6. Sınıf Kelimede Anlam Testi 3

1. “dil” sözcüğü hangi cümlede temel anlamında kullanılmıştır?

A) Bu insanlar onun dilinden anlamıyordu.

B) Doktor hastanın diline baktı.

C) Kilidin dili sıkışmış.

D) Dilini tutmayı öğrenemedin.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır?

A) Tahtadaki sayının karekökünü bulalım.

B) Sözcüğün kökünü incelemek lazım.

C) Şiir yazmayı ve okumayı çok seviyorum.

D) Top oynarken fena düşmüş.

3. “Atmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Oyun oynarken topu dışarıya attı.

B) Eve girer girmez kitapları masaya attı.

C) Derinliğini ölçmek için suya taş attı.

D) Arabadayken gelene geçene laf attı.

4. “Katlamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmamıştır?

A) Kumaşları katlayıp raflara yerleştir.

B) Son denemede netlerini ikiye katladı.

C) Gömlekler buruşmasın, iyi katla.

D) Kağıdı güzelce katlayıp masaya bıraktı.

5. Acı’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Bunca acı günden sonra nihayet gülebildik.

B) Dişini çektirirken hiç acı duymamış.

C) İğnenin acısı beni korkutuyor.

D) Yanık acısı dayanılmaz hâl aldı.

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Geç yatınca sabah erken uyanamadım.

B) Sıcak sütü içince ağzım yandı.

C) Dikkat etmeyince bardağı yere düşürdü.

D) Çocuk bir sevinç çığlığı attı.

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yarın bağ bahçe dolaşmaya çıkacağız.

B) En son bağ-fiil konusunu anlattı.

C) Ayakkabının bağı koptu.

D) Üzüm bağında buluşalım.

8. Aşağıdakilerin hangisinde eğilmek sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Onurundan taviz vermez, kimsenin önünde eğilmezdi.

B) Şiddetli rüzgârdan elektrik direkleri eğilmişti.

C) Onu görür görmez eğilip selam verdi.

D) Kapı küçük olduğu için eğilmeden eve girilemiyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karanlık” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Çok karanlık bir kişiliği vardı.

B) Artık bu karanlık işleri bırakmalısın.

C) Odanın içi çok karanlıktı.

D) Elbet çıkacak karanlıklar aydınlığa.

10. “ilaç ” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “terim” anlamda kullanılmıştır?

A) Bu para dertlerimin ilacı olacak.

B) Hayat ilacına bir damla zehir kattı.

C) Doktor baş ağrısı ilacı verdi.

D) Toplumun ilacı güvendir.

11. “Gelmek” sözcüğü hangi cümlede temel anlamında kullanılmıştır?

A) Zor geliyorsa yapma.

B) Nihayet dayımlar bize geliyor.

C) Doktorun verdiği ilaç bana iyi gelmedi.

D) Geçen seneki kazağım bana kısa geldi.

12. “Düşmek” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Ocağına düştüm, bana yardımcı ol.

B) İki damla yaş düştü yanaklarına.

C) Sıraya çarpınca kitaplar yere düştü.

D) Parayı nerede düşürdüğünü hatırlamıyor.

13. “gülmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamda kullanılmıştır?

A) Son gülen iyi güler, merak etme.

B) Şans bu sefer de bize güldü.

C) Bana bakıp bakıp gülüyordu.

D) Havalar yüzümüze güldü, nihayet ısındı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılan bir sözcük vardır?

A) Kapağı açarken parmağını kesti.

B) Kapıyı açınca kedi dışarıya kaçtı.

C) Pencereyi aç ki duman çıksın.

D) Çekinmeden içini bana açabilirsin.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde okumak sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Tatil boyunca sinekler canımızı okudu.

B) Kültürlü oluşunu okuduğu kitaplara borçlu.

C) Nihayet istediğim kitabı okudun.

D) Askerden gelen mektubu komşusuna okuttu.

16. Asker bacağından bir kurşun yemiş.” cümlesinde hangi sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) asker B) bacağından C) kurşun D) yemiş

17. “Dedemlere gitmek için erkenden yola düştük .” cümlesinde mecaz anlamda kullanılan sözcük hangisidir?

A) düştük C) yola

B) gitmek D) dedemlere

CEVAPLAR: 1.B 2.D 3.D 4.B 5.A 6.D 7.B 8.A 9.C 10.C 11.B 12.A 13.C 14.D 15.A 16.D 17.A

 • Yazının Bağlantısı: 6. Sınıf Kelimede Anlam Testi 3
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 6. Sınıf Kelimede Anlam Testi 3
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü