6. Sınıf ŞÖK Toplantı Tutanağı

Zorunlu olarak yapılan Şube Öğretmenler Kurulu toplantı tutanağıdır. 6. sınıflar için tutulmuştur.

Gündem Maddeleri

  • Yoklama ve açılış.
  • Toplantının amacı.
  • Öğrencilerin derslere göre başarı durumlarının değerlendirilmesi.
  • Başarısızlıklar üzerine ilgili yönetmeliğin 48 ve 49. maddelerine göre alınacak tedbirlerin tespit edilmesi.
  • Öğrencilerin psikolojik ve sosyal ilişkilerinin değerlendirilmesi.
  • Dilek ve temenniler.

Dosyayı İndir