5. Sınıf Cümlede Anlam Etkinlikleri

1. Etkinlik : Amaç-Sonuç Cümleleri

2. Etkinlik : Sebep-Sonuç Cümleleri

3. Etkinlik : Koşul-Sonuç Cümleleri

4. Etkinlik : Amaç-Sonuç, Sebep-Sonuç, Koşul-Sonuç Cümleleri

Aşağıdaki cümlelerde bulunan anlam özelliklerini işaretleyiniz.

5. Etkinlik : Öznel Cümleler

6. Etkinlik : Öznel-Nesnel Cümleler

Aşağıdaki cümlelerin öznel mi nesnel mi olduklarını işaretleyiniz.

7. Etkinlik : Karşılaştırma Cümleleri

8. Etkinlik : Benzetme Cümleleri

9. Etkinlik : Abartma Cümleleri

10. Etkinlik : Gerçek ve Hayal Unsuru Ögeler

Aşağıdaki cümlelerin gerçek mi hayal unsuru öge mi olduklarını işaretleyiniz.

11. Etkinlik : Duygu Cümleleri

Aşağıdaki cümlelerin gerçek mi hayal unsuru öge mi olduklarını işaretleyiniz.