6. Sınıf Sözcükte Anlam Etkinlikleri

1. Etkinlik : Sözcükte Çok Anlamlılık

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını işaretleyiniz.

2. Etkinlik : Sözcükte Çok Anlamlılık

3. Etkinlik : Gerçek ve Mecaz Anlam

Aşağıdaki sözcüklerin hangi cümlelerde gerçek anlamda kullanıldıklarını işaretleyiniz.

4. Etkinlik : Gerçek ve Mecaz Anlam

Aşağıdaki sözcüklerin mecaz anlamda kullanıldığı cümleleri işaretleyiniz.

5. Etkinlik : Terim Anlam

6. Etkinlik : Terim Anlam

7. Etkinlik : Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını işaretleyiniz.

8. Etkinlik : Somut ve Soyut Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.