5. Sınıf Türkçe Tarama Testi

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel” bir yargı vardır?
A) Eminim ki bu senin için çok önemlidir.
B) Sanatçının halk gözünde çok büyük bir yeri vardır.
C) Öğretmen etkinliği yaparken sınıfı üç gruba ayırdı.
D) Okunan her hikâye, insanı kendine biraz daha yakınlaştırır.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
A) Okuduğum kitapta kısa hikâyeler var.
B) Kitap Ömer Seyfettin tarafından yazılmış
C) “Kaşağı” adlı hikâyeyi çok beğendim.
D) Bazı hikâyelerin konusu tarihten alınmış

 

3.Aşağıdaki yargılardan hangisi nesneldir?
A)Yeni aldığım kitabı çok beğenmiş.
B)Ankara en güzel şehrimizdir.
C)Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentidir.
D)Arkadaşım çok üzgün görünüyordu.

 

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur?
A)Kar yağdı mı çok güzel bir manzara ortaya çıkar .
B)Yüzünde yaşlanmanın verdiği izler vardı.
C)Yazarın ilk öykü kitabı “Ceviz Oynamaya Geldim Odana” dır.
D)Okullar eylül ayında açılır.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güneş” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?
A) Güneş, gezegenlere ışık ve ısı verir.
B) Çiftçiler güneş batarken tarladandönüyorlardı.
C) Her tarafı eskimiş, güneş görmeyen birkonaktı.
D) Kedine yeni bir güneş gözlüğü aldı.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Eşyalar sağlam olarak teslim edildi.
B) Bu yaz tatil yapamayacağıma yanıyorum.
C) Bir ricada bulunacak, yardım isteyecekti.
D) Fındık toplayan yorgun kadınlarla konuştu.

 

7- Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?
A) Bugünkü derste açı konusunu işledik.
B) Atılan gol ofsayt gerekçisiyle geçersiz sayıldı.
C) Eserde toplumsal gerçekler anlatılmaktaydı.
D) Dize sonlarındaki ses benzerliklerine kafiye denir.

 

8. “Yıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Kumdan yapılan kaleyi dalgalar yıktı.

B) Güreşçi rakibini yere yıktı.
C) Caddeye bakan bahçe duvarını yıktık.
D) Yaşadığı son olaylar onu yıktı.

 

9- “Tatlı” sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Tatlı sözlerle çocuğu sevindirdi.
B) Sabahleyin tatlı uykusundan uyandı.
C) Sağlıklı, sevimli, tatlı bir çocuktu.
D) Hiç böyle tatlı elma yememişti.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “sıcak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A)Beni oldukça sıcak karşıladılar.
B)Sıcak bir günde yola çıktık.,
C)Sıcak bir bakış eritir kalplerdeki buzları.
D)Onun davranışlarını hiç sıcak bulmadım.

 

11- Aşağıdakilerin hangisinde “kök” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?
A) Çiçeği kökünden söktüler.
B) Ailemizin kökü eskiye dayanır.
C) Küçük çocuk bize kök söktürüyor.
D) Bu sözcüğün kökü fiildir.

 

12-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
A)Herkese eşit , sevecen davranır.
B) Bana, bunları her gün söyler.
C)Konuyu ona buna anlatma.
D)Köyde iyi ve kötü günlerimiz oldu.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Her sabah evden çıkar, sahilde dolaşırdı.
B) Dedem maaşını alınca bize harçlık verirdi.
C) Dostuna söylediklerini düşmanına söyleme.
D) Açık hece ile kapalı heceyi sistemli kullanmış.

 

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
A))Yalan yanlış bilgiler verdi.
B))İyi kötü günler yaşandı.
C))Doğru dürüst bir insandı.
D))Eğri büğrü yollardan geçti.

 

15.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi şarta bağlı değildir?
A) Beklerse onu da alıp götürürüz.
B) Bu kalem seninse biraz kullanacağım.
C) Nedense bu çevreye çabuk alışacağım.
D) Evine taşınırsa bizleri davet edecek.

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yönelme durumu eki almış bir sözcük vardır?
A) Gökyüzünde birkaç bulut vardı.
B) Arkadaşlarım, doğum günü davetiyemi beğendi.
C) Öğretmen, Emel’e bir soru sordu.
D) Köpek bütün gece havlayıp durdu.

 

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma durumu eki almış bir ad vardır?
A) Sınıfımı çok seviyorum.
B) Kitaplarım masamda, alabilirsin.
C) Kim buldu topumu?
D) Annemin saçları çok uzundur.

 

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolap” sözcüğü belirtme durumu eki almıştır?
A) Dönme dolaba binmekten korkuyorum.
B) Dolaptan giysilerini alıp giyindi.
C) Dolabı küçük bir kamyon getirdi.
D) Dolabın içine saklanıp beklemiş.

 

19.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ad olan sözcük belirtme durum eki almış¬tır?
A.Ayağını yorganına göre uzat.
B. Damlaya damlaya göl olur.
C. Dost acı söyler.
D. Can candan şirindir.

 

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrılma durum eki almış bir ad vardır?
A. Bana kitap da almış.
B. Çiçekçide papatya çiçeği bulamadı,
C. Köyden kente göçler azalmış,
D. İlçeye üç saatte gittik,
21. Yapım eki alan kelimelere türemiş kelime denir.Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir?
A) Boyacı B) Çanta
C) Kelebek D) Masa
22. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür?
A) Kalemlik B) Kalemim
C) Kalemin D) Kalemde

23. ‘‘Burun’’ sözcüğü hangi cümlede yan anlamda kullanılmıştır?
A. Burnu büyük, kibirli insanları hiç sevmem.
B. Soğukta burnum üşüdü.
C. Ayakkabısının burnu eskimişti.
D. Bebeğin burnu temizlendi.
24. ‘‘Bakmak’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yan anlamda kullanılmıştır?

A. Üzüm üzüme baka baka kararır.
B. Camdan dışarı bakardım.
C. Annem yukarıdan bize bakıyordu.
D. Evimiz denize bakan bir yerde bulunuyor.

 

25. Aşağıdaki cümlelerden hangisi amaç- sonuç anlamı taşır?
A. Konuşmak için parmak kaldırdım.
B Çalıştığı için başarılı olmuş.
C Yağmur yağdı bu yüzden her taraf çamur olmuş.
D. Kış geldiği için hava soğudu.

 • Yazının Bağlantısı: 5. Sınıf Türkçe Tarama Testi
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 5. Sınıf Türkçe Tarama Testi
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü