Üniversitedeki Eğitim Kaliteleri Ne Durumda?

Öğrencilerin üniversite seçiminde kilit rol oynayan eğitim kalitesi faktörü her üniversite için aynı seviyede olmayıp, bazı üniversitelerde dünya standartlarında bazı üniversitelerde ise çok alt seviyelerdedir. Her yıl dünyanın en iyileri listesine giren üniversitelerdeki eğitim ile ülke içindeki üniversiteler sıralamasında alt sıralarda yer alan üniversitelerdeki eğitim kalitesi aynı değildir.

Eğitim Kalitesinin Düşmesine Neden Olan Faktörler

Üniversitelerde eğitim kalitesinin düşmesinin temelinde yenilikçi fikirlere karşı olma ve sürekli tekrarlayan, planlanmamış, iyi yönetilemeyen eğitim sistemi gelmektedir. Liyakatsizlik ve şeffaflığın olmaması ise sorun teşkil eden diğer bir unsurdur. Üniversitelerde öğretim üyesi ve akademik personel seçiminde üniversite ve öğrenci ihtiyaçlarından çok akraba ilişkileri veya öneri önemli rol oynamaktadır. Yeni projelerin üretilmeyişi, topluma mal olmuş fikirlerin olmayışı, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verilmeyişi, günümüz küresel dünyasıyla yarışacak adımların atılmayışı gibi faktörler üniversitelerde eğitim kalitesini azaltmaktadır.

Üniversitelere olan iş bulma kapısı gibi bakış açısı da son derece yanlış olup, üniversitelerin eğitim kalitesinin düşmesinin sebeplerindendir. Bu durum öğrencilerin bir bölümü tercih ederken ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre değil, gelecekte iş bulma kaygısına göre tercih etmesine neden olmaktadır. Üniversiteler de akademik personeli ve yeterli öğretim üyesi olmayan bölümlere dahi kontenjan vermekte, hatta kontenjanı olmayan ve öğrenci alımı yapılmayan, yalnızca fiziki binadan ibaret fakültelere öğretim üyesi almaktadır.

Üniversitelerde Eğitim Kalitesinin Düşük Olmasının Sonuçları

Öğrencilerin üniversite tercih sebepleri arasında üniversitenin eğitim kalitesi ilk sırada yer almaktadır. Eğitim kalitesi yüksek üniversitelerin, mezuniyet sonrasında iş bulma konusunda daha önde olduğuna ve alınan eğitim sayesinde iş hayatında daha başarılı olunacağına inanılır. Bu sebeple eğitimde kalite olarak düşük olan üniversitelerin birçoğunda bölümler öğrenciler tarafından tercih edilmemekte ve programlar boş kalmaktadır. Ayrıca başarılı proje oluşturma konusunda bazı üniversiteler, belli bir marka değeri oluşturmuş çok başarılı özel liselerden bile daha geri durumdadır.

Kısacası, öğrencilerin fikirlerini özgürce ifade edebilmesine imkan vermeyen ve eski usul ezberci sistemi devam ettiren üniversiteler eğitim kalitesi çok alt seviyelerdedir. Buna rağmen dünya üniversite sıralamalarında daima yer edinen ve geliştirdiği projelerle de yer almaya devam etmekte olan üniversitelerdeki eğitim kalitesi üst seviyededir. Öğrencilerine başarılı projeler üretmeye imkan veren ve gelişmeyi ilke edinen üniversitelerdeki eğitim seviyesi yükselmeye açıktır. En üst yönetim biriminden en alt birime kadar koordineli şekilde ve uzun vadeli planlamalar yapıldığı taktirde üniversitelerdeki eğitim kalitesi artacaktır.

Kimler Neler Demiş?

avatar
Resim ya da fotoğraf ekleyiniz.
 
 
 
 
 
Video ya da ses ekleyiniz.
 
 
 
 
 
Doküman ekleyiniz.
 
 
 
 
 
  Abonelik  
Bildir