5. Sınıf Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Etkinlikleri

1. Etkinlik : Eş Anlamlı Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin eş anlamlılarını işaretleyiniz.

3. Etkinlik : Eş Anlamlı Sözcükler

4. Etkinlik : Zıt Anlamlı Sözcükler

5. Etkinlik : Zıt Anlamlı Sözcükler

7. Etkinlik : Eş Sesli Sözcükler

8. Etkinlik : Eş Sesli Sözcükler

9. Etkinlik : Nitel-Nicel Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

10. Etkinlik : Genel-Özel Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz.

11. Etkinlik : Genelden Özele

Aşağıdaki sözcükleri genelden özele doğru sıralayınız.

12. Etkinlik : Genelden Özele, Özelden Genele

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcükler arasındaki anlam ilişkisini işaretleyiniz.