6. Sınıf Bursluluk (PYBS) Deneme Sınavı

Türkçe Öğretmeni Kubilay ORAL tarafından sitemiz için çeşitli kaynaklardan derlenen deneme sınavıdır. 2016 PYBS’ye göre sorular seçilerek hazırlanmıştır. Aşağıdan soruları görebilir ya da PDF olarak indirebilirsiniz.

[tabs][tab title=”Sorular”]

SORU 1

Anadolu, birden fazla medeniyetin yaşadığı bir coğrafyadır. Bu topraklarda bu durum, Türkler gelmeden önce de böyleydi, onlar geldikten sonra da…. Türklerden önce gelen medeniyetlerin mirası şu anda da devam etmektedir. Bunun nedeni de Türk milletinin kendisine bağlı toplumlara yaşam hakkı tanımasıdır.

Bu parçaya göre Anadolu’da birden fazla medeniyetin izlerinin bugüne dek gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medeniyetlerin Türklere karşı direnmeleri

B) Türk milletinin bulundukları topraklardaki halklara yaklaşımı

C) Türklerin Anadolu’yu yakıp yıkmaları

D) Ülkemizde turizme verilen önem

SORU 2

 1. Elinize bir kere kitap alıp okuyun; eğer beğenmezseniz bırakması zor değil ya!
 2. Elbette seversiniz.
 3. Okumayı sever misiniz?
 4. Ben okumayı sevmeyenleri hiç anlamamışımdır zaten.

Yukarıdaki konuşmanın anlamlı bir bütünlük oluşturacak sakilde dizilişi aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) 1-3-4-2 C) 3-2-4-1

B) 3-2-1-4 D) 4-1-3-2

SORU 3

Mart yağar ( ) nisan övünür ( ) nisan yağar () insan övünür ( )

Yukarıdaki atasözünde parantezle (yay ayraç) gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama İşaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (.) (.) (.) (!)

B) (,) (;) (,) (.)

C) (;) (;) (,) (.)

C) (.) (;) (,) (…)

SORU 4

Kalabalıkta havası iyice bozulmuş bir otobüste gidiyorum. Arkamda oturan bir bayan 5 yaşlarındaki oğluyla konuşuyordu. Çocuk annesine şöyle dedi: “Arma ben çok lezzetli bir adam gördüm.” Annesi gülüp: “Oğlum saçmalama, adam lezzetli olur mu?” diye cevap verdi. Biraz sonra otobüs bir durakta durdu. Gereğinden fazla durunca kadın: “Niye bu kadar bekliyor, otobüs yürüse de gitsek!” dedi. Bunun üzerine çocuk: “Ama otobüs yürümez ki anne!” diye çıkıştı. İnerken çocuğun başını okşamadan edemedim

Yukarıdaki parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anlatım birinci kışının ağzıyla aktarılmıştır

B) Parçanın anlatım biçimi öykülemedir.

C) Parçada mecazlı ifadeler kullanılmıştır.

D) Metin bir düşünce yansıtır.

SORU 5

31.10.2017… ileride, bu satırlar bir kimsenin gözüne değerse defterin güzelliğine şaşımasın! Onu, bugün Mahmutpaşa’dan satın aldım. Ama canım pahasına… Aman Yarabbi İstanbul’umuza böyle ne oldu? Kalabalıktan tramvaylara girmek kabil değil ki! Toptan gülle çıkar gibi zorla bir vagona attım kendimi. Bu. tramvaya girmek değil; ezilmek, üst baş parçalamak… Ne oldu halkımıza Yarabbi? Bu her yeri dolduran kifayetsiz, kaba, kötü dilli insan kalabalığı nereden geldi? Evde yalnızlığıma, sokakta bu kalabalığa dayanamıyorum. Şu defterle de dertleşmesem çıldıracağım.

Yukarıdaki yazının türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Biyografi B) Söyleşi

C) Günlük D) Makale

SORU 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtimal (olasılık) anlamı vardır?

A) Yarın mutlaka beni aramalısın.

B) Yarınki maçta oynamayabilirim.

C) Sizinle daha önce tanışmamıştık.

D) Sen de ara sıra bana yardımcı oluversen.

SORU 7

Tam otuz sene evvel on iki yaşında idim. Anadolu’nun bir şehrinde bulunuyorduk. Babam memurdu. Şehre bir yaz sonunda gelmiştik. Kötü, insan boyu karlı bir kış geçirmiştik. Sonra bir gün bahar geliverdi.

Parçanın anlatımı ile ilgili aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) İnsan dışı bir varlık konuşturularak anlatım sağlanmıştır.

B) Anlatıcı gelecekle ilgili planlarını anlatmaktadır.

C) Olayı yazan ve anlatan farklı kişilerdir

D) Olayı yaşayan ve anlatan aynı kişidir.

SORU 8

Titiz denecek kadar temiz, gülünç denecek kadar mahcup bir adamdı. Hak yemek, kanuna aykırı bir şey yapmak, kalp kırmak korkusuyla bir türlü iş yapamazdı.

Bu parçada, kendisinden böyle söz edilen bir kişi İçin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Titiz B) Düşünceli

C) Yaratıcı D) Sevecen

SORU 9

Hayatımın en mutlu anını yaşadığım o an sanki bizim suçtan, cezadan ve pişmanlıktan kurtulduğumuz gibi dünya da yer çekimi ve zamanın kurallarından kurtulmuş gibiydi.

Bu paragrafta aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Benzetme B) Kişileştirme

C) Abartma D) Konuşturma

SORU 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük vardır?

A) Masadaki mürekkebi yanlışlıkla döktüm.

B) Annem bana çorap aldı.

C) Kaya okula geç geldi.

D) Her akşam yatmadan önce kitap okurum.

SORU 11

“Bedenimiz bizim bahçemizdir, irademiz de onun bahçıvanı.” aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynıdır?

A) İnsan güçlü bir iradeyle rahat yaşayabilir.

B) insanlar istedikleri gibi yaşamalıdır.

C) Bedenimizi irademiz ile kullanmalıyız.

D) İradesiz insanlar rahat yaşayamaz

SORU 12

(1) Sanatçı romanlarında daha çok betimlemelere yer vermiştir. (2) Kişi betimlemeleri yaklaşık romanın üçte birini tutuyor. (3) Açıkça söylemek gerekirse betimlemelerde başarılı da olmuş. (4) Sanatçı romanlarında daha çok Kurtuluş Savaşı’nı işlemiştir.

Kaç numaralı cümle kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

SORU 13

Aşağıda kilerin hangisinde “geçmek” sözcüğü “bir yerden başka bir yere gitmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Bu sabah Konak’tan Alsancak’a geçtim.

B) Masayı kapıdan bir türlü geçiremedim.

C) Bu titizlik bana anneannemden geçmiş.

D) Uyandığımda saat dokuzu geçiyordu.

SORU 14

Anadolu’nun yoksul bir köyü. Evler, toprak damlı, kerpiçten. Toprağı çok, taşa hasret bir köy. Toprak çok olmasına çok; ama bini bir para etmez, bundandır zaten yoksulluğu. Yoksulluk onlara doğanın armağanı! Bir tek ağaca hasrettir… Hangi bitki dayanır ki insanın iliklerine işleyen kışına. Aylarca kar altında kalır. Çoğu yerde sararırken, burada yeni yeni yeşerir buğday başakları.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Kışın kısa sürdüğü

B) Köylünün fakır olduğu

C) Toprağın verimsiz olduğu

D) Köyde ağacın bulunmadığı

SORU 15

İnsan için zararlı ve faydasız olan üç şey vardır: Biri kötü tabiatlı ve inatçı olmak; diğeri yalan söylemek üçüncüsü de insanı küçük düşüren cimriliktir. Kim sert tabiatlı ve inatçı olursa onun işi daima ters gider. Çünkü insanlar sertliği ve kabalığı sevmez. Eğer bir kişi yalan söylemekle meşhur olmuşsa bil ki o insanlar arasında hep bu şeklide anılır. Cimrilik de çok kotudur. Cimri hep toplar; yiyemez, yedirmez.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) İnatçı olmak işlerimizin yolunda gitmesine engel olur.

B) Cimriler insanlara yardım etmeyi sevmez

C) Cimri olanlar aynı zamanda yalancıdır

D) Yalan söyleyenler toplum arasında ‘yalancı” olarak bilinir.

SORU 16

—Zirveye yaklaştıkça şehri ve içinden geçen nehri dana iyi görüyoruz. Güneş, batmaya yüz tutarken şehrin ortasından yılan gibi kıyılarak akan nehri ve evlerin camlarını kızıla boyuyor. Ayazın çökmeye başlamasıyla birlikte evlerin bacalarından dumanlar yükseliyor. Nehirde çalışan teknelerse işlerinden dönen yolcuları rıhtıma bırakıyor. Yavrularına yiyecek bulmak için sulak alanlara giden son kuşlar da yuvalarına dönüyor.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Artık çadırlarımızı söküp inişe geçtik.

B) Yavaş yavaş zirveye doğru ilerliyoruz.

C) Dağcılık en zor u uğraşlardan biridir.

D) Geziye katılanlar evlerine dönüyordu.

SORU 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?

A) Yeni arabamızın siyah camları var.

B) Diş fırçasını alıp dolabına saklamış.

C) Okulun arkasındaki çimleri yolduk.

D) Okul müdürünün odasına çağrılmış.

SORU 18

OcakŞubatMart
Azra86125132
Esra150175180
Gökhan160175200
Yılmaz140130120
Zeynep120150175

Tabloda, bir grup öğrencinin aylara göre okudukları kitap sayfa sayıları verilmiştir.

Buna göre tablodan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Okumasında sürekli düşüş görülen öğrenci Yılmaz’dır.

B) Yılmaz hariç herkesin okuduğu sayfa sayısı aylara göre artmıştır.

C) Mart ayında kütüphaneden en çok kitabı Gökhan almıştır.

D) En az sayfa okuyan öğrenci Azra’dır.

SORU 19

Aşağıdaki çocuklardan hangisi ‘kol” sözcüğünü yan anlamda kullanmıştır?

A) Yere düşünce kolu kırılmış.

B) İnsanların iki kolu vardır.

C) Kapının kolu bozulmuş.

D) Çocuğun kolundan tutup eve götürdü.

SORU 20

Kişinin yaşamından, kişiliğinden, başarılarından, fikirlerinden ve varsa eserlerinden söz edilir.

Bu cümlede biyografilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmiştir?

A) Anlatım biçiminden

B) Genel özelliklerinden

C) Edebî değerinden

D) Çok okunmasından

SORU 21

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü kişi adılı değildir?

A) Onu da doğum gününe çağırdın mı?

B) Tatilde ona kitap okutmam çok zor.

C) Onu çizmeden güzelce paketle.

D) O, her yıl memleketine gider.

SORU 22

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) Uzun zaman sonra sevindirici bir haber aldık.

B) Her şeye rağmen yaptığı iyilikleri asla unutamam.

C) Bu zamana kadar gerçekleri benden sakladılar.

D) Kesinlikle bu saatte bir bozukluk var.

SORU 23

İstiklal Marşı, Türk milleti için önemli bir şiirdir.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Edat (İlgeç)

B) İsim tamlaması

C) Zamir

D) Sıfat tamlaması

SORU 24

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Ağrı dağı, ülkemizin en yüksek dağıdır.

B) Bu tür en çok doğu Afrika’da görülüyor.

C) Yazar ilk öyküsünü henüz onyedi yaşındayken yayımlamış.

D) Söz konusu teklif, bu hafta TBMM’de görüşülecekmiş.

SORU 25

Nasrettin Hoca

1200’lü yıllarda Konya yakınlarındaki Akşehir’de yaşadığına inanılan mizahi bir figürdür. Komik hikayeleri, anekdotları, özlü sözleri ve fıkralarıyla hatırlanan Nasreddin Hoca aynı zamanda felsefi kişiliği de olan bir bilgedir. Evrensel ve zaman tanımaz fıkra ve hikayeleriyle Nasrettin hoca insan ilişkilerine yaptığı mizahi vurgularla yalnızca Türk değil dünya edebiyat tarihinin önemli bir figürü olup 1996-1997 yılları UNESCO tarafından Uluslararası Nasrettin Hoca yılı ilan edilmiştir.

Mevlânâ

13. yüzyılda yaşamış, ama eserleriyle çağları aşmış bir sufi olan Mevlana; “Gel ne olursan ol, gel” dizelerine yansıdığı üzere insanlar arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir. Merhameti, karşılıksız ve sınırsız insan sevgisinin yanı sıra sonsuz hoşgörüsüyle sadece İslam âlemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmıştır. Hayata ve insanlara bakışıyla bir fikir adamı olarak da tüm dünyada kabul görmektedir. UNESCO, Mevlana’nın doğumunun 800. yıldönümü nedeniyle, 2007 yılını Mevlana ve Hoşgörü Yılı ilan etmiştir.

Yukarıdaki metinlere bakarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İki metin de biyografi türündedir.

B) İki şahsiyet de dünyada ses getirmeyi başarmıştır.

C) İki şahsiyet de yazdığı kitaplarında mizaha sıkça yer vermiştir.

D) İki şahsiyet de hemen hemen aynı yüzyılda yaşamıştır.

[/tab] [tab title=”Cevaplar”]CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-C 3-B 4-D 5-C 6-B 7-D 8-C 9-C 10-A 11-C 12-C 13-A 14-A 15-C 16-B 17-D 18-C 19-C 20-B 21-C 22-B 23-C 24-D 25-C[/tab] [tab title=”Denemeyi İndir”][button-blue url=”https://drive.google.com/open?id=0B6RjLyaQ9MpZMTB2YXpDd1BnX00″ target=”blank” position=”center”]6. Sınıf Bursluluk (PYBS) Deneme Sınavını İndirmek İçin Tıklayınız.[/button-blue][/tab][/tabs]

 • Yazının Bağlantısı: 6. Sınıf Bursluluk (PYBS) Deneme Sınavı
 • Tarih: 4 Nisan 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Deneme Sınavları, Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 6. Sınıf Bursluluk (PYBS) Deneme Sınavı
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü