6. Sınıf Cümlede Anlam Etkinlikleri

1. Etkinlik : Amaç-Sonuç Cümleleri

2. Etkinlik : Amaç-Sonuç, Sebep-Sonuç Cümleleri

3. Etkinlik : Amaç-Sonuç, Sebep-Sonuç, Koşul-Sonuç Cümleleri

Aşağıdaki cümlelerde bulunan anlam özelliklerini işaretleyiniz.

4. Etkinlik : Öznel-Nesnel Cümleler

Aşağıdaki cümlelerin öznel mi nesnel mi olduklarını işaretleyiniz.

5. Etkinlik : Öznel-Nesnel Cümleler

6. Etkinlik : Doğrudan-Dolaylı Anlatım

Aşağıdaki cümlelerde anlatımın doğrudan mı dolaylı mı yapıldığını işaretleyiniz.

7. Etkinlik : Örtülü Anlam

8. Etkinlik : Geçiş ve Bağlantı Unsurları

9. Etkinlik : Cümleye Hâkim Olan Duygu

10. Etkinlik : Gerçek ve Hayal Unsuru Ögeler

Aşağıdaki cümlelerde gerçek unsurlar mı hayal unsurları mı bulunduğunu işaretleyiniz.

11. Etkinlik : Karşılaştırma Cümleleri

12. Etkinlik : Benzetme Cümleleri

13. Etkinlik : Örnekleme Cümleleri

14. Etkinlik : Abartma Cümleleri

15. Etkinlik : Cümle Oluşturma

Aşağıda karışık verilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz.

Temiz bir vicdan kadar yumuşak yastık yoktur.

Gerçek arkadaşı olmamak yalnızlığın en kötüsüdür.

Eğitilmemiş deha işlenmemiş gümüşe benzer.

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.