6. Sınıf İsim Çekim Ekleri Etkinlikleri

1. Etkinlik : Çokluk Eki

2. Etkinlik : Hâl Ekleri

Aşağıdaki sözcüklerin hangi hâl ekini aldıklarını işaretleyiniz.

3. Etkinlik : Hâl Ekleri

4. Etkinlik : Hâl Ekleri

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin aldıkları hâl eklerini işaretleyiniz.

5. Etkinlik : İyelik Ekleri

6. Etkinlik : İyelik Ekleri

7. Etkinlik : İyelik Ekleri

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin aldıkları iyelik eklerini işaretleyiniz.

8. Etkinlik : İyelik Ekleri

9. Etkinlik : Soru Eki

Aşağıdaki cümlelerde “mı” soru ekinin cümleye kattığı anlamları işaretleyiniz.

10. Etkinlik : Çekim Ekleri

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin hangi isim çekim eki aldıklarını işaretleyiniz.