5. Sınıf Türkçe Tarama Testi

Küçük Prens şöyle düşünmüş: “Benim çiçeğim bunları görse herhalde çılgına dönerdi..”

Antone De Sant-EXUPERY

Yukarıdaki paragraf çn aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Neden-sonuç cümlesidir.

B) Olağanüstü ve gerçek unsurlar iç içedir.

C) Kişileştirme yapılmıştır.

D) Çılgına dönmek bir deyimdir.


Aşağıdaki kelimelerin hangisi türemiş kelime değildir?

A)Susuz                B)Kitaplıktan

C)Badanacı           D)Kayığı


Bizim kültürümüzde yaşlılara saygı göstermek önemsenirken başka kültürde önemsenmeyebilir. Yine bizim kültürümüzde yardımlaşmak, ihtiyacı olanlara bağışta bulunmak çok önemlidir. Örneğin, Japonya’da yaşayan bir insana yardım etmek, para vermek onun kişiliğine bir hakaret, saygısızlık olarak kabul edilir.”

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Büyüklerimize saygılı olmalıyız.

B) İhtiyacı olanlara yardımda bulunmak saygı göstergesidir.

C) Bizim kültürümüzde büyüklere saygı göstermek önemsenmektedir.

D) Saygı ölçütleri kültürden kültüre farklılık gösterebilir.


“Makineye tabakları  (  ) çatalları (  ) bardakları ve kaşıkları yerleştirdin mi (  )” cümlesinde (  ) yerine hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A) (?) (:) (?) B)  (,) (,) (?)

C) (.) (;) (?) D) (:) (;) (?)


Toplantıya ara verdiğin zaman beni ara.” cümlesinde altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi nedir?

A) Eş anlamlılık B) Eş seslilik

C)Karşıt anlamlılık       D) Terim anlamlılık


’’Hatıra’’ sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?

A)Dedem bize askerlik anılarını anlattı.     

B)Fatma nine çok güzel masal anlatır.

C)En çok Nasrettin Hoca fıkralarını severim.           

D)Bu öyküyü Mert yazdı.


Yaz mevsimi ile birlikte meyve fiyatları düştü.” Tümcesinde “ düştü” sözcüğü yerine hangi sözcüğü kullanırsak tümcenin anlamı değişmez?

A)ucuzladı                           B) arttı

C)zamlandı                          D)aynı kaldı


Aşağıdaki sözcüklerin hangisi satır sonuna sığmadığında bölünemez?

A)Türkiye            B)Meclis

C)Mert                   D)Karar


Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ünsüz benzeşmesi vardır?

A)gidecekti          B)soğuktan

C)okuyacağım    D)geçmişti


Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

A)in-san-lar                           B)a-ğaç-lık-ta

C)yum-ur-ta                         D)bar-da-ğa


“Islak’’ sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A)Bu çamaşırlar hala yaş.              

B)Kuru otlar birden yanmaya başladı.

C)Buranın havası çok nemlidir.    

D)Araba kaygan zeminde iki takla attı.


Çağdaş yaşam, gelişen bilim ve teknolojinin ürünüdür. Bilim ve teknoloji geliştikçe yaşam kalitesi de artıyor. Bu gün elektriğin, telefonun, arabaların olmadığını bir düşünün.”

Okuduğunuz paragrafın konusu hangi seçenekte verilmiştir?

A)telefon                              B)elektrik

C)bilim ve teknoloji          D)insan yaşamı


Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili eklerin hangisi yeni bir kelime türetmemiştir?

A) Çamurlu yollardan ilerliyoruz.

B) Sessiz sedasız gidiverdi.

C) Yarın erkenden yola çıkıyorlar.

D) Doktor ona gözlük vermiş.


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Hasta olduğu için okula gelemedi.

B) Senin için söylenecek bir çift sözüm var.

C) Doğum günü olduğu için heyecanlıydı.

D) Beni aradığın için çok mutlu oldum.


“Her kitap, bize yeni ufuklardan aydınlık getiren bir penceredir.” cümlesinde hangi sözcükler adın durum ekini almıştır?

A) bize – aydınlık B) bize – ufuklardan

C) yeni – aydınlık D) her – getiren


[toggle title=”Cevap Anahtarını Gör”]1-a 2-d 3-d 4-b 5-b 6-a 7-a 8-c 9-a 10-c 11-b 12-c 13-c 14-b 15-b[/toggle]

[toggle title=”Dosya Olarak İndir”][button-brown url=”http://www.turkceci.net/wp-content/uploads/2017/12/TürkçeY.docx” target=”_self” position=”center”] Dosyayı İndir [/button-brown][/toggle]

 • Yazının Bağlantısı: 5. Sınıf Türkçe Tarama Testi
 • Tarih: 21 Aralık 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 5. Sınıf Türkçe Tarama Testi
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü