğimiz işlere kalkışmamalıyız.

D) Bir işe başlarken cesur olmalıyız.

8 ve 9. soruyu aşandaki parçaya göre cevaplayın.

Köroğlu, on altıncı yüzyılda yaşadığı düşünülen halk şairlerimizdendir. Doğum ve ölüm tarihi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Bolu iline bağlı Dörtdivan ilçesinde yaşamıştır. Oldukça cesur ve kah­raman bir yapıya sahiptir. Ayrıca özgürlüğü için mü­cadele eder. Yaşadığı dönemde yapılan haksızlıklara karşı baş kaldırır. Valilerin halktan zorla vergi topladı­ğı, askerlerini halkın üzerine gönderdiği, halkı bezdir­diği, halkın bu haksızlığa karşı koyan bir kahramana ihtiyaç duyduğu zamandaonun ortaya çıkması halk için bir kurtuluş umudu olmuştur.

8.   Parçaya göre Köroğlu, aşağıdakilerden han­gisiyle nitelendirilemez?

A) Halk dostu B) Cesur

C) Duyarlı D) planlı

9. Yukarıdaki parçada geçen altı çizili sözcükle­rin türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Fiil – zamir-zamir

B) İsim – zamir-sıfat

C) Sıfat-zamir – isim

D) İsim – sıfat – zamir

10. Artık bu olanlara da ses çıkarmazlarsa

Yukarıdaki cümlenin sonuna aşağıdaki nok­talama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) Soru işareti B) Nokta

C) Üç nokta D) İki nokta

11. Aşağıdaki öğrencilerin kurmuş olduğu cümlelerden hangisi önyargı cümlesideğildir?

Screenshot_1

12. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Türk Dil Kurumunda

B) İstanbullu

C) Yıldız Mahallesi’nde

D) VanGölü’nden

13. 1. Bu düşünce kısmen doğrudur ancak bir kişi­nin soğuk hissetmesine sebep olabilen başka nedenler de vardır.

2. Böyle bir durumda çoğumuz vücudumuzda bir şeyin yanlış olduğunu düşünür.

3. Kışları soğuk ve yazları sıcak hissetmek nor­maldir.

4. Ancak bir kişi oldukça güneşli ve aydınlık bir havada bile soğuk hissediyor ise, ne olur?

Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

A) 3-1-2-4 B) 4-1-3-2

C) 3-4-2-1 D) 2-4-3-1

14. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi cümlesinde bir benzetme yapmıştır?

Screenshot_2

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazıl­ması gereken “de” bitişik yazılmıştır?

A) Bu işin aslını yalnızca oraya gittiğimizde öğ­renebiliriz.

B) Böylesine güzel bir günde sizi görmek ne ka­dar güzel.

C) Kardeşime yeni bir telefonda almamız gereki­yor.

D) Sabrederseniz ileride çok ama çok rahat ede­ceksiniz.

[toggle title=”Cevap Anahtarı”]Screenshot_3[/toggle]

 • Yazının Bağlantısı: 6. Sınıf Türkçe Dememe Sınavı
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Deneme Sınavları
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 6. Sınıf Türkçe Dememe Sınavı
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü