5. Sınıf Noktalama İşaretleri Etkinlikleri

1. Etkinlik : ...

2. Etkinlik : ...

3. Etkinlik : ...

Aşağıdaki cümlelerde noktalı virgüllerin görevlerini işaretleyiniz.

4. Etkinlik : ...

5. Etkinlik : ...

6. Etkinlik : ...

Aşağıdaki cümlelerde virgülün görevlerini işaretleyiniz.

7. Etkinlik : ...

8. Etkinlik : ...

Aşağıdaki örneklerde kullanılan kısa çizgilerin görevlerini işaretleyiniz.

9. Etkinlik : ...

Aşağıdaki cümlelerde virgülün görevlerini işaretleyiniz.

10. Etkinlik : ...

11. Etkinlik : ...

Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçların doğru mu yanlış mı kullanıldıklarını işaretleyiniz.

12. Etkinlik : ...

Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretlerini işaretleyiniz.

13. Etkinlik : ...

14. Etkinlik : ...

Aşağıdaki bilgilerin doğru mu yanlış mı olduklarını işaretleyiniz.