6. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Etkinlikleri

1. Etkinlik : Eş Anlamlı Sözcükler

2. Etkinlik : Eş Anlamlı Sözcükler

3. Etkinlik : Eş Anlamlı Sözcükler

4. Etkinlik : Zıt Anlamlı Sözcükler

5. Etkinlik : Zıt Anlamlı Sözcükler

6. Etkinlik : Sesteş Sözcükler

7. Etkinlik : Sesteş Sözcükler

8. Etkinlik : Nicel ve Nitel Anlamlı Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin nicel mi nitel mi olduklarını işaretleyiniz.

9. Etkinlik : Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin genel anlamda mı özel anlamda mı kullanıldıklarını işaretleyiniz.

10. Etkinlik : Yansıma Sözcükler

11. Etkinlik : İkilemeler

12. Etkinlik : Pekiştirme Sözcükleri

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan pekiştirmelerin oluşum özelliklerini işaretleyiniz.