6. Sınıf Kelimede Anlam Testi

1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmamıştır?
A) Arkadaşım serviste arka sıraya oturdu.
B) Boş sözlerle toplumu yanlış yönlendiriyorlar.
C) Çocuğun ayakkabısında kocaman bir delik vardı.
D) Annesine kır çiçeklerinden bir demet yaptı.

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” sözcüğü temel anlamda kullanılmıştır?
A) Erik toplayıp yemek gönlüme düştü.
B) Yazı yazarken kalem elimden kayıp düştü.
C) Annesinin diktiği elbise üstünden düşüyordu.
D) Adam çocuklarına kavuşmak için yollara düştü.

3) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanılmıştır?
A) Elinde kocaman bir paketle içeri girdi.
B) Toprak yolda ilerlemek oldukça zordu.
C) Dağın etekleri baharda yemyeşil olmuştu.
D) Sokaktaki gürültüden dolayı başım ağrıyor.

4) “Yıkılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamında kullanılmıştır?
A) Evin duvarları nemden yıkılıyordu.
B) Kadın acı haberi alınca yere yıkıldı.
C) Kumsaldaki çocukların yaptığı kumdan kaleyi dalga yıktı.
D) Bürodaki tüm işleri zamanla ona yıktılar.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamında kullanılmamıştır?
A) Arkadaşımın söyledikleri beni çok kırdı.
B) Bu konuda oldukça yürekli davrandı.
C) Adam kaba sözleri ile çalışma arkadaşlarını üzdü.
D) Şiirlerini o dönemde duygu yüklü yazmıştı.

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır?
A) Türkçe dersinde uyakları öğrendik.
B) Kaptan seslendi: “Yelkenler fora!”
C) Kitaptaki soruların birçoğu yanlıştı.
D) Ekvatora yaklaşıldıkça sıcaklık artar.

7)  1. Duvarın önüne yerleştirilen perdeye ilânları yapıştırdık.
     2. Perdelerle koltukların rengi hiç uymamış.
     3. Oyunun ikinci perdesini izleyemedik.
     4. Bana anlattıklarıyla gözümdeki perde kalktı, her şeyi anladım.
“Perde” sözcüğünün cümlelerdeki anlam özellikleri hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
A) yan – temel – terim – mecaz anlam
B) temel – yan – terim – mecaz anlam
C) mecaz – temel – terim – yan anlam
D) yan – terim – mecaz – temel anlam

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan atasözü mecaz anlamlı değildir?
A) Bir çöplükte iki horoz ötmez.
B) Keskin sirke küpüne zarar.
C) Mum dibine ışık vermez.
D) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

9) Aşağıdaki deyimlerden hangisi mecaz anlamlı değildir?
A) İki yakası bir araya gelmemek
B) İki sözü bir araya getirememek
C) Bam teline basmak
D) Başına devlet kuşu konmak

10) Aşağıdakilerden hangisinde “dolanmak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirineuymamaktadır?

Anlam                                        Kullanım

A) Yayılmak ,elden ele,              Dillerinde senin ismin
ağızdan ağza gezmek               dolanır
anlatılmak.

B) Karışmak , güç çözülür          Çantamdaki yün çileleri
hale gelmek.                             birbirine dolanmış.

C) Gezinmek ,  orada burada    Mecnun gibi dolanıyorum
gezip durmak.                          çöllerde.

D) Bir şeyin çevresine sarıl-       Zaman dediğin nedir ki;
sak , etrafını kuşatıp                 ay dolanır , yıllar geçer.
sarmak.

11) ”Doldurmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Rehberlik öğretmeni  formları doldurun , diyor.
B) Seni benim  hakkımda iyi doldurmuşlar.
C) Haftasını doldurmadan sorunların içine girdim.
D) Hüzünle yirmi beşi doldurmakta olduğunu söylüyordu.

12) I. Lokantada yediği yemek dokunmuş galiba.
II. Annesi koltukta uyuyakalan çocuğa sevgiyle dokundu.
III. Güneş elma ağacının yapraklarına ,batmadan önce, son kez dokundu.
IV. İçli sesiyle söylediği bu ayrılık türküsü bana çok dokundu.
“Dokunmak” sözcüğü yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1                                            B) 2
C) 3                                            D) 4

13) ”Toplamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Seni son gördüğümde çok zayıftın, toparlanmışsın biraz.
B) Çocukluğumda çiğdem topladığım kırları hatırlıyorum.
C) Ovada mahsul toplayan köylülere selam verdik.
D) O günlerde , “Yeşilırmak”ta çilek topluyordunuz.

14) ”Geçmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şey yapmaz olmak” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Şu masaya geçelim de birer kahve içelim.
B) Bu kadar hızlı alışmak artık bizden geçmiş.
C) Bizim geçtiğimiz yollara sen yeni yeni giriyorsun.
D) Koşar adımlarla önündeki kalabalığı geçti.

15) Aşağıdaki ikilemelerden hangisi karşıt anlamlı sözcüklerle kurulmuştur?
A) eski püskü                         B) iyi kötü
C) para mara                          D) apar topar

16) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yol” sözcüğü soyut anlamda kullanılmıştır?
A) Bu yolu takip ederseniz köye varırsınız.
B) Su yolunu ne zaman temizleyeceğiz.
C) Sen işini yoluna göre yap, gerisine karışma.
D) İstanbul’a hava yoluyla gideceklermiş.

17) ”Babalarının ölümü onlar için ağır bir darbe oldu.” cümlesindeki “darbe” sözcüğünün eş anlamlısıaşağıdakilerden hangisidir?
A) vuruş               B) çarpma            C) felâket       D) devirme

18) Aşağıdakilerden hangisinde sözcükler anlam kapsamlarına göre özelden genele doğrusıralanmıştır?
A) yayın evi – dergi – kitap
B) sabah – öğle – akşam
C) Ali Kırca – köşe yazarı – gazeteci
D) vakit – zaman – süre

19)”Daralmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamda kullanılmıştır?
A) Burada vadi birdenbire daralıyordu.
B) Vakit iyice daraldı, acele etsek iyi olacak.
C) Bugünlerde elimiz çok daraldı, sabretmek lâzım.
D) Nefesim daraldı, biraz dışarı çıkalım mı?

20) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) değer- kıymet                     B) özen – itina
C) olanak – imkan                   D) ahenk – karmaşa

21) Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli (sesteş) sözcükler bir arada verilmiştir?
A) eğri , doğru , ileri , geri
B) hasret, özlem ,sıla, yurt
C) ama , fakat, lâkin, oysa
D) gül, kaz, ocak, kır

22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Saçlarına taktığın gülü görünce gülmek geldi içimden.
B) Ben zor mor dinlemem, her iş bana kolay gelir.
C) O, söylediklerine karşı gelinmesinden hiç hoşlanmaz.
D) Gece karanlığında ay ışığı gibi görünüyorsun.

23) ”Ressam ile tuval” arasında bir ilişki vardır. Benzer ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Şair – şiir          B) Berber – makas
C) Terzi – iğne      D) Öğretmen – tahta

24) ”Koyu” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde  “Şerbet çok cıvık olmuş.” cümlesindeki “cıvık”  sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?
A) Bu pekmez çok koyu, biraz daha su katalım.
B) Üzerinde koyu mavi bir gömlek vardı.
C) Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri.
D) Yol , koyu gölgelikler içinde görünmez oluyordu.

25) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) dar – bol                            B) ileri – geri
C) düşmek – kalkmak           D) tatlı – tatsız

26) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlamına göre en geniş kapsamlıdır?
A)besin            B)yiyecek            C)sebze             D)meyve

27) Aşağıdakilerden hangisinde sözcükler anlam kapsamına göre özelden genele doğru sıralanmıştır?
A) varlık – canlı – bitki – çiçek – menekşe
B) sokak – cadde – mahalle – ilçe –il
C) köy –kasaba – şehir – kent – ülke
D) silgi – kalem – kağıt – defter – kitap

28) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele doğru bir anlatım söz konusudur?
A) Roman okumak için zaman arıyorum.
B) Bana göre çilek meyvelerin en güzelidir.
C) Yemekler içinde en çok imambayıldıyı severim.
D) Edebiyatın her türünü çok seviyorum.

29) Aşağıdakilerden hangisinde soyut anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?
A) kırmızı – lamba – tebeşir
B) hayal – melek – istek
C) dergi – sözlük – kalemlik
D) sevda – ömür – masa

30) ”Hoşlanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenmek” sözcüğüyle yakın anlamlıdır?
A) O yıllarda en hoşlandığım şiir “Sessiz Gemi” ydi.
B) Ön taraflarda görünmekten hoşlanmazdı.
C) Büyükbabamın başımı okşamasından çok hoşlanırdım.
D) İbrahim Paşa güzel yaşamaktan hoşlanıyordu.

31) Beş duyumuzdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut anlamlı değildir?
A) rüya            B) gölge            C) hava                   D) tat

32) Aşağıdakilerden hangisinde somut anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?
A) koltuk – ısı – düşünce – korku – ruh
B) sevgi – ılık – kalem – akıl – üzüntü
C) silgi – rüzgar – bulut – sıcak – kar
D) derin – çukur – ova –engin –nefret

33)”Yoksa bana mı darıldın?” cümlesindeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisigetirilemez?
A) küsmek                               B) gücenmek
C) kırılmak                              D) üzülmek

34) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır?
A) Bu yemeğin tadı tuzu yok.
B) Tatlı şeyler yemek, insanı şişmanlatır.
C) Onu daha da güzelleştiren tatlı bir gülüşü var.
D) Kurabiyelerin tadı damağımda kaldı.

35) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye “tezlik” anlamı katmıştır?
A)   Böyle yalan yanlış sözlere kulak aşılmamalıdır.
B)   Bu dönem sorunlarımızı enine boyuna tartışalım.
C)   Ülkeye adımını atar atmaz yakayı ele vermişti.
D)  Bırakıp gidiyoruz bu dünyayı birer birer.

36) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye “fazla özenmeden” anlamı katmıştır?
A)   Eften püften sorunlarla kapıma gelme bir daha.
B)   Saçma sapan şakalar yapmaktan zevk alan biriydi o.
C)  Odandaki ıvır zıvır şeyleri ortadan kaldırmalısın.
D)   Kitabı yarım yamalak tamamlayıp piyasaya sürmüş.

37) I. Benden aldığı borcu bölük pörçük geri verdi.
II. Aradığını bulamayınca evin altını üstüne getirdi.
III. Evin ufak tefek giderleri olacak tabi ki.
IV. Yazılarımı derli toplu bir kitap haline getirdim.
V.Büyük küçük herkesin yardımına ihtiyacımız var.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kullanılan ikilemelerden hangi ikisi, cümleye kattığı anlam bakımından birbirine zıttır?
A) I. ve III.           B) I. ve IV.
C) II. ve  III.           D) II. ve V.

38) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme “en fazla” anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır?
A)   Kendini güzel mi güzel bir kıza kaptırmıştı.
B)   Döne dolaşa yine başımıza kaldı bu iş.
C)   Pazardan ucuz ucuz şeyleri alıp gelmişti.
D)  Bu cihaz çok çok yüz lira eder.

39) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz?
A) Yalan yanlış bilgilerle doğru bir karar veremezsin.
B) Karşıdan, güçlü kuvvetli görünüyordu.
C) Mırın kırın etme de olanları anlat.
D) Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.

40) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye “zorlukla” anlamı katmıştır?
A) Gece gündüz demeden çalışıyordu.
B) Çamurlara bata çıka yürüdük.
C) Yaptığı yanlışı er geç anlayacak.
D) Bu işte onun da az çok payı var.

1.B – 2.B – 3.C – 4.D – 5.D – 6.C – 7.A – 8.D – 9.B – 10.D – 11.B – 12.D – 13.A – 14.B – 15.B –16.C – 17.C – 18.C – 19.A – 20.D – 21.D – 22.B – 23.D – 24.A – 25.D – 26.A – 27.B – 28.C – 29.B –30.A – 31.A – 32.C – 33.D – 34.C – 35.C – 36.D – 37.B – 38.D – 39.C – 40.B

 • Yazının Bağlantısı: 6. Sınıf Kelimede Anlam Testi
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 6. Sınıf Kelimede Anlam Testi
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü