5. Sınıf Türkçe Testi: Deyimler

1. Aşağıdaki deyimlerden hangisi geveze bir kişi için kullanılır?

A) çenesi oynamak B) dili dolaşmak

C) çenesi düşük D) dili damağına yapışmak

2. Aşağıdaki deyimlerden hangisi telaşlanmak ne yapacağını şaşırmak anlamında kullanılmıştır?

A) gözüne girmek

B) eli ayağı dolaşmak

C) hava atmak

D) yangına körükle gitmek

3. Aşağıdaki deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?

A) Paçaları sıvamak: Bir işe bütün gücüyle girişmeye hazırlanmak.

B) Karda yürüyüp izini belli etmemek: Çok cimri olmak.

C) Çorbada tuzu olmak: Yapılan işe küçükte olsa katkısı olmak.

D) Burnunun dikine gitmek: Kimseyi dinlemeden kendi bildiğini yapmak.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?

A) Kışın kalın giysiler giymeliyiz.

B) Derslerine düzenli çalışmalısın,

C) Evdeki soba birdenbire tutuştu

D) Sınıfta kalınca etekleri tutuştu.

5. “ Ali, eli sıkı bir adamdı.”

Buna göre, Ali için ne söylenebilir?

A) cimri B) cömert

C) sinirli D) sakin

6. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok kızmak, sinirlenmek” anlamında değildir?

A) gözü dönmek B) tepesi atmak C) kan beynine sıçramak D) kulağı kızarmak

7. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde “korkmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Yemek yapmayı unutunca etekleri tutuştu.

B) Geç kalacağım diye aklım çıktı.

C) Babası eve geldiğinde burnundan soluyordu.

D) Paraları görünce gözleri yuvalarından çıktı.

8. “Karadeniz’de gemilerin mi battı, bu halin nedir böyle Kaan?” diye sordu.

Yukarıdaki tümceye göre, Kaan için ne söylenebilir?

A) korkmuş B) üzgün

C) mutlu D) şaşkın

9. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “kızdırmak” manasındadır?

A) kan beynine sıçramak

B) damarına basmak

C) burnundan solumak

D) tepesi atmak.

10. “Akşam telefonla konuşurken küplere bindi.”

Yukarıdaki tümcede “küplere binmek” neyi anlatmaktadır?

A) sevinmek B) üzülmek

C) kızmak D) korkmak

11. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kullanılan deyim, tümceye “üzülmek” anlamı katmamıştır?

A) Babamın yüzü sirke satıyor yine.

B) Onu birden görünce nutku tutuldu.

C) Yazılıdan aldığı notu görünce suratı asıldı.

D) Yüzünden düşen bin parça oluyor.

12. ”Bu kızın eli çok ağır.” tümcesindeki kız için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) hamarat B) tembel

C) çalışkan D) atılgan

13. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “kibirli olmak” anlamındadır?

A) Burnu havada olmak B) Burnu düşmek

C)Burnu sızlamak D) Burnunda tütmek

14. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “mutlu olmak” anlamında değildir?

A) etekleri zil çalmak

B) ağzı kulaklarına varmak.

C) gözleri parlamak

D) canı burnunda olmak

15. “ Öbür dünyaya gidip gelmek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir yere gidip, gelmek

B) Dünyadan uzaklaşmak

C) Ölüm tehlikesi atlatmak

D) Çok korkup, telâşlanmak

16. “ göz göze gelme” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakışları karşılaşmak B) Nazar değmek

C) Şöyle bir bakmak D) Beğeni kazanmak

17. “ Çok güzel, anlamlı ve etkileyici konuşmak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağzına bir parmak bal çalmak

B) Ağzıyla kuş tutmak

C) Ağzından bal akmak

D) Ağzının suyu akmak

18. Aşağıdakilerden hangisi “ elini tutmak” deyiminin anlamıdır?

A) Muhtaç olmak B) İş birliği yapmak

C) Yardım etmek D) Elini avucuna almak

19. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim yoktur?

A) Ayşe Hanım, çenesi düşük bir kadındır.

B) Suna’nın sevinçten etekleri zil çaldı.

C) Bu işe göz yummak istedi ama…

D) Sıcak havada çok terliyorum.

20. -“Topal eşekle kervana karışmak” deyimi ne anlama gelir?
A) İşi yokuşa sürmek.
B) Haddini bilmeden önemli bir işe girişmek.
C) Ehil olmayanlarla iş yapmak.
D) Kazancının faydasını görememek.

21.“Belli ki annem bu sabah tersinden kalkmış.”

Yukarıdaki cümleye göre, annesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) aksi B)mutlu

C) üzgün D)şaşkın

22. Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca “Etekleri zil çalmak” deyiminin tam tersidir?

A) Burnundan solumak B) Küçük dilini yutmak

C) Yüzü sirke satmak D) Tepesi atmak

23. Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlam bakımından “Yüzünden düşen bin parça olmak” deyimiyle yakın anlamdadır?

A) Yüz verip astar istemek.

B) Yüz suyu dökmek.

C) Yüzü sirke satmak.

D) Yüzünde güller açmak

24.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Bir işi çok ayrıntısına kadar incelemek.” anlamında kullanılmaktadır?

A) Kılı kırk yarmak.

B) Burnundan kıl aldırmamak

C) Tereyağından kıl çeker gibi yapmak.

D) Kılını kımıldatmamak.

25. “Sınıfta her şeyi anlatan Ali, eve varınca ağız değiştirdi.”

Yukarıdaki cümleye göre, Ali eve varınca ne yapmıştır?

A) Söylediklerinden pişman olmuştur.

B) Söylediklerini değiştirmiştir.

C) Söylediklerini unutmuştur.

D) Söylediklerini tekrarlamıştır.

[alert-note]Testi indirmek için tıklayınız.[/alert-note]

 • Yazının Bağlantısı: 5. Sınıf Türkçe Testi: Deyimler
 • Tarih: 10 Mayıs 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 5. Sınıf Türkçe Testi: Deyimler
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü