6. Sınıf Sıfatlar Etkinlikleri

1. Etkinlik : Niteleme Sıfatları

2. Etkinlik : Niteleme Sıfatları

Aşağıdaki sözcüklerin niteleme sıfatı olarak kullanıldıkları cümleleri işaretleyiniz.

3. Etkinlik : İşaret Sıfatları

4. Etkinlik : İşaret Sıfatları

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin işaret sıfatı mı işaret zamiri mi olduklarını işaretleyiniz.

5. Etkinlik : Belgisiz Sıfat

6. Etkinlik : Belgisiz Sıfat

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin belgisiz sıfat mı belgisiz zamir mi olduklarını işaretleyiniz.

7. Etkinlik : Sayı Safatları

Aşağıdaki sayı sıfatlarının türlerini işaretleyiniz.

8. Etkinlik : Sayı Safatları

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan sayı sıfatlarının türlerini işaretleyiniz.

9. Etkinlik : Soru Sıfatları

10. Etkinlik : Niteleme ve Belirtme Sıfatları

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin niteleme sıfatı mı belirtme sıfatı mı olduklarını işaretleyiniz.

11. Etkinlik : Belirtme Sıfatları

12. Etkinlik : Sıfatlarda Pekiştirme ve Küçültme

Aşağıdaki cümlelerde pekiştirme sıfatı mı küçültme sıfatı mı kullanıldığını işaretleyiniz.

13. Etkinlik : Sıfatlar Karışık

14. Etkinlik : Sıfatlar Karışık

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sıfatların türlerini işaretleyiniz.